2

Genoeg is genoeg!?

Ben jij perfectionistisch? Struikel je over je eigen schuld die je daardoor stapelt. Je geweten zegt je steeds dat het (NOG) niet genoeg is? Wat is perfectionisme en hoe leer je toewijding? Wat is het verband tussen beide? Kan het samengaan?

Het streven naar zo hoog mogelijke resultaten in je leven, je huwelijk en je gezin is een goed streven. Tenminste…. wanneer je met het doel van dat streven God dient. Heb je je wel eens afgevraagd welk doel je dient met je dagelijkse taken?

We zijn volmaakt geschapen. Ons streven naar perfect is dus ingeschapen. Volmaaktheid is Gods doel. ‘Wees dan volmaakt zoals Uw Vader, Die in de hemel is, volmaakt is’ (Matt. 5:48). Een onmogelijkheid voor jou en mij! Hoe is het mogelijk dat Jezus dit dan vraagt van hen die in hem geloven? Het Griekse woord voor volmaakt, wat hier in de bron ligt, betekent ’toegewijd leven naar Gods doel’. Onverdeelde toewijding aan God en in liefde leven tot dienst van onze naaste. MAAR direct in de wetenschap van het geloof dat we onderweg zijn naar volkomen volmaaktheid. Alle volmaaktheid ligt in God en is volbracht door Jezus’ lijden, opstanding en hemelvaart. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen volmaakt zijn lof verkondigen. DAN zal alles boven verwachting volmaakt zijn. Ben jij daar, door het volbrachte werk van Christus, bij? Zie je daar naar uit?

Voor het zover is mogen we het perfecte nooit van onszelf verwachten. Dat put jou uit! Put maar uit de Bron die volmaakt is. Je mag daarbij gebruik maken van de ME-TIME die maandag start.

Toewijding kun je leren! Sterker nog; toewijding is nodig om zelf te groeien, jullie huwelijk te laten groeien (wanneer je getrouwd bent) en je gezin te zien groeien (wanneer je dat hebt). Wat bedoel ik hiermee? Ik begin bij jou. Toegewijd zijn aan jezelf heeft alles te maken met jezelf accepteren en respecteren. Liefde voor wie je bent omdat je een schepsel van de grote Schepper bent. Elke draad van ons leven en ons zijn heeft Hij geweven!

Hoe leef je toegewijd? Even praktisch; dan neem je voldoende tijd om dagelijks iets te doen om te ontspannen en op te laden. Het huishouden doe je (toegewijd of niet) maar dat is niet het enige wat je doet. Je mag voor jezelf zorgen en daarom doe je de dingen die er toe doen en die je blij maken. Zo blijft de balans in evenwicht. Zo hervind je jezelf. Je leeft met toewijding in je huwelijk. Dat wil zeggen dat je man mag zijn wie hij is. Dat jullie samen laten zien in de daad hoeveel je van elkaar houdt. Dat vervult je gezin met liefde en toewijding aan elkaar. Gezegende gezinnen die zo mogen leven! Denk aan psalm 133:3. God verbindt hier zijn zegen aan. Je werkt mee aan Gods Koninkrijk op aarde. Is dat je doel? Leef je daar nu ver vandaan? Neemt de druk van elke dag je in beslag en kom je er niet los van? Is het een idee om in November een retraite te doen? In Hardenberg hopen we de week van 5-12 november weer een nieuwe week te organiseren. Ga je mee? Elke dag krijg je een uur lang ongestoorde stille tijd? Je denkt na over de keuzes die je maakt in je leven. GENOEG IS GENOEG! Een thema wat in deze week ook aandacht krijgt. Je zet je eerste stappen op een weg waarin jij bent wie je bent. Je hoeft jezelf niet te overvragen. Even een vraag; overvraag jij jezelf of vraagt God het aardse perfecte leven van jou? Na een paar dagen (week, midweek, driedaagse of weekend) ga je met meer toewijding naar huis.

Toewijding aan je man betekent dat hij niet hoeft te veranderen en worden zoals jij (dat wilt). Toewijding betekent dat je het scorebord loslaat. Hij moet nu… want ik heb…. Wanneer het gedrag van jou verandert zal jullie huwelijk ook veranderen. Dat zal jullie beiden gelukkiger maken. Ik heb het over een huwelijk waar geen misbruik plaats heeft. Toewijding aan de kinderen kan te maken hebben met het bijstellen van je eigen plannen met het doel om hen in een liefdevol nest op te laten groeien. Met alle struikelmomenten die daarbij horen. Je neemt je verantwoordelijkheid, erkent je zonden en belijdt ze aan elkaar en aan God. Zo leer je dat deze man en deze kinderen een geschenk van God zijn. Verwonderd dank je God; zulke geschenken voor mij! Wat heerlijk; je mag nu weer met vreugde hun vrouw en moeder zijn. De vreugde ligt niet in wat je doet maar in wie je voor hen bent. Zelfs dan wanneer zij mopperen. Uit ervaring durf ik te zeggen dat kinderen vaak op oudere leeftijd de waarde zien van een leven van toewijding. Dan krijg je in woord en daad van je kinderen terug wat je met tranen hebt gezaaid. En dat verbreekt een moederhart! Werkt en bidt! Leg jezelf, je huwelijk, je gezin met alle zorgen en je dagtaken in Gods hand en wacht op de HEERE! Houdt in je weg het oog op God gericht dan zal de uitkomst niet falen. En….Vergeet het niet; perfect is het hier niet, nooit! Jij mag fouten maken en kwetsbaar zijn. Toegewijd leven is perfecter dan foutloos leven! Wat wil je?

Heb je een steuntje in de rug nodig om los te komen van een leven met schuld vanwege perfectionisme? Is wandelcoaching dan iets voor jou?

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog