2

Bijbelse seksualiteit

Het is zondagavond. We liggen in bed. Ik ben moe en heb vanavond geen zin in gemeenschap. Geen zin in gemeenschap! Ik kruip in de armen van mijn man. Dat geeft me rust na een dag met veel woorden, de preken. Maar even tussendoor zeg ik…Morgenavond, nu niet!

Maandag. Ik ben aan het poetsen in huis. Ik heb niet zo goed geslapen. Mijn gedachten leid ik bewust terug naar dit moment. Ik vraag me af of ik eerlijk was. Wat zegt de Bijbel? Ik wil me onder het gezag van Gods Woord brengen en daaraan gehoorzaam zijn want dat geeft rust en vrede in mijn hart. Eerlijk gezegd weet ik het antwoord al. Toch zoek ik het op om mezelf te overtuigen. Waarvan? Van mijn tekort doen aan mijn man. Moet ik hem langer dan een week laten wachten op mij. En hij wacht geduldig. Of mag ik een thuis, een inwoning, zijn voor mijn man.

Bijbelse eerlijkheid

Wat zegt 1 Korinthe 7? De vrouw heeft niet de macht over haar eigen lichaam! Was ik niet degene die aangaf wanneer het mij uitkomt? Wordt mijn man zo niet ondergeschikt gemaakt aan mij? Wie is hier het hoofd in dit huwelijk? Onttrekt u elkaar niet dan met beider toestemming en met een doel. Waar was de beider toestemming en welk doel diende de afwijzing? Opdat de satan u niet verzoekt! Waarin verzoeken? Om seksualiteit niet op een andere plaats te zoeken, om de rust in het huwelijk te verstoren, om het voorbeeld van liefde voor onze kinderen weg te nemen. Hij steelt wat van God is! En hij lacht….

Belijden en beleven

Maandagavond belijd ik schuld tegenover mijn man. Het mag vanavond laat worden, ik kan moe zijn maar mijn man ontvangt een ‘thuis’ bij mij. En ik geniet van Gods gave! En ik val gerust in een diepe slaap. Deze houding vraagt God van mij en hij geeft Zijn zegen erbij!

Lijden door gebrokenheid

Seksualiteit ligt als verbroken in veel huwelijken door allerlei oorzaken. Ondanks dat ik dit weet wil ik toch meer delen over Bijbelse seksualiteit. Er is weinig openheid. Dat maakt het zo moeilijk om met de worstelingen, strubbelingen en verwondingen naar buiten te komen. Mag ik je, in meeleven en meevoelen van je pijn, eerlijk wijzen op satans listen. Hoe langer achter jouw voordeur dit lijden bestaat des te meer gebrokenheid er komt. De zonden kunnen doorgaan! Zoek een vertrouwenspersoon die jou kan leiden met de Bijbel in de hand en jullie opdraagt in het gebed.

Op zichzelf gerichte seksualiteit

De wereld om ons heen neemt seks als een consumptiemiddel. Je haalt het waar je wilt en bij wie je wilt, je betaalt ervoor of je doet het ermee. Het is surrogaat evenals op zichzelf gerichte seks. De diepe ervaring ingebed in een veilig en vertrouwelijk kader van het huwelijk wordt hierin gemist. God wordt er in gemist. Liefdevolle intieme seksualiteit komt dicht bij de gemeenschap met God waar ieders hart naar verlangt. Satan gebruikt de op zichzelf gerichte seksualiteit als surrogaat. Daar kunnen we niet tevreden mee zijn!

Overgave

Seksuele gemeenschap is meer dan een lichamelijk gebeuren; het is een symbool van een geestelijke gemeenschap en de uitdrukking van de totale eenheid van twee mensen in een huwelijk. De werkelijke waarde van de seksualiteit ligt in het vermogen de eenheid, tussen twee mensen die zich in het huwelijk verbonden hebben, te vergroten. De seksuele omgang is een daad van volledige overgave en een middel tot diepe(re) communicatie en deelhebben aan de ander. Niet voor niets wordt Christus en de gemeenschap met Zijn kerk tot voorbeeld gesteld om dit tot uitdrukking te brengen.

Een groeiproces als Gods gave

 1. Seksualiteit is een cadeau van God om van te genieten binnen het huwelijk
 2. Een manier om liefde te uiten die woorden overstijgt
 3. Om uitdrukking te geven aan de éénheid en die te verdiepen
 4. Potentie om te groeien in de seksuele relatie
 5. Ontworpen om levenslang te blijven groeien naar steeds dieper wordende intimiteit
 6. Seksuele intimiteit heeft invloed op elk ander deel van ons huwelijk en omgekeerd
 7. Het is vaak het eerste slachtoffer van vermoeidheid, onbegrip, onthechting

 

Erken je probleem

De meeste stellen hebben ergens tijdens hun relatie problemen met seksualiteit (zwangerschap, mid-life crisis, drukke dagen, kinderen- jong en oudere-, gezinsvorming en de spanningen die dat met zich meebrengt, ziekteperiode enz.). Erken de seksualiteitsproblemen en spreek er samen over. Laat seksualiteit geen bed-zaak zijn maar een ingebedde zaak.

In het begin van het huwelijk kan gemeenschap zich ontwikkelen tot een zoektocht of zelfs een struikeltocht omdat je kwetsbaar en onervaren bent.

De verschillen tussen een man en zijn vrouw zijn veelal onbekend. Mannen zijn meer bezig met het eindpunt- gemeenschap hebben en vrouwen denken meer aan de weg ernaar toe (verbinding is belangrijk voor er gemeenschap is). Het vereist moed en vertrouwen om angsten en vragen te delen. En het verstoppen van negatieve gevoelens staat het genieten van seksualiteit in de weg.

Zes pijlers om op te bouwen

Zes pijlers die allen onderhoud nodig hebben om te komen tot een diepe vorm van intimiteit

 1. Geestelijk (Samen hardop bidden-Bijbelstudie-gesprek na de preek-Weet je van de ander waar de reis naar toe gaat?)
 2. Emotioneel (Hoe meer je je hart voor de ander opent hoe meer intimiteit)
 3. Mentaal (Houd je gedachten niet voor jezelf als je het moeilijk hebt of blij bent-deel samen!) Is jullie gesprek door de drukte van de dag minder diep? Dan kan een gesprekspot een hulpmiddel zijn zoals het al voor vele echtparen is geweest.
 4. Sociaal (Doe samen leuke dingen-neem tijd voor elkaar- laat je huwelijk branden in plaats van smeulen-voeg voldoende tijd toe om te genieten). Een workshop MARRIAGE laat het vuur weer branden.
 5. Fysiek (Hand in hand wandelen-dichtbij elkaar zitten-een knuffel bij thuiskomst)
 6. Seksueel (verbinding in de diepste vorm tot eer van God!)

 

Echt mannelijk

Onopgeloste conflicten kunnen niet opgelost worden met seksualiteit. Mannen zijn een conflict vaak vergeten wanneer er al enkele uren voorbij zijn. Zo heeft God dat bij hen gecreëerd. Laat de vrouw hem daar niet op aanvallen. Mannen sta op! Laat je vrouw gerust zeggen wat de seksualiteit nog in de weg staat. Ik hoorde een integere man die zelf huwelijkstoerusting gaf het volgende zeggen. Ook voor mij was het weer zo’n eyeopener. ‘Mijn vrouw en ik maakten de trommels voor de kinderen klaar voor de volgende schooldag. We hadden een conflict. Voor mijn gevoel was het afgerond. In bed legde ik een arm om haar heen maar ze verstarde. Ik vroeg haar wat er was. Ze wees me op het conflict. Waarop ik opmerkte dat dit beneden was en we nu in bed lagen…..’ Zo echt mannelijk! Mannen denken in vakjes. Dit is er een voorbeeld van.

Praktijk

Een man heeft meer testosteron. Hierdoor vraagt seksualiteit meer en vaker om vervulling.

De man wil zijn geliefde voelen om zich te verbinden met haar. Het gaat hem, in de liefde, niet om haar lichaam maar om haar zelf. Door de testosteron zijn mannen visueel ingesteld en raken opgewonden bij het zien van beelden die gericht zijn op het opwekken van seksuele gevoelens. Bid je als vrouw voor je man dat hij onderweg niet in de verleidingen valt?

Voor mannen kan seksualiteit een ontdoen van spanning zijn, zo komen ze tot rust. De man is voldaan wanneer zijn emotionele lading verdwenen is. Dat lijkt dan minder gericht op de vrouw. Wat hij niet kan uiten door woorden uit hij door de daad. De man is een doener. Vrouwen kregen meer emoties en meer woorden van God. Laat dat er maar zijn. Vul elkaar vooral aan. Na de orgasme zal de man in het begin van een seksuele relatie (huwelijk) snel overgaan tot iets gaan doen. Daarmee herwint hij de controle.

Vecht tegen routine

Laat seksualiteit geen automatisme worden. Creëer bewust een romantische sfeer. Romantiek is het tegengif van routine matig handelen. Routine matig handelen is als het leeg laten lopen van verbinding. Ik vind Hooglied 4 zo’n verrijking als het gaat om de wijze waarop seksualiteit vorm krijgt op een Bijbelse manier. De Bijbel is er opener over dan de wereld. De wereld is platvloers. Hooglied 4 laat zien dat je de ander ziet en zijn of haar lichaam streelt. Het lichaam in zijn geheel doet er toe. Het gaat in dit hoofdstuk niet als eerste en niet alleen om de geslachtsdelen die jij niet hebt. Het gaat om de geliefde zelf. We weten dat het Hooglied geschreven is door Salomo. Het is gebaseerd op de liefde tot Sulamith. Maar het beschrijft ook de hoogste liefde!

Beschermer nodig

Meestal zijn tekorten in emotioneel opzicht de reden dat we van elkaar verwijderen. Dat schept de ruimte om ons aangetrokken te voelen tot een ander. We zoeken, buiten Christus, naar erkenning, waardering, gezien worden, geliefd worden. Ontrouw begint in je gedachten. Onderzoek je gedachten en blijf ver van verkeerde gedachten. Voor er fysieke ontrouw is, is er al emotionele ontrouw geweest. Bid, voor je de deur ’s morgens uitgaat, samen om kracht om te strijden tegen de zonden die via het oog de gedachten binnen komen en bespreek ze samen. Wees altijd open naar elkaar toe. Vermijd intieme gesprekken met iemand van het andere geslacht.

Een knipperend lampje

Een niet vergeven schuld; het ontkennen of verbergen van zonden verwoest meer dan je lief is. Genieten van verborgen zonden schuurt met genieten van pure en reine seksualiteit. Jouw verlangens zijn gezond! Laat satan niet toe maar strijd tegen verborgen zonden. Het breekt jouw innerlijke leven af. Je verwoest jezelf en de mensen die om je heen staan in de liefde. Laat de liefde stromen en bewaar je oog en je hart voor hogere zaken die er echt toe doen. Zwakke afstamming of overeenstemming met elkaar is als een knipperend lampje op je dashboard. Zie het niet over het hoofd maar geef er aandacht aan. Herstel wat aandacht vraagt; conflicten, ruwe woorden of eigen belangen doorvoeren kunnen na verloop van tijd negatieve gevolgen hebben voor seksuele harmonie. Nalatigheden op andere gebieden van het huwelijk hebben weerslag op lichamelijke eenheid.

Onkundig

Ik spreek vrouwen die hun eerste moment van gemeenschap als een nare ervaring opgeslagen hebben. Het kan een belemmering zijn voor de volgende keren omdat de ontspanning, de rust en de overgave wordt gemist. Onkunde kan zorgen voor problemen; het voorspel is voor de vrouw van groot belang, haar borsten en de clitoris heeft ze gekregen om te strelen. Vrouwen reageren op aanvaarding, gezien worden, aandacht, meeleven, tederheid, enz. Leer samen positief en Bijbels te denken over seksualiteit. Dat is een proces en heeft gedurige communicatie nodig.

Stroomopwaarts gaan

Zelfbeheersing is noodzakelijk in de wereld waarin we leven. Let op gedachten, woorden en meedoen met vunzige gesprekken. Laat aan de wereld zien hoe mooi God seksualiteit heeft bedoeld. Seksualiteit is Gods gave en moet naast de Bijbel en gebed een plaats hebben in ons huwelijk. Hoe mooi is het wanneer jullie gemeenschap hebben gehad daar God voor te danken. Laat seksualiteit niet op zichzelf staan. In de wereld is het los verkrijgbaar maar voor de christen in het een ingebedde zaak.

Je hebt Mij nodig

Jezus ontmoette ooit een vrouw die worstelde met een probleem. Ze had al vijf mannen gehad op haar zoektocht naar liefde en geborgenheid en leefde nu met de zesde. Jezus zei haar, dat dat haar dorst naar aandacht en begrip nooit zou kunnen lessen. Ze had meer nodig dan wat mannen of seksualiteit haar ooit konden geven.

Wat ze nodig had, was iemand die haar volkomen begreep, iemand die dag en nacht voor haar klaar stond, bij wie ze haar hart uit kon storten en die haar troosten kon. Ze had iemand nodig die de verantwoording op zich wilde nemen voor haar verleden en voor de brokken die ze, in de jaren die achter haar lagen, had gemaakt. Iemand die haar zou helpen voortaan de goede keuzes te maken en die een eind zou maken aan haar onvermogen om ‘nee’ te zeggen als dat nodig was.

Ze had behoefte aan iemand die het voor haar op zou nemen als ze onrechtvaardig behandeld zou worden of aan de kant zou worden geschoven.

Ze had iemand nodig die haar niet in de steek zou laten als ze op leeftijd zou komen, iemand die haar leven tot het einde toe zinvol zou kunnen maken en haar vrede kon geven in haar hart.

En ze ontdekte dat Jezus degene was bij wie ze dat alles kon vinden. Door die ontmoeting kwam ze in balans. De roep om iemand te zijn buiten Jezus verdween.

En zo werkt dat nog steeds. Hij geeft je echte geborgenheid waardoor je dat niet meer in de eerste plaats bij je echtgenoot hoeft te zoeken. Daardoor komt er rust en komt er in zekere zin een eind aan dat rusteloze gezoek.

Ja…Maar

‘Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God’ (Augustinus). Ben je toe aan rust, stilte en bezinning? Heb je behoefte om je even terug te trekken? Geef je niet over aan Ja-Maar of Als-Dan. In de onrust en de stormen van het leven kunnen oases een nieuw begin worden voor jezelf en je naasten. Smeulen of koud worden gaat vanzelf.

Zijn de kosten voor jou een probleem? Zullen we samen zoeken naar de mogelijkheden? Die zijn er!

FOTO

Foto: Tijdens mijn wandeling zag ik deze krokussen. Typerend voor de seksualiteit. Bloeit het of kwijnt het? Treffend beeld! In de modder van de aarde. Temidden van gebrokenheid (takken).

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog