2

Er is Hoop!

‘Ik bid al zo lang of God hem wil veranderen maar er gebeurt niets! Ik denk dat God niet wil dat ons huwelijk is zoals het nu is…’ En het gevolg? Of moet ik zeggen; het vervolgverhaal? Het is het begin van een eindeloos verhaal. Scheuren worden barste, barsten worden breuken, breuken worden scherven en scherven worden scheidingen.

Misschien denk je nu wel; sorry Corrie maar jij weet niet wat zich hier achter de voordeur afspeelt. Je hebt helemaal gelijk! Toch heb ik wel veel schrijnende situaties ervaren en gezien. Situaties waar ik om kan huilen. En dat doe ik soms ook. Vooral wanneer ik me onmachtig voel om Gods Woord tot wegwijzer en troost in te brengen. Wanneer ik voel dat het afstuit op een eeltlaag om het hart.

Eelt om het hart. Bescherming om geen pijn (meer) te voelen. Zo begrijpelijk! Maar alleen Gods Woord is in schrijnende situaties hel(p)end? Kan het anders?

Hoop

Er is hoop! We kijken naar 1 Korinthe 10:13; hier gaat het over de zekere hoop dat God, te midden van alle moeilijkheden en beproevingen een uitkomst geeft. Met de problemen geeft God een oplossing. Niet altijd jouw bedachte oplossing maar een Goddelijke oplossing!

Gevangen

In deze pessimistische wereld waarin het optimisme van de vorige eeuw voorbij lijkt te zijn, leven we. Na de oorlog waren er oplossingen voor problemen maar onze welvaart geeft dat problemen groter lijken dan oplossingen. Velen voelen zich gevangen. Gevangen in de problemen. Voel jij je gevangen? Is de coaching iets voor je? Mag ik een stukje met je meelopen?

Is er geloof?

In de achterliggende weken loop ik regelmatig te denken aan de Bijbeltekst; zal er als de Heere Jezus terug komt nog geloof zijn op de aarde? (Lukas 18:8) De onrechtvaardige rechter hoort. Zal de Rechtvaardige Rechter dan niet horen? Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen die dag en nacht roepen?. Hij ZAL!

Ik geloof dat er geloof is! Daarvan zie ik mooie dingen om mij heen. Er is hoop! Over welk geloof gaat het hier? Het vasthouden aan God als de God van alle hoop! Niet om gebed dat God met mij meegaat maar om geloof dat Hij weet wat het beste voor mij is; dat al deze dingen mee moeten werken ten goede voor hen die alles van hem verwachten. Gods weg is volmaakt!

Beproeving

De Bijbelse hoop is een zekere verwachting. 1 Korinthe 10:13; ‘U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; maar God is getrouw, Welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen u vermag, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat u ze kan verdragen.’ Dit is een belofte die op beproevingen slaat. In de Griekse grondtekst kunnen bij het woord verzoeking twee betekenissen gelden, waaronder beproeving. Een beproeving komt van God. God verzoekt niemand (Jacobus 1:13). Wanneer je geen hoop op God hebt kun je Zijn proef niet doorstaan en bezwijk je, je valt en zondigt. Dan wordt de beproeving een verzoeking waarin je zelf valt.

God kent je problemen

De belofte wijst je er op dat de beproevingen niet bovenmenselijk zijn. Jouw problemen zijn niet onbekend bij God. Jezus heeft tussen de problemen geleefd en leeft mee. Er zijn grenzen aan wat je aankunt. Je draagkracht is niet onbeperkt. Wie meer geloof ontvangt heeft meer dragkracht. Zal de Heere Jezus nog geloofszekerheid vinden wanneer Hij terugkomt? Hoe je daar aan komt, vraag je? Geloof is een gave van God! Ontvangen geloof heeft onderhoud nodig om te groeien. Groeien is een weg van gehoorzaamheid en overgave. Overgave kan alleen wanneer je weet aan Wie je je overgeeft. Dan is dagelijkse stille tijd een noodzaak naast het gesprek (gebed) met God.

Eenvoud(ig)

Zo makkelijk gaat het niet Corrie. Ik hoor hier Naäman; de Jordaan? Nee, dat is te eenvoudig! Geef me dan Abana en Farpar maar.

Gods Woord is dé Waarheid. Jezus Zelf is de Waarheid en Het Woord. Hij staat in voor Zijn eigen Woord. Zijn genade is genoeg voor je en genade ontvang je op het juiste tijdstip. Je kunt de beproeving doorstaan. Wil je ervan worden bevrijdt omdat het pijn doet? God wil Zich openbaren in onze zwakheid. Hij kiest wegen die tegen ons ik ingaan. Wegen om ons te vormen naar Zijn beeld. Het is OF mijn ik of Zijn IK….

Jezus Christus …. Onze Hoop (1 Tim. 1:1) Zie je de Reddingsboei? Er is Hoop! Wil je in de stilte met je hart leren luisteren naar Gods stem? Tijdens de retraite kan dat.

Verwarring

Ik voel je verwarring… Kan er dan toch iets veranderen? Ja! Kan hij of kan de situatie veranderen? Ja! Is er hoop voor mij die verstrikt zit in de wanhoop en de pijn? Ja! Is er hoop wanneer de scheiding dreigt te komen? Ja!

  1. God gebruikt probleemsituaties om onze ogen te openen voor Wie Hij is
  2. God geeft mogelijkheden om te veranderen en te volharden
  3. God gebruikt problemen om iets goeds tot stand te brengen

De kracht van de Levende God werkt levensverandering. Geloof jij dat?

Niet ik maar Hij is de God van Hoop! ‘Dat betekent’, zegt een coachee ‘dat ik mijn hoofd op het blok moet leggen’. ‘Klopt’, zeg ik. ‘Strijdt om in te gaan door de enge Poort…Op je knieën met gebogen hoofd. Heere, hier ben ik’.

Neem mijn leven laat het HEERE toegewijd zijn aan Uw eer. Liefde van Boven stroomt op deze manier door mij heen naar anderen. God liefhebben boven alles en mijn naaste als mijzelf. Liefhebben is een werkwoord. Het vraagt om daden. Confronterend? Ja zeker!

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog