2

Agapè!

In de groentewinkel koop je geen auto, bij de bakker koop je geen kleding en bij de slager koop je geen huis. Zo koop je Agapè-liefde niet op internet. Voor Agapè-liefde moet je bij God zijn!

Wat onderscheidt Agapè-liefde van andere soorten liefde? Agapè is een oud-Grieks woord. Om het woord de juiste waarde te geven is er een ontleding nodig. Het gaat ten diepste om de wortel waaruit de echte warme genegenheid en liefde voortkomt, opwelt en stroomt.

In cadeauwinkels kom je wel eens spreukenbordjes tegen waarop staat dat de ander het puzzelstukje is van jezelf. We leven in een wereld die op zichzelf gericht is. Het komt meer en meer naar buiten. Jezus heeft het al voorzegt, in Mattheus 24, dat de liefde van velen zal verkillen omdat de ongerechtigheid toeneemt. De ongerechtigheid en de verkilling gaan hand in hand.

Er zijn drie soorten liefde. Eros, waar ons woord erotiek vandaan komt en Philia. Eros en Philia zijn geen verkeerde soorten liefde maar zijn tekort voor een levenslange warme huwelijksband. Philia is broederlijke en zusterlijke Philadelphia liefde. Philadelphia-liefde is een diepe liefde in Christus die, evenals eros, onder de Agapè-liefde mag bestaan maar niet in plaats van.

We leven in een egocentrische maatschappij. ‘Ik’ sta, ook wel onbewust, in het middelpunt. Veel huwelijken lopen stuk omdat de verwachtingen, behoeftes en verlangens niet waar gemaakt kunnen worden. Er is geen mens die volledig voorzien kan in alle verlangens van de ander. We zijn beiden onvolmaakt en onvolkomen. PUNT! Nee laat hier nooit een punt gezet worden. Heb je wel eens gelezen hoe vaak Jezus opwekt om te werken? Hij werkt dag en nacht om het goede te doen. De werken doen er toe! Maar voor Zijn werk zocht Hij de stilte om met Zijn Vader samen te zijn. Deze Bron is de Bron van alle liefde waaruit we dagelijks mogen putten. Ga met je lege emmer naar de Bron van liefde. Er is Agapè-liefde te krijgen bij Hem! Agapè-liefde is de Hoogste Bron van liefde.

In Efeze 5:25 staat: “Mannen geef je vrouw dezelfde liefde als Christus Zijn gemeente gaf, toen Hij zich volledig voor haar opofferde”. Dat is Agapè! Zelfopofferende liefde, gevende liefde. In een ideaal huwelijk geven man en vrouw samen Agapè en ze krijgen Agapè. Geven en ontvangen staan niet op één lijn met elkaar. Wanneer er gezegd wordt dat dit huwelijk niets meer te bieden heeft dan weten we dat diegene van ontvangen leeft. Liefde geeft om de ander bij te staan in noden, verlangens en behoeften zowel emotioneel, lichamelijk als geestelijk. “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”, zegt Jezus. En Koningin Juliana zei in de kerstboodschap van 1973 dat gelukkig maken, gelukkig zijn betekent. Juliana in haar huwelijk…denk je in.

Een van de grootste gaven die je kunt geven is de aanvaarding. Wij zijn onheilig en we zijn met een onheilige getrouwd! Dat kan schokkend zijn wanneer je daar achter komt. Dan is aanvaarding nodig. “Aanvaarding betekent dat we elkaar voldoende ruimte geven. Aanvaarding zegt: ‘Je hoeft mijn ideaal niet te zijn; ik houd van je.”. (Jerry Cook) Dat betekent niet dat je denkt of nog erger, dit ook zegt: ‘Ik aanvaard je met je overduidelijke gebreken’. De ruimte kan er in bestaan dat we tijd nemen om los van ons huwelijk alleen te zijn om daarna weer Agapè-liefde te kunnen geven. We mogen nooit vergeten dat het hoofdgebod zegt dat we onszelf lief moeten hebben gelijk de ander. Liefhebben van jezelf is liefhebben van de ander. Hoe groter je eigenliefde is des te groter is de liefde voor je echtgenoot. De ruimte kan ook bestaan in regelmatig even los komen van elkaar en opladen. Dat heeft ook alles met aanvaarding te maken.

Wat kan onvoorwaardelijk geven moeilijk zijn! Wat zijn er een schrijnende situaties binnen het huwelijk. De pijn is immens scherp en de wond oneindig diep. Wat een worstelend leed achter de voordeuren. Hoe kan God Agapè-liefde van mij vragen? Dat is onmogelijke liefde in mijn geval. Daarbij is Hij op zo’n grote afstand. Ik zie of merk niets van Gods Agapè. Waar is God op wie ik bouwde en aan wie ik mijn zaak vertrouwde?

Even tussendoor; liefde uit zich in verschillende vormen. Woorden en daden zijn beide genoegzaam om liefde te betonen. De een praat en de ander handelt vanuit liefde. Daarnaast heeft ieder zijn eigen liefdestaal. Zeg in woorden wat je verlangt of waar je grenzen zijn maar laat in de juiste liefdestaal zien dat je gericht bent op de ander. Meer over liefdestaal lees je hier. https://liefdestalen.nl/test-je-liefdestaal/

Jezus vraagt zelfs meer dan Agapè-liefde. Hij vraagt ons om vijanden lief te hebben. Misschien vraag je je af: Weet God wel wat Hij vraagt? Dit is onmogelijk. Ik vind het ook héél moeilijk. Zullen we samen even naar Noord-Korea gaan? In de kerker ligt hij sterk vermagerd, geslagen en gemarteld in zijn eigen drek. Hij bidt! Voor zijn vijanden en voor de Westerse wereld waar de liefde zo lauw is. Zijn hart stroomt over van liefde tot God, zijn vrouw en gezin, zijn naasten, zijn vijanden en zijn verre broeders en zusters….AGAPÈ TEN TOP!

Wij leven, ook in coronatijd, in veel vrijheden. Kunnen anderen aan onze liefde zien dat we anders zijn? Ons huwelijk is het evangelisatiemiddel voor onze omgeving. Ben jij de Bijbel voor je buren? Zij lezen de Bijbel door jou! Ze horen hoe het in je huwelijk en je gezin er aan toe gaat. Zij zien de liefde die er van afstraalt zonder dat je een woord spreekt.

Liefde kan zo ingezonken zijn. Het lijkt soms meer een dagelijks taak dan een vermaak. De ene dag rijgt zich aan de andere dag en we leven ondoordacht voort. Vloeit de liefde niet vaak op zo’n gewone manier weg? Het liefdesleven heeft zijn glans verloren door de tijd die opgeslokt wordt.

Heb je wel eens nagedacht om samen een dag aan elkaar te besteden? Gewoon omdat liefhebbende mensen gezondere mensen zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Wil je dat je kinderen gelukkig zijn in hun huwelijk? Dan hebben ze voldoende kennis nodig om een levenslange verbinding aan te gaan. Daar is geen opleiding voor. Maar wel een workshop. Klik hier voor een mooi cadeau. Laat de liefde weer bloeien! Zoek naar het hoogst haalbare en blijf niet hangen aan een beetje-genoeg-liefde. Geef het voorbeeld van Agapè-liefde door aan je kinderen en kleinkinderen. Dat is een hele grote gave! Geef de satan geen plaats in onze huwelijken dan zal hij ook onze kerken niet zondermeer kunnen verwoesten. We moeten leren omdenken.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog