2

Ben ik waarde(n)vol?

In de vorige blog schreef ik het volgende; De functie van schuldgevoel is eigenlijk heel mooi. Het zorgt ervoor dat je niet te ver afwijkt van waarden die voor jou belangrijk zijn. De volgende keer meer over waarden die voor jou belangrijk zijn.

WAARDEN. Wat zijn dat? Waarom is het leven vanuit je waarden belangrijk? Is het Bijbels? De vragen die oprijzen komen in deze blog aan de orde.

Door naar je eigen waarden te leven, blijf je trouw aan jezelf. In plaats van je aan te passen aan de waarden van anderen, laat jij zien wie je echt bent en wat voor jou belangrijk is. Anderen weten daardoor wat ze aan je hebben. Om vanuit je waarden te leven, is het belangrijk deze te kennen en er naar te leven.

Waarden sturen jouw gedrag. Ze geven richting aan wat je doet en zeggen iets over wie je bent. Wanneer je jouw waarden kent hoef je je niet te laten leiden door wat een ander ‘er van vindt’. Wie in zijn waarden staat en leeft voelt zich rustiger, vrijer en gelukkiger. Dan kunnen we meer aan en hebben we meer om uit te delen. Zoek hier jouw waarden. Zoek er drie uit die voor jou belangrijk zijn.

De waarden kunnen onbewust in jou aanwezig zijn. Welke waarden voor jou belangrijk zijn, kun je ontdekken:

Een oefeningetje:

Schrijf een situatie op die jouw blij maakte. Wat deed je toen? Wat maakte je zo blij? Welke waarde past daar bij?

Een paar persoonlijke voorbeelden:

Ik voel me zó blij worden wanneer mijn man en ik een dieper gesprek voeren (mijn waarde: verbinding en de Ander in de ander zien; er echt zijn voor de ander/betrokkenheid). Even praktisch; Wij gebruiken de gesprekspot wanneer de diepte wegzakt door de dagelijkse beslommeringen. Verbinding zit namelijk op een dieper gespreksniveau.

Ik wordt boos wanneer ik ontdek dat er een halve waarheid wordt verteld (mijn waarde: openheid en eerlijkheid)

Ik wordt verdrietig wanneer ik ervaar dat ik mezelf niet kan zijn (mijn waarde: authenciteit, harmonie, gelijkwaardigheid)

Voor meer waarden zie deze lijst.

Wie vanuit zijn waarden leeft krijgt energie omdat het gelukshormoon serotonine je stress verlaagt. Hoe mooi werkt ons lichaam en onze geest samen. God maakte mij zoals ik mag zijn. Ik wil leven zoals Hij bedoeld. Hij heeft de regie over mijn leven. Als ik leef vanuit mijn waarden die maken wie ik ben verlaagt mijn stress. Wat vraagt God dan van mij? Om te leven zoals Hij mij heeft bedoeld! Mijn leven ligt in Zijn hand, Hij mag mij kneden tot wie ik moet zijn. Maar ik moet leven zoals Hij van mij vraagt. Dan hoef ik geen ander te leven of zoals een ander vraagt. Dan leef ik zoals Dé Ander van mij vraagt! Lees nu eerst voor jezelf in de stilte Mattheüs 11:28-30.

Leven vanuit je waarden is anders dan leven vanuit de normen. Hoewel waarden en normen vaak in één adem genoemd worden en wel zeker verband hebben met elkaar zijn ze niet hetzelfde. Normen zijn gedragingen waarmee je uitdraagt wat voor jou belangrijk is. De leefregel die gekoppeld is aan de waarde die jij belangrijk vindt.

Persoonlijke waarden maken jou uniek. Dat ben je! Van jou is er geen ander. Durf je dat onder ogen te zien? Lees psalm 139 er eens op na.

Wil je meer leren over je eigen waarden? Plan gerust een gratis kennismakingsgesprek in. Laat de afstand geen belemmering zijn. We zoeken samen naar de mogelijkheden. Wist je dat je tijdens de retraite een gratis coachgesprek met mij kunt aanvragen?

Foto bij de blog; waarden zijn als een veld vol bloemen. Iedere bloem heeft zijn eigen kleur, geur en vorm. Zo ook met ieder persoonlijk. Binnen een huwelijk, gezin of groep met mensen eveneens. Geen huwelijk is gelijk aan een ander huwelijk, geen groep zoals een andere groep. Hoe waarde(n)vol!

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog