2

Wie ben ik

Ik leerde het meeste in de tijden dat het dal al dieper werd!

Ik ben Corrie Kole – de Looff. Mijn passie ligt op het terrein waar het in dit leven echt om gaat. Dat fundeert zich op de Bijbel.
Ik ben getrouwd met Aart. Ons huwelijk werd gezegend met zes kinderen. Op latere leeftijd kregen we er nog zes ‘kinderen’ en tien kleinkinderen bij. Mijn eigen huwelijk met de vele ups en downs is een avontuur van meer dan vijfendertig jaar. Na het behalen van mijn bevoegdheid voor docent heb ik een opleiding wandelcoaching gedaan.

Ik ga voor de drie R’s: Rust, Relatie, Realiteit. Meer informatie hierover.

De volgende talenten heb ik ontvangen: verbinder, sensitief, rustgever, verzorger, innovatief, ontwerper, positieve denker, vitaal en kwetsbaar.

Ik heb veel geleerd van de jongeren anno NÚ in de jaren dat ik op het MBO les gaf. Alles móet leuker en avontuurlijker zijn. Een relatie moet spannend blijven. Hierin zie ik dé grote zoektocht naar rust, relatie en geluk die onvoltooid blijft zonder God.

Ik ben werkzaam geweest in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Mijn droom om het onderwijs in te gaan is vervuld. Ik gaf les op een algemene basisschool voor speciaal onderwijs en op het Reformatorische MBO als docent Zorg en Welzijn.

En nu heb ik een eigen praktijk met de naam Hartelijk Verbonden. Alles draait om verbindingen in een gebroken wereld. Het uitgangspunt is Gods eigen gebod; God liefhebben boven alles en de naaste is gelijk aan mijzelf. God de eerste plaats, jij op de tweede plaats. Vanuit de liefdevolle zorg voor jezelf kun je liefde schenken aan alle relaties die verbonden zijn met jou.

Ik heb mijn opleiding gedaan om jongeren op te leiden. Waarom heb ik dan gekozen voor de doelgroep echtparen? De reden hiervan ligt in het begin van de Bijbel. God begint met het huwelijk. Binnen het huwelijk worden kinderen geboren, de werkelijkheid van één vlees uit twee mensen, om ze op te voeden tot Gods eer. Het huwelijk is de basis om kinderen en jongeren te vormen. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. De toekomst van onze kinderen ligt verborgen in een liefdevol Bijbels huwelijk.

Speciaal voor vrouwen en moeders heb ik het dagelijkse ME-TIME programma ontwikkeld. Voor echtparen is de workshop Marriage een relatie boost met positieve ont-moetings-momenten voor jullie samen. Voor echtparen die begeleiding en coaching willen, heb ik een speciale aanbieding; het pakket VITAAL! Wat te denken van een retraite? Er even helemaal tussenuit om op te laden? Vanuit de genoten rust kun je verbindingen aan.

De retraite en de workshops zijn door mij zelf ontworpen op basis van Gods woord, de hoogste wetenschap en wetenschappelijke onderzoeken (voor het huwelijk ondermeer Esther Kluwer). Vanuit mijn didactische kijk op de methodes heb ik gezorgd dat elke leerstijl aan bod komt.

Kom het maar ervaren!