2

Zeeuws meisje

Als Zeeuws meisje werd ik geboren op een boerderij aan de voet van de duinen. Ik genoot in mijn jonge jeugd van de ruimte en rust op de boerderij. Op mijn negende verhuisde ik naar een dorp in de randstad. Ik woonde aan een drukke dijk waar de auto’s voorbij raasden. Naast ons huis bevond zich een fabriek die veel rumoer gaf. Ik verlangde terug naar de stilte. Tot op de dag van vandaag is stilte en rust belangrijk voor mij. Ik kwam erachter dat ik gevoelig ben voor drukte en geluiden en voor een overdaad aan dagelijkse indrukken. Tegelijk geniet ik  van nieuwe ervaringen. Ik zoek daardoor elke dag naar balans. De basis daarvan is mijn stille tijd en een vast dagritme.

Ik ben werkzaam geweest in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Mijn wens om het onderwijs in te gaan, werd op latere leeftijd vervuld. Ik gaf les op een algemene basisschool voor speciaal onderwijs en op het Reformatorische MBO als docent Zorg en Welzijn. Ik gaf hier o.a. les in toerusting en vorming. Tijdens deze lessen ontdekte ik de worstelingen van studenten in de leeftijd van 15 tot 20 jaar op het gebied van relatievorming en seksualiteit. Ik hoorde veel over de vele spoorloze contacten en de schuld en schaamte waarmee dat gepaard ging. Ik luisterde naar de losbandige leefwijzen en voelde medelijden. Ik zag harten vol eenzaamheid en verdriet. Ik ontmoette jongeren die op zoek waren naar rust, intimiteit en geborgenheid en dit zochten in wisselende seksuele contacten. Ze konden zelf vaak niet bij de belangrijkste vraag; wie ben ik en waartoe ben ik op aarde? Ik leerde veel van deze jongeren en hun openheid. Er drong zich een vraag aan mij op; wat hebben deze jongeren nodig om gezonde relaties op te bouwen die bestand zijn tegen de stormen van het leven? Deze vraag leidde tot het starten van mijn eigen praktijk Hartelijk Verbonden; vind rust en liefdevolle verbinding.

Relaties anno nu liggen onder druk, alles moet leuker, avontuurlijker en spannender zijn. Hierin zie ik de grote zoektocht naar rust, liefde en verbinding. In mijn praktijk staat het kruis centraal. Er is geen huwelijk zonder kruis. Het kruis is De Weg naar een eeuwig huwelijk. God gaf Zijn eigen Zoon om weer in een harts-verbinding met zondaren te komen. Van boven naar beneden, de verticale lijn. De relatie met onze naasten maakt de horizontale lijn. De verticale en horizontale lijn verbinden zich tot het kruis. Ik werk in mijn praktijk vanuit de drie R’s; Relatie, Rust en Realiteit. Dit is te herleiden naar Genesis 2 en 3. Adam ontving Eva als geschenk van God en de volgende dag was het de shabbat. Relatie en Rust zijn verbonden met elkaar, maar de gebrokenheid brengt ons in de Realiteit. In mijn praktijk geef ik in verschillende vormen handvatten om in rust liefdevol verbonden te zijn en te blijven.

Mijn doel is dat elk echtpaar en iedere persoon die aan coaching, retreat of workshop deelneemt verrijkt op de levensweg verder gaat en patronen leert te doorbreken met Gods Woord.

Ik leerde het meeste in de tijden dat het dal al dieper werd!