2

Privacy

Corrie Kole, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens
Corrie Kole- de Looff
Regentessestraat 41
4691 BM, Tholen
Info@Hartelijkverbonden.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Corrie Kole kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan haar verstrekt. Corrie Kole kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam
– Je e-mailadres

– Je vraag, bericht, verzoek tot een afspraak.

Waarom heeft Corrie Kole uw gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt door middel van een vraag, aanvraag voor coaching, lezing of meer informatie over de diensten. Daarnaast kan zij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening. Hiervoor zullen uiteindelijk ook extra gegevens gevraagd worden zoals telefoonnummer en adresgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Corrie Kole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jaarlijks bekijken wij uw gegevens en wordt er beoordeeld of contact nog noodzakelijk of wenselijk is. Dit oordeel wordt gebaseerd op het contact dat eventueel nog gaande is en op overeengekomen wensen van u om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en eventuele vragen vanuit onze kant. Wij vinden duurzaam contact met u belangrijk.

Bij een overeenkomst bewaart Corrie Kole uw NAW-gegevens, contactgegevens en facturen, digitaal en op papier, minimaal 7 jaar volgens de fiscale bewaarplicht. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Delen we uw gegevens met anderen?

Nee, Corrie Kole verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Brengen we uw bezoek in kaart?

Ja, op de website van Corrie Kole worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Corrie Kole gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Maken jullie gebruik van Google Analytics?

JA

Wilt u uw gegevens veranderen of laten verwijderen?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij Corrie Kole in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier of info@hartelijkverbonden.nl Corrie Kole zal zo snel mogelijk, binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw gegevens door ons, dan willen we graag met u in gesprek gaan daarover. Daarnaast hebt u altijd het recht om uw klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyvoorwaarden zijn opgesteld op 05-02-2021