2

Toe-gerust leven in het huwelijk; anno NU!

Leven vanuit Gods bedoeling als man en vrouw

HUWELIJKSTOERUSTING én RUST VOOR JOU (of jullie) IN EEN SFEERVOLLE OMGEVING.

Ons leven staat onder druk en daarmee ook ons huwelijk. Getrouwd blijven is een gave én een kunst. Meer dan ooit is werken aan het huwelijk nodig. Je wilt toch Hartelijk Verbonden blijven aan elkaar? Tegelijk kan dit door de stormen heen gaan.

Ik werk vanuit de drie R’s; Rust en/of Relatie in de Realiteit.

Wie ben ik?

Ik leerde het meeste in de tijden dat het dal al dieper werd!

Ik ben Corrie Kole – de Looff. In de tijd dat ik docent was op het MBO mocht ik lesgeven in verschillende sectoren. In de lessen toerusting en vorming ontmoette ik de worstelingen van studenten in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Worstelingen op het gebied van relatievorming en seksualiteit. De vele spoorloze contacten en de schuld en schaamte werden me, soms onder tranen, verteld. Ik luisterde naar de losbandige leefwijze en voelde mee-lijden. Onder deze verhalen zag ik harten vol van eenzaamheid en verdriet. In een-op-een gesprekken voelde ik mee met de gebrokenheid van het hart. Ik zag ogen die gebrokenheid en pijn uitstraalden. Ik ontmoette jongeren die zochten, evenals Augustinus, naar rust, intimiteit en geborgenheid en dit zochten in wisselende seksuele contacten. Ze konden zelf vaak niet (meer) bij het diepste verlangen; wie ben ik en waartoe ben ik op aarde? Ik leerde veel van deze jongeren die zo open en eerlijk hun hart open legden. De hoofdvraag die zich aan mij opdrong heeft geleid tot het starten van mijn eigen praktijk; wat hebben deze jongeren nodig om gezonde relaties op te bouwen die stormen kunnen doorstaan?

Ik heb veel geleerd van de jongeren anno NÚ in die jaren dat ik op het MBO les gaf. Alles móet leuker en avontuurlijker zijn. Een relatie móet spannend blijven. Hierin zie ik dé grote zoektocht naar rust, relatie en geluk die onvoltooid blijft zonder God.

Ik werd geboren, als een Zeeuws meisje, op een boerderij, aan de voet van de duinen. Wat een genot; ruimte en rust waren de ingrediënten van die plek. Op mijn negende jaar verhuisde ik naar een dorp in de randstad. Ik woonde aan een drukke dijk. De auto’s raasden en de fabriek naast ons huis gaf veel rumoer. Ik verlangde terug naar de stilte. Tot op vandaag is stilte en rust belangrijk voor mij. Ik kwam er meer en meer achter dat ik gevoelig ben voor drukte en geluiden; voor teveel van alle dagelijkse indrukken. Tegelijk geniet ik van nieuwe ervaringen. Ik zoek elke dag naar mijn balans. De basis daarvan is mijn stille tijd en het vaste dagritme.

Mijn passie ligt op het terrein waar het in dit leven echt om gaat. Dat fundeert zich op Gods stem in Zijn Woord. De volgende talenten heb ik uit genade ontvangen: verbinder, sensitief, rustgever, verzorger, innovatief, ontwerper, positieve denker, vitaal en kwetsbaar. Ik zet ze graag in voor anderen omdat ik ze als een gave van mijn Schepper heb ontvangen.

In mijn praktijk, Hartelijk Verbonden, staat het kruis centraal. Er is geen huwelijk zonder kruis. En het kruis is de Weg naar een eeuwig huwelijk. God gaf Zijn eigen Zoon om weer in een harts-verbinding met zondaren te komen. Van boven naar beneden. Dat is Dé verticale lijn. Dat is tegelijk de Weg naar relatie met anderen en rust voor een onrustig hart. Relatie met onze naasten is de horizontale lijn. De verticale en horizontale lijn verbinden zich tot het kruis.

Ik werk vanuit de drie R’s; RELATIE, RUST en REALITEIT. Deze drie R’s zijn te herleiden naar Genesis 2 en 3. Adam ontving Eva als geschenk van God en de volgende dag was het de shabbat. Relatie en Rust zijn verbonden met elkaar! Maar de gebrokenheid bracht ons in de Realiteit. Het huwelijks- en gezinsleven hebben een hoge waarde voor God. Hiervoor wil ik me inzetten in de gebrokenheid van de tijd.

Ik ben getrouwd met mijn lieve man; Aart. Ons huwelijk werd gezegend met zes kinderen. Ons huwelijk, met de vele ups en downs, is een avontuur van bijna veertig jaar.

Na het behalen van mijn bevoegdheid voor docent heb ik een opleiding wandelcoaching gedaan. De coaching zet ik in voor vrouwen die op zoek zijn naar zichzelf en het doel van hun (huwelijks)leven en voor echtparen die de koers kwijt zijn geraakt. Ik wil blijven leren door opleidingen, cursussen, lezen en luisteren. De focus is het huwelijk en de heling daarvan.

Ik ben werkzaam geweest in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Mijn droom om het onderwijs in te gaan is, op latere leeftijd, vervuld. Ik gaf les op een algemene basisschool voor speciaal onderwijs en op het Reformatorische MBO als docent Zorg en Welzijn.

En nu heb ik een eigen praktijk met de naam Hartelijk Verbonden; verbindingen in een gebroken wereld. God gaf het huwelijk; Hij was de eerste en zoekt verbinding met mensen op aarde; de verticale lijn. Mensen zijn geschapen om te leven in verbondenheid, dat is een diep verlangen; de horizontale lijn. Wanneer je deze twee lijnen verbindt zie je het kruis. De grote NOOD-ZAAK voor een wereld vol met wonden.

Ik heb mijn opleiding gedaan om jongeren op te leiden. Waarom heb ik dan gekozen voor de doelgroep echtparen? De reden hiervan ligt in het begin van de Bijbel. God begint met het huwelijk. Binnen het huwelijk is de geboorte van kinderen de zegen van wording tot één vlees, uit twee mensen. Twee mensen houden de eenheid van hun twee in hun armen. Zij twee mogen hun kind(eren) gaan leiden naar het kruis. Zij twee, omdat de taak té belangrijk is om door één uit te voeren. Het gaat immers om kinderen opvoeden tot Gods eer en voor Zijn Koninkrijk. Hun huwelijk is de basis om kinderen en jongeren te vormen tot kinderen die zich gezien weten en geleerd zijn om in alles God te betrekken. Wie de jeugd ziet denkt na over de toekomst. De Toekomst van onze kinderen/jongeren ligt verborgen in een liefdevol Bijbels huwelijk.

Lees meer

Vergoeding

Vergoedingen voor coaching, retraite en workshop MARRIAGE worden gegeven vanuit de christelijke zorgverzekeraar ( verleden ProLife)

Ben je aanvullend verzekerd dan ontvang je voor de RETRAITE €185,- teruggave op het volledige bedrag.

Wandelcoaching wordt vergoed tot een maximaal bedrag van €250,- of €500,- naar gelang de wijze van verzekeren.
De workshop MARRIAGE valt vanaf 2023 in de vergoeding. De toerusting wordt volledig vergoed.

In bezit van AGB code (geeft mogelijkheid van vergoeding voor coaching bij verschillende zorgverzekeraars)

Aangesloten bij NOBCO

Aangesloten bij NVCCH

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog