2

Brug tot verbinding

Eenzaamheid komt voor binnen het huwelijk evenals onbegrip en je onbelangrijk voelen. Daarmee kun je elkaar emotioneel kwijt raken, zelfs zonder dat je dit wilt. Vaak is het een sluipmoordenaar. Hoe komt het dat we complimenten en het vragen om vergeving zo moeilijk over onze lippen kunnen krijgen?

Aart en ik zitten zondagmorgen samen op de bank. Het kerkorgel speelt. Aart zit stil te luisteren. Ik lees nog wat, het is nog vroeg. Ineens schiet me wat te binnen. We moeten de schrijfblokjes nog pakken. Ik ben ze vergeten neer te leggen bij de Bijbels. ‘Aart wil jij de schrijfblokjes even pakken?’ “Ik heb net de koffie ingeschonken, nu ben jij aan de beurt’, is het antwoord. Ik voel een prikkeling naar boven komen. Hij ziet toch dat ik zit te lezen. Ik wacht en kijk wat er gebeurd. Aart staat op en gaat de blokjes halen……’Dank je wel’, zeg ik.

Kleine situatie. Onbenullig. Maar wat is het vervolg? Wat is het gevolg?  Moet ik om vergeving vragen? Is dat overdreven? Blijf ik in de prikkeling hangen of kan ik het loslaten? Wordt prikkeling ergernis? Ergernis boosheid? Boosheid onvrede? Onvrede mijding? Wat heb ik nodig? Waar verlang ik naar? 

Wat heb je nodig?

Veilige liefde is binnen het huwelijk noodzakelijk. Veilige liefde betekent dat je je helemaal veilig voelt bij de ander en er op vertrouwt dat de ander er voor je is. Als volwassenen hebben we een sterke hechtingsbehoefte evenals in onze kindertijd. Het is zelfs een primaire levensbehoefte. Deze hechtingsbehoefte richt zich meestal op één persoon. Wanneer we die persoon door veranderende levensomstandigheden, -situaties kwijt dreigen te raken dan gaan de alarmbellen rinkelen. Een goede relatie heeft erkenning nodig dat we allemaal een hechtingsbehoefte hebben.

Hechting is gezond!

Hechting hebben we niet alleen als kinderen maar ook als volwassenen. Regelmatig wordt er terug gegrepen op de kindertijd wanneer er eenzaamheid ervaren wordt in het huwelijk. Daarmee is het buiten beeld dat we de hechtingsbehoefte ook nu hebben en altijd blijven houden. Het temperament en het verleden beïnvloeden wel de heftigheid en de manier waarop we met hechting omgaan.

Goed nieuws! Je kunt gezonde hechting nu herstellen met je man/vrouw door het positief opnieuw te gaan ervaren. Samen, want je hoeft het niet alleen te doen 😉 Hoe veiliger jij je voelt in je huwelijk hoe beter je ook alleen functioneert. Zo krijg je meer zelfvertrouwen.

Hoe kom je tot een veilige(r) verbinding?

  1. Leer dat goed-genoeg onvoldoende is

Ben je in het huwelijk vrienden van elkaar? Het huwelijk loopt maar is geen hoogvlieger? Je deelt de keukentafelgesprekken met elkaar en daar houdt het echt mee op? Zoek naar verbetering. Investeer in extra fijne dingen waar jullie van genieten. Ons brein groeit en verandert als we leren. Leer te genieten van elkaar. Volhardt door veel oefening. De beste kampioenen hebben het meeste geoefend. Verbindt en hecht. OEFEN!

  1. Ga het gewoon doen!

We leven in verschillende werelden tegelijk.

In de praktische wereld leven we samen met onze man of vrouw. Actie is de enige brug om verbinding te creëren tussen onze binnen- en buitenwereld. Willen jullie in actie komen maar blijft het lastig om de patronen te doorbreken dan is coaching iets voor jullie.

  1. Doe het in kleine stapjes

Een tophuwelijk heb je niet in één dag. Om in actie te komen kun je elke keer een nieuwe stap zetten. Iedere verbetering wordt langzaamaan een nieuwe gewoonte. Begin eens met elke morgen een zes-seconden kus. Deze kus haalt alle fijne, gelukkig makende hormonen omhoog. Een zes-seconden-kus zorgt ervoor dat je echt even contact maakt met de ander. Toen onderzoekers van de Amerikaanse Arizona State University getrouwde stellen instrueerden om elkaar minstens twee keer per dag zes seconden of langer elkaar te kussen, gaven die stellen na een tijdje aan dat ze minder stress voelden en een stuk gelukkiger waren met elkaar. Hun cholesterolniveau was meetbaar omlaag, ze maakten minder ruzie en begrepen elkaar beter. Even ter zijde; deze wetenschappelijke informatie en nog veel meer komt in de workshop MARRIAGE ter sprake.

  1. Verplaats de strijd

Ga de strijd niet aan. Zoek naar onderliggende behoeften en gevoelens. Ga positief denken. Wat verlang je?

Pak het als volgt aan:

  1. Een T.O.B. houding is de sleutel tot liefde

T=Toegankelijk-Bereid om te luisteren

O=Ontvankelijk-Bereid om in te voelen

B=Betrokken-Actieve aandacht

Een gebrek aan emotionele verbinding is vaak de oorzaak van het ontstaan van afstand tot elkaar. Ben jij er voor mij? Dat is de belangrijkste vraag die verscholen ligt onder de oppervlakte van de meningsverschillen en woordenwisselingen.

Ben je er voor mij, kun je onderverdelen in de volgende vragen:

Onvermijdelijke pijn

In het huwelijk is pijn onvermijdelijk aanwezig. Hoe dieper de verbinding is hoe scherper die pijn gevoeld wordt. Het is onmogelijk om 24/7 emotioneel beschikbaar te zijn voor elkaar. Daarbij loopt ons gedrag vaak automatisch en onbewust. Het gaat er om hoe we hiermee omgaan. Voor het oog kleine gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor veiligheid en vertrouwen.

Ik zie regelmatig dat er pijn vermijdende strategieën ontwikkeld zijn. Dan leeft elk zijn leven en is de emotionele verbinding verworden tot een broer-zus-verhouding. Ieder heeft zijn eiland en leeft zijn leven. We zoeken naar vervulling buiten ons huwelijk. De begeerten worden buiten de deur gezocht. Hoe vaak is dit zelfs onbewust? Ik vraag me wel eens af hoe het komt dat we ons makkelijker overleveren aan de verkeerde begeerten dan in gesprek gaan met elkaar en de verlangens delen met degene die ze vervullen kan; God en mijn echtgenoot. Onze neigingen zijn verdraaid verkeerd. De boze geesten in de lucht ademen we allemaal in! We hebben de Heilige Geest broodnodig! ‘Geef ons heden ons dagelijks Brood!’

MAAR GOD!

Begeerten en verlangens zijn geschapen maar na de zondeval zijn verlangens en begeerten ook aan de gebrokenheid overgeleverd. Wanneer we verlangen naar meer dan we nodig hebben, op de verkeerde plaats onze verlangens vervullen of het geluk zoeken in het aardse bestaan dan zijn onze verlangens verkeerd gericht, zondig. MAAR God roept! LUISTER! Voel je de leegte van dit onvervulde leven? Voel je de pijn van onvervulde diepe verlangens? Dát is Zijn roep, Zijn uitnodiging! Hoor naar Zijn stem en laat je leiden naar de goede Weg. Hij wacht om genadig te zijn. KOM! Onze God ontfermt Zich op het gebed. Op het gebed doet Hij grote wonderen. Hoe? Dat weet Hij!

Ik ben er meerdere keren getuige van geweest hoe God door een wonder echtgenoten aan elkaar terug gaf. Wanneer ik aan die momenten terug denk dan vervult kleinheid en dankbaarheid mijn hart…..’Hoe groot bent U!’

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog