2

Lijden is een felicitatie waard!

Lijden is een ongewenst geschenk uit Gods Vaderhand, in liefde voor jou bereid om te wonen bij God. Voor een Christen is lijden één van Gods goede gaven. Veronachtzaam Zijn gaven niet!

Lijden; ik leid liever dan te lijden. Wie wil er nu lijden? Leiden, alles in onze eigen hand nemen ligt ons beter.

Het zit vast op overgave

Ik kom het regelmatig tegen bij mezelf. Het is voor mij een strijd om alles, elke dag, in Gods hand te leggen. Wat is de reden dat ik mijn last niet bij Hem breng en het daar ook laat liggen? Hij die zegt: ‘Komt ALLEN, ook ….(vul je naam maar in), tot Mij die vermoeid en belast zijt’ weet zo goed wat ik nodig heb. Hoe eigengereid en eigenwijs ben ik! Hier gaat het om loslaten en overgave. Overgave, zoals ik zie aan het kruis, wanneer Christus Zijn hoofd buigt; ‘Vader in Uw handen beveel ik Mijn Geest.’ Het stelt me direct voor de volgende vragen; Durf ik blindelings op Hem vertrouwen? Mag Zijn wil mijn leven regeren? Hoe is dat bij jou?

Meer of beter?

Velen vragen: ‘Waar is God? Wanneer ik naar het lijden kijk dan zie ik geen liefde van God.’ Lijden en geluk zijn tegenhangers volgens velen. In de zoektocht naar geluk zijn bouwen en vermeerderen van de aardse goederen of het uitleven van de zonde en de verslavingsproblemen vluchtwegen om te vluchten voor de realiteit. Verslavingen zijn onder andere; koopverslaving, werkverslaving, vernieuwingsverslaving (ontevredenheid), aandacht verslaving, eetverslaving, verkeerde patronen, modieus leven, maskers gebruiken om de zonde te verbergen, je groter voordoen dan je bent, geluk zoeken in uitjes en vakanties, porno kijken, alcohol, drugs, verslaafd aan een waardeloos gevoel over jezelf, verslaafd aan straffen, verslaafd aan macht uitoefenen, verslaafd aan negatieve gedachten, verslaafd aan vroomheid, ……

De mens zonder God is een bundel vol met zondige driften.

Lijden is een geschenk!

Lijden ligt verborgen in de wortel van de zonden. Gods doel ligt diep verborgen, je kunt Gods doel niet in enkele stappen bereiken of berekenen. Het is geen eenvoudige optelsom. Lijden is een ontwerp van Gods plan met jouw leven voor Hem. Het is Zijn doel dat je ervaart dat je aan Hem genoeg hebt. Zo wordt lijden, Gods geschenk voor jou! Hij communiceert via lijden met jou.

Genade ontplooit zich door de zondeval

De satan heeft de mens voor zijn karretje gespannen in de opstand naar God. Hij juicht terwijl de mens van God wegvlucht. MAAR God, die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus (uit genade bent u zalig geworden), Hij riep: ‘Waar zijn jullie?’ Daar ligt het doel van het lijden. MAAR God! Hij zoekt op wie verloren zijn, wie voor hem vluchten in verkeerde wegen.

Vormen van lijden

Je bent elke dag, in voor- en tegenspoed verantwoordelijk voor jouw keuzes wanneer lijden je overkomt. Je kunt in het lijden niet zondermeer zeggen dat anderen je dit aandoen. Je mag niet in de slachtofferrol kruipen en lijdelijk toezien of in je gevoel van pijn blijven hangen. Nog minder mag je de pijn op de ander projecteren. Gods doel met het lijden ligt hoger dan onze gedachten en gevoelens. Loop jij hierin vast? Denk dan eens aan een retraiteweek waarin je gratis coaching ontvangt.

Allerlei vormen van lijden hebben direct te maken met de zondeval; moeizame relaties, moeizaam werk, overheersing van de man over de vrouw, onderwaardering van de vrouw naar de man, pijnlijke bevallingen. Gods schepping zucht (jij ook?) en is in barensnood, uitziende naar de bevrijding van de slavernij van de zonde (naar Rom. 8:21). De schepping met zijn zorgen en zijn pijnen zullen iets goeds voortbrengen omdat God er met ontferming over bewogen is. Zijn hart is, in Christus, naar deze aarde gekomen om mee te lijden en Zijn kind door het lijden heen te dragen, om het lijden in Zijn kind tot vervulling te brengen.

Waar brengt het lijden jou?

Gods goedheid

David laat ons in de psalmen iets van zijn diepe pijnen en lijden zien. Opvallend is dat hij, juist in die wegen, meer met Gods goedheid dan met zijn eigen pijnen bezig is. ‘U bent goed en U doet goed!’ (psalm 119:68) Gods karakter en Zijn daden stemmen overeen. De goedheid van God en het lijden passen bij elkaar! Dat gaat tegen onze verbeelding in. David zingt zelfs; ‘het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest!’ (Psalm 119:71) In de verdrukking groeit de kennis van wie God is. Zo leer je door ervaring het goede van het lijden te zien, alle dingen moeten, ook voor jou, meewerken ten goede!’

Zuiver Goud

God wil Zijn Goud (Zijn Zoon) in je zien schitteren. Lijden kan een correctie zijn wanneer je gaat dwalen. God komt als een Vader om Zijn kind met een beschermende hand terug te brengen op de veilige Weg (let; Weg met een hoofdletter). Lijden wil je afhankelijkheid leren. Lijden leert je anders denken en anders kijken. Lijden leert je de hoogmoed af. Lijden is een beproeving om je hart te leren kennen. Wanneer je onder druk staat blijkt wie je werkelijk bent. Hoe reageer je, in die tijden, op God en je naasten? God heeft een doel met het lijden; gerechtigheid, heiliging, geestelijke volwassenheid (je karakter wordt er door ontwikkeld). Het lijden is, voor Gods kind, geen oordeel maar een voordeel, tot nut en zegen. Bij je doop is er gebeden ‘dat je jouw kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen moge, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; OPDAT (het doel) jij dit leven om Zijnentwil getroost verlate’.

Bid tegen jezelf in; naar God

Lijden is een leerschool om intimiteit met God te vinden! Bid: ‘Wat het me ook kost, Heere, doe Uw goede werk in mij! Wat heb ik een hekel aan dit leerproces maar als dát er voor nodig is, Heere, Uw Naam is er aan verbonden.’

Thuiskomen

Leven zonder God eindigt in de puinhoop. Een leven met Hem gaat dwars door alles heen naar de Heerlijkheid die nu, in het lijden, begint. Hoe meer je leert begrijpen waartoe lijden dient, hoe meer je verlangt om Thuis te komen, waar Christus is. Ingrijpend lijden helpt je op een wonderlijk goede en heilige manier die richting uit te leven.

Lijden en genieten mogen beiden

Lijden met Hem (dus: niet leiden in het lijden maar je overgeven) wordt draaglijk door Zijn liefde die er bijgevoegd is. En genieten, van wat Gods gaven in het dagelijkse leven, wordt heerlijker in het licht van Zijn kruis; onverdiende genadegaven van mijn God ontvangen! Tel je zegeningen te midden van het lijden. Zo leer je om dankbaar te leven in afhankelijkheid met het oog op God. Neem regelmatig even afstand van je dagelijks leven. Denk eens aan een ME-TIME vrouwendag.

Gefeliciteerd!

Ik wil je van harte feliciteren met jouw lijden. En ook wil ik met bewogenheid mee lijden met jouw kruis. Neem gerust contact op voor vragen of een kennismakingsgesprek. Hulp vragen vertoont de kracht van een overwogen keuze.

De coaching gaat nooit zonder gebed en onderzoek van Gods Woord. Zonder Hem kan ik niets doen, nog minder iets bereiken.

Foto: Het leven van Gods kind is als een woestijnreis naar het beloofde land. (Gemaakt tijdens een wandeling op de Loonse- en Drunense duinen)

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog