2
Lezingen

De volgende lezingen bied ik aan;

1. Zelfwaardering is dank aan je Schepper

Ben jij wie je bent? Heb jij je plek gevonden waar God je heeft geplant? Dat geeft rust. Je bent niet afhankelijk van hetgeen anderen van je zeggen of wat ze van je vinden. Je bent afhankelijk van wat God van je zegt.

Waardering van anderen en de status verwerven in deze verwarrende maatschappij geven een uitgeput gevoel en onrust. je raakt steeds verder van je hart verwijderd en het leven anno NU wordt een hoofdzaak.

God vraagt van ons te zijn wie we zijn en zoals Hij ons bedoeld heeft. Hij schiep een uniek persoon met een hart. Wie zijn hart verliest, verliest de communicatie met zijn behoeften en is vatbaar voor ontkoppeling met zichzelf en de mensen om zich heen en zoekt levensvervulling op de verkeerde plek. Zijn/haar identiteit wordt afhankelijk van de materie. Terug naar de Bron en het hart. Maar hoe doe je dat?

2.  Stil worden bij je Bijbel 

Hoe word je stil in een rumoerige wereld? De wereld vol van onrust en belemmeringen. De wereld die in ons hart zit en ons denken heeft beïnvloed.

‘Zoekt eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden’. Waarom zoeken naar de wereldse begeerlijkheden en ons afmatten terwijl ons een geschikter Middel gegeven is? We hebben Goud in handen! Onze identiteit ligt in God. Verbonden aan Hem worden we wie we zijn.

Wat maakt het zo moeilijk om stil te worden en te luisteren naar Gods Woord? Wat is stille tijd? Hoe doe je dat? Kan dat ook onder je werk of wandeling naar school? Samen met andere vrouwen nadenken over vrouw zijn vanuit de stille plek voor Gods aangezicht.

We gaan samen zoeken naar de methode die het beste bij je past.

3. Bijbelse mannen en vrouwen gevraagd

Wat zegt de Bijbel over man-zijn en over vrouw-zijn in het huwelijk. We zijn besmet door de wereld om ons heen en het Bijbelse beeld ligt in stukken.

Wie gaat zien hoe mooi God het heeft bedoeld krijgt een verlangen om zo te leven. Wie gaat leven zoals God de man en de vrouw heeft bedoeld ontvangt Zijn zegen.

Man en vrouw zijn geschapen naar Gods beeld. Al ligt dat beeld gebroken, in de scherven schittert nog iets door van wie God is. Samen vertonen ze er iets van in het huwelijk. Mannen in de bescherming en leiding geven en vrouwen in het thuis zijn voor hun mannen, het zorgen en het koesteren.

Deze interactieve lezing is geschikt voor een gemeenteavond.

4. Vaders in de frontlinie

Mannen zijn van grote waarde voor hun vrouw en hun gezin. Dienende mannen zijn priesterlijke bidders en zijn een rijke zegen voor het huwelijk en gezin.

Mannen mogen Gods Vaderbeeld vertonen zodat hun kinderen leren wie God als Vader wil zijn voor Zijn kind. Voor de zoon is papa de eerste held en voor de dochter is papa de eerste liefde.

Mannen die hun vrouw liefhebben en haar op het hart dragen geven een waardevolle relatie door aan hun kinderen. Zij die de hartelijke liefde zien bij hun ouders zijn beter in staat om stabiele relaties voort te brengen. Vaders hebben hun zoons iets te vertellen; mama is de vrouw waar ik onvoorwaardelijk van houd. Zo hoort dat. Aan hun dochters kunnen ze  laten zien wat liefde is en vertellen wat een man nodig heeft.

In het werkzame leven van vaders kan dat een worsteling zijn. Hoe doen andere vaders dit? Hoe neem je als man de leiding in je gezin als moeder een meer natuurlijke opvoedzorg blijkt te hebben? Hoe ga je in de frontlinie staan en je huwelijk boven je gezin zetten omdat dit de basis is voor je gezin?

Het gaat niet als eerste om kwantiteit maar om kwaliteit!

5. Genieten van intimiteit en seksualiteit in verbinding met de kinderzegen

Seksualiteit is een gave van God waarvan je mag genieten. Paulus zegt dat onthouding alleen mag om te vasten en te bidden om overspel te voorkomen. Als vrouw mag je ook op fysiek gebied een thuis zijn voor je man. En toch…

Seksualiteit wordt in de Bijbel hoog weggezet. Kijk naar het vergelijk met Christus en Zijn gemeente, het Hooglied en de verschillende Spreuken.

Maar het kan ook een spanningsveld of een worsteling zijn voor ouders. Niet onthouden. Genieten. Gezinsvorming. Wat vraagt de HEERE? Hoe maak je keuzes? Mag dat trouwens wel? Wat is het verschil tussen de tijd van de Bijbel en nu?

ALLE LEZINGEN ZIJN INTERACTIEF

De prijs voor een lezing is €55,00 p.u. excl. reisuren en benzinekosten. Incl. BTW

Neem contact op via mail: info@hartelijkverbonden.nl of contactformulier