2

Mijn doel

Het is mijn doel om iedereen die gebruik maakt van mijn diensten een stap verder te brengen in alle verticale en horizontale relaties. Dit betekent concreet meer verbinding op een dieper niveau. De drie R’s zijn leidend; Rust, relatie en realiteit.

Alle diensten hebben Gods hoofdgebod als uitgangspunt; God liefhebben boven alles en de naaste is gelijk aan jezelf. Hierin verbindt zich de leefregel met de dagelijkse praktijk.