2

Ben ‘ik’ belangrijk?

Identiteit betekent volgens het woordenboek van Van Dale het eigen karakter van een persoon of een groep. Met wie of wat identificeer jij je? Ben jij jezelf? Wanneer weet je of je echt jezelf bent?

Is het echt zo belangrijk dat je weet wie je bent? Dat kan een vraag van je zijn. Mogelijk roept de vraag spanning of vragen bij je op.

Ontdekken wie je bent: veel mensen zijn er een leven lang mee bezig. Niet vreemd! Ik denk aan psalm 19:13a; Wie zou de afdwalingen verstaan? Ik kom er meer en meer achter dat ik nog steeds nieuwe inzichten krijg in wie ik ben. In nieuwe situaties komen nieuwe aspecten van je karakter of talenten naar boven. Is het echt belangrijk om na te denken over je identiteit of je zelfbeeld? Wordt daar in deze tijd niet teveel aandacht aan besteed?

Je identiteit wordt voor een groot deel bepaald door onze relaties met anderen. Je zelfbeeld is de manier waarop je naar jezelf kijkt en je identiteit wie je werkelijk bent. Als je een realistisch zelfbeeld hebt, komen je zelfbeeld en je identiteit met elkaar overeen. Op de vraag wat jouw identiteit bepaalt, kun je kijken naar de verschillende rollen die je doet; vrouw, moeder, je beroep, je creativiteit in je huis of elders, je mooie lichaam, je kleding, je hobby, de groep of de kerk waarmee je verbonden bent, waarin je je veilig voelt…vul maar in. Waarmee ben je het meest verbonden? Dat bepaalt je identiteit. Wordt dat van je afgenomen dan raak je ontheemd. Je verliest je identiteit, (een stuk van) jezelf. Een voorbeeld: je bent trots op je gezin (kijk hoe mooi ons gezin is..).Wanneer er iets gebeurt waardoor het gezin verandert dan raakt dat jou. De mogelijkheid bestaat dat je verward en verscheurd wordt. Dit raakt de kern van je zelfbeeld. Dat heeft ook gevolgen voor je relaties. Meestal zijn je dichtstbijzijnde relaties het eerst de dupe van, je echtgenoot en je kinderen.

Je identiteit bepaalt je zelfbeeld. Het scheelt veel of je de toegewijde moeder bent of een perfecte interieur-styliste van je eigen huis. En toch…..Wie ben je nog wanneer je kinderen uitgevlogen zijn? Wie ben je nog wanneer je niet meer in staat bent door een ziekte om je huis tip en top te maken? Je valt in een gat. Waarom doe je de dingen die je belangrijk vindt? Je waarom is belangrijk om te leren waar je je identiteit vandaan haalt. Waar hang je je identiteit aan op?

Elk mens ontleent zijn identiteit ergens aan. Wanneer je in gesprek bent met anderen, waar gaat het gesprek over? Waar hou je je het meest mee bezig? Daaruit kun je opmaken waar je identiteit ligt. Je identiteit kan veilig voelen wanneer het ergens aan is ontleent. Een gewaardeerde moeder kan genoeg hebben aan haar vreugde om moeder te zijn en ze is trots op haar kinderen. Ze praat over haar kinderen en pronkt met ze. Is dit haar identiteit?

Ontdek wie je bent. Wat zijn je talenten en je waarden? Je hebt talenten gekregen uit genade om ze dagelijks te gebruiken. Talenten mogen in rijke mate gebruikt worden. MAAR: eerst God en Zijn Koninkrijk en alle andere dingen zullen je toegeworpen worden. Maken we ons vaak niet te druk om onze koninkrijkjes? Strekt zich daar al onze lust en liefde heen?

Gebed: ‘O God bewaar me voor zelfgenoegzaamheid en valse bescheidenheid. Geef dat ik vrijmoedig en blijmoedig elke dag mijn talenten gebruik die U mij als gave uit genade geeft.’

Wil je je eigen identiteit ontwikkelen? Dan zal je zelfbeeld versterken. Een sterker zelfbeeld geeft meer zelfvertrouwen. Met meer zelfvertrouwen kun je op een gezonde wijze grenzen aangeven. Denk eens aan een retraite, wandelcoaching of het gebruik van de ME-TIME om te komen tot wie je mag zijn. Lieve vrouwen denk ook aan jezelf maar leef niet voor jezelf!

De manier waarop je over jezelf denkt is ook van belang voor je geloofsleven. Dankbaar leven kan alleen wanneer je Gods hand ziet in je leven. Dankbaar leven komt voort uit een identiteit die zich ontwikkelt naar een Doel.

De volgende blog schrijf ik over identiteit en christen-zijn.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog