2

Geef woorden aan je relatie

God heeft de mens zo geschapen dat hij woorden kan geven aan zijn gedachten, gevoelens, verwachtingen en behoeften. Al kan de een dat beter dan de ander. Mannen hebben hier vaak wat meer moeite mee. Dat heeft alles te maken met de verschillen in onze hersenen. Mannen zijn taakgericht en doelgericht terwijl de meeste vrouwen relatiegericht zijn. Verschillen maken relaties boeiend, avontuurlijk, spannend en verrijkend maar ze kunnen ook voor veel frustratie zorgen.

God gebruikt ook woorden. Hij maakt Zich bekend door middel van Zijn woorden. In de Bijbel zien we dat er woorden worden gegeven aan emoties. In de psalmen, waar mannen aan het woord zijn, voelen we de strijd en de vreugde. Hier zien we dat juist mannen woorden aan hun emoties geven. In het contact met de ander zijn woorden belangrijk. Hoe kan de ander jou begrijpen zonder woorden? God schiep mensen om contact te hebben met elkaar op verbaal maar ook in de non-verbale relatie. Hij gaf mensen de zintuigen; ogen, oren, mond, gevoel enz. God maakte mensen om Hem en elkaar lief te hebben. Maar we hebben de liefde vergooit. Nu is liefde zo kwetsbaar geworden. Wij, jij en ik, kunnen niet onvoorwaardelijk liefhebben. De wereld waarin we leven heeft liefde voor zichzelf. En als laatste; de satan haat de liefde. Deze driehoofdige vijand kan alleen verslagen worden in de kracht van een Drie-enig God.

Moeten we bij de pakken neer gaan zitten? NEE! We moeten strijden! De strijd kan zwaar zijn. Wat heb ik al vele verhalen gehoord over gekwetste liefde, gebroken liefde, verzonken liefde, onvervulde liefde…. Wat een pijn ligt er op het terrein van het huwelijk!

Lieve mensen, er is een strijd gaande. Een bovenmenselijke strijd. Een geestelijke strijd. De strijd van de boosheden in de lucht. Wees er beducht op; wanneer je een liefdevol huwelijk wenst dat je een grote tegenstander ontmoet. Het huwelijk is een rijke maar complexe verbinding. Neem de tijd om kennis op te doen over het huwelijk. Boek een workshop MARRIAGE.

Op het moment dat de mens God ging beschouwen als zijn rivaal, als een sta in de weg om meer te worden, toen ging het fout. God werd zijn vijand. De mens luisterde niet meer naar God en kwam in conflict met zijn (ge)liefde. De zonde heeft de liefde drastisch veranderd. De zonde is een ramp zonder einde. De zonde maakte de scheiding. Die scheiding brengt ook afstand tussen mensen onderling. De zonde is een ramp met verschrikkelijke gevolgen. Hieruit blijkt dat mensen niet kunnen leven zonder hun God. Gods schepping werd een puinhoop en de wereld waarin we leven is verwikkeld in een doodstrijd. Daar zijn wij onderdeel van. De strijd die op hoger niveau gestreden wordt. Een onzichtbare strijd. Ben jij moe van de strijd? Heb je eerst rust nodig om daarna te kunnen investeren in je huwelijk? Denk eens aan een retraite.

Ik lees op dit moment het boek: ‘Brieven uit de hel’, van C.S. Lewis. Gisteren las ik een treffend stuk waarin ik ook mezelf herken. Ik wil het delen met het gebed dat God ogen opent van hen die in deze strijd verwikkeld zijn. Ik bid of God jou de moed geeft om de strijdwapens, tegen satan, in Zijn kracht op te nemen. ‘Doet aan de gehele wapenrusting Gods’. DOET AAN! Een oproep!

Ik citeer. Maar eerst vraag ik je om eerlijk naar jezelf te kijken, zonder oordeel naar de ander. Jij draagt je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt de ander niet veranderen, wel jouzelf. ’Wanneer twee mensen samenleven dan is het gebruikelijk dat elk van beiden stembuigingen en gelaatsuitdrukkingen heeft die voor de ander bijna ondraaglijk irritant zijn. Werk hieraan (zegt satan tegen zijn neefje die hij op dat moment inwerkt en kennis bijbrengt). Laat die speciale manier waarop de ander zijn/haar wenkbrauw optilt volledig tot het bewustzijn doordringen en laat haar/hem bedenken wat een hekel hij hieraan heeft. Laat hem weten hoe ergerlijk het is en dat hij/zij het doet om hem te ergeren-als jij je vak verstaat zal het haar/hem ontgaan hoe geweldig onwaarschijnlijk dit is. Laat haar/hem natuurlijk nooit vermoeden dat zij/hij zelf ook blikken, stembuigingen enz. heeft die de ander ook ergeren. Dit is eenvoudig te regelen omdat zij/hij niet zichzelf kan zien of horen. Haat onder huisgenoten wordt in de beschaafde wereld vaak vertaald in uitspraken die op papier onschuldig zijn (de WOORDEN zijn niet aanstootgevend) maar op een toon of een tijdstip waardoor ze nauwelijks onderdoen voor een klap in hun gezicht. Om de zaak in gang te houden moet jij ervoor zorgen dat die beide sukkels een soort dubbele maatstaf hanteren. Jouw prooi moet eisen dat al zijn eigen uitspraken puur op feitelijke woordkeus en oppervlakkige betekenis worden beoordeeld; en tegelijkertijd moet zij/hij alle uitlatingen van de ander beoordelen met de uitvoerigste en overgevoeligste duiding van toon en context en onuitgesproken bedoeling. Hij/zij moet tegenover de ander in diezelfde houding worden gesterkt. Zo zal iedere ruzie hen beiden de overtuiging geven, of bijna de overtuiging, dat ze er zelf geen schuld aan hebben. Als dit patroon vaste vorm heeft aangenomen, heb je dus de prachtige situatie dat twee mensen welbewust aanstoot geven en toch gegriefd zijn wanneer de ander aanstoot neemt. (Eigen toevoeging; Vaak gaat het over iets kleins of onbenulligs maar is het kwaad in de diepte van de emotie geworteld). Ik heb wel mensen in mijn hand die direct na hun gloedvolle gebed voor de ander in een oogwenk en zonder bedenkingen de ander kwetsen, beledigen of haten….’

God schiep de mens zo dat hij woorden kon geven aan zijn gevoelens. Hoe geef jij woorden aan wat je wilt zeggen, aan jouw verlangens, behoeften, gevoelens? Gebruik je de juiste woorden op de juiste tijd? Zonder Hem kunnen wij niets doen!

Kom je er zelf niet uit? Dan kan coaching aan jou de ondersteuning geven die je nodig hebt.

Heb je andere vragen neem gerust contact op.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog