2

Geen zorgen voor morgen?!

Weest in geen ding bezorgd. Misschien denk je wel; dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je bent nu eenmaal een zorgzaam persoon en dan niet bezorgd zijn. Hoe doe je dat? Dat is een complexe vraag.

In gedachten zie ik je zitten. Een hoofd vol met losse eindjes. Vragen te over…..”Aan wie kan ik vertellen wat hier binnen onze deur gebeurt?’ Binnen onze deur. Wie is ons? Wie zijn wij? Wie ben ik? Hoe kon het zover komen?

Het kan zijn dat je in zorgvolle omstandigheden verkeerd. Misschien zijn er veel zorgen over je huwelijk en daardoor ook in jullie gezin. Mag je dan niet bezorgd zijn? Moet je daar dan maar laconiek mee omgaan? We gaan er even voor zitten. Ik kom naast je zitten. Ik kijk je aan. Durf je me te vertrouwen? Ik luister. Ik weet inmiddels hoe belangrijk dat is. Elk verhaal is anders. En wat zijn er veel schrijnende verhalen….

Mijn praktijk is er niet in de eerste plaats voor personen of echtparen met zorgen. Maar in onze gebroken wereld ontkom ik niet aan zorgen. Ik hoop en bid dat zorgen en diepten nieuwe en hartelijke verbindingen teweeg brengen. Het kan echt!

Wat zijn zorgen?

Bij bezorgdheid speelt angst een grote rol. Angst kan je gedachten overnemen en in je emotie nestelen. Angst neemt je bij de hand en leidt je door de dag heen. Ben jij geneigd om je zorgen te maken voor er zorgen zijn? Ben jij een (sterk) gevoelig persoon? Dan is het mogelijk dat je zorgen maakt voor ze er zijn. En soms klopt het nog ook ;-(

Mag ik je iets vragen? Ken je het gedicht van Revius?

Een mens lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis.

Ik denk ook aan het huwelijksformulier; Allerhande tegenspoed en kruis zal ons overkomen. Besefte ik dat wel voldoende toen ik JA zei? NEE!

Ik sta even stil en kijk om

En nu, op het moment dat ik deze blog schrijf, sta ik even stil. Ik denk terug aan de nacht waarin ik lag te woelen. Ik wist het echt niet meer. Ik tuurde in het donker naar de muur. Een traan pinkte ik weg. Eén? ……. Ik wilde niet laten merken dat ik lag te huilen. Mijn man wist wel dat ik het moeilijk had. Ik? En hij dan? Hij niet? Ik deed mijn trouwring die nacht uit. Even legde ik hem weg. Ik tuurde. Lange tijd. Ik hoorde geluiden van buiten. De klok tikte door. Morgenochtend gaat de wekker. De dag begint vroeg. Ik moet mijn taak alleen oppakken. Onze zes kinderen moeten om 7.45u. klaarstaan om naar school. Mijn man is uitgeschakeld door een burn-out die zeer diep gaat. We begrijpen elkaar niet meer. SAMEN in eenzaamheid! Ik pak mijn ring. Ik voel langs de binnenkant. Daar staat zijn naam. Daar staan de datum van onze verloving en de trouwdatum. Ik zei: ‘JA’!. ik sluimer nog even weg in een onrustige slaap…..

Ik kijk terug. Wat heb ik geleerd? Te veel om op te noemen. Dit is voor mij de belangrijkste levensles; dat ik los moet laten waar ik geen invloed op heb. Is loslaten niet één van de moeilijkste lessen? Maar weet dat loslaten een andere manier is van vasthouden.

Leer van Mij!

Zorgen; Hoe moet je er mee omgaan? Dit zegt God door Jezus; Niet bezorgd voor de dag van morgen want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Weest in geen ding bezorgd maar laat alles met bidden en smeking bekend worden bij God. Hij schenkt Zijn hulp, mild en overvloedig op Zijn trouw verbond, zelfs boven bidden en denken, wanneer we het allerminst verwachten. Verwacht je het van Hem? Of is angst je god, je leidsman? Angst kan verlammen en werkt verslavend. Je hersenen reageren vanuit angst omdat dit een patroon is. Ben ik dan toch verkeerd bezig? Hoe moet ik zorgen beperken? Vraagt God iets onmogelijks? Staan onze zorgen boven alles en iedereen? Dan is onze zorg als een egoïstisch ding waaarin we vastzitten. Wanneer je zorgen boven je blijven hangen dan zijn zorgen je identiteit. Wanneer je spreekt over wat je raakt in je zorgen dan creëer je nabijheid en verbinding. Dat wil je toch?

Zorgen schuif je niet onder tafel

God weet dat je zorgen een levensecht probleem voor je zijn. Hij schuift zorgen niet van tafel. Dat kun je horen aan Zijn stem. Hij is bewogen met ons lot. Lees de Bijbel er maar op na (Zijn stem). Ben je bezorgd? Je hoeft niet bezorgd te blijven! Hij staat tot je hulp gereed! Jouw probleem is nooit te groot voor God, al zal Hij het wel anders oplossen dan jij wilt of doet. Vertel ze maar aan Hem. Leg Hem, zo concreet mogelijk voor, wat je bezig houdt en waar je naar verlangt. Toets je verlangen aan Zijn woord. Is het een verlangen wat Zijn eer op het oog heeft? Daar is Zijn Naam aan verbonden. Daar komt Hij voor op. Vertel het ook eens aan anderen waarin je vertrouwen hebt. Kijk er eens samen naar. Anderen zien vaak meer dan jij alleen. Wanneer anderen je niet kunnen helpen is hulp van buitenaf aan te raden. Is wandelcoaching voldoende? Een workshop MARRIAGE kan helpend zijn om samen de positieve baan op te zoeken. Vooral voor mannen (ook vrouwen) die zich moeilijker uiten is dit een mooi concept.

Hersenen zijn als platgetreden paadjes

Even een stukje kennis om te verhelderen hoe onze hersenen werken tijdens zorgen en stress. Vanuit deze wetenschap leren we dat het mogelijk is om te veranderen en dat dit een proces met hobbels is.

Onze hersenen reageren vanuit vier verschillende zones op stress, met vier verschillende reacties. Brigitte Durruty, trainer en coach gespecialiseerd in neurocognitieve gedragstheorie vergelijkt het met een vliegtuig met vier piloten die om beurten sturen. Ze functioneren naast elkaar en handelen volgens hun eigen logica. Dat gaat goed… zolang alles goed gaat. In moeilijke situaties kan er een conflict ontstaan tussen de vier piloten/hersensystemen en dat ervaren we als stress.

Een eerste hersenzone in de hypothalamus stuurt beslissingen die betrekking hebben op ons overleven. Er dreigt gevaar en onze instincten zoeken naar een weg om het roer over te nemen. In stresssituaties reageren we volgens drie mogelijke strategieën: vluchten (angst), aanvallen (irritatie) of bevriezen (moedeloosheid). Het hiërarchische systeem houd de sociale verhoudingen tussen mensen vast. Daarbij heb je een winnaar en een verliezer nodig. In stresssituaties zoeken sommigen een heersende positie: ondernemend en besluitvaardig. Anderen zijn onderdanig en gaan helpen.

Onze reacties op stress en onze beslissingen worden grotendeels bepaald door het limbische systeem dat onze emoties verwerkt en rekening houdt met onze waarden. Alles gaat goed zolang de dingen verlopen zoals wij dat hebben uitgestippeld volgens onze plannen, waarbij onze hersenen een drive en gewoontepatroon hebben. Maar wanneer onze waarden ondermijnd worden, gaat niets meer goed en reageren we alleen vanuit onze emotie.

De drie bovenstaande systemen vormen onze automatische piloot. Ze zorgen ervoor dat we vasthouden aan gewoonten en zekerheden, star doorzetten, eerder genomen en vastgezette methodes blijven hanteren, geïrriteerd reageren… Ze helpen ons in stresssituaties niet, integendeel!

Gelukkig hebben we allemaal een prefrontale neocortex. Dat is het deel van onze hersenen waar we nieuwe reacties creëren in onbekende situaties. Om die reden heet het ook adaptief systeem. Het draagt er zorg voor dat we ons aanpassen aan wat complex en onbekend is. Het adaptieve systeem observeert, evalueert, relativeert, nuanceert en komt met oplossingen die zijn afgestemd op de context, het moment en ons doel. Ons doel is leidend voor ons gedrag vanuit onze hersenen aangestuurd.

Als we ervoor zorgen dat het adaptieve systeem de overhand heeft op de andere systemen kunnen we stress concreet aanpakken of vermijden. We kunnen bewust leren om met stresssituaties om te gaan door over te gaan naar de adaptieve modus van onze hersenen. Zo leren we met nuance, relativering, aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen stress het hoofd bieden. GOD SCHIEP HET ADAPTIEVE SYSTEEM!

WENTEL in je zorgen of wentel je zorgen van je af

Wentel je weg en al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Hij zorgt! Staan zorgen tussen jou en God in? Kun jij nog liefdevol voor je man en gezin zorgen terwijl je bezorgd bent? Hoe wordt jullie huwelijk beïnvloedt door de last van jouw zorgen? Zorgen veranderen wanneer je er mee aan de slag gaat. Ik kom tijdens de sessies wandelcoaching en de retraites mensen tegen die hun zorgen leren relativeren. Er komt een proces op gang van loslaten van de zorgen waar zij niets mee kunnen. Wat mooi om te zien dat op deze manier de last lichter en de zorgen minder worden. Hierdoor kon je beter focussen in je stille tijd. Zorg begint bij jezelf. Ken je jezelf en je behoeften of verlangens? Laat zorgen je identiteit niet bepalen. Je raakt jezelf in zorgen kwijt en verdwaalt er in. Jaren van zorgen kunnen maken dat je het spoor volledig bijster raakt en je jezelf niet kan hervinden. Je hersenen zijn op zorgen geprogrammeerd. Weet jij wat jouw draaglast is en waar je nieuwe energie van krijgt? Wil je het ontdekken? Dan is wandelcoaching een eerste stap naar je doel om zelf te veranderen en de zorgen anders te bekijken.

Terugkerende zorgen

Zoals we al eerder zagen cirkelen zorgen rond in je hoofd. Maar wie door het geloof zijn zorgen in Gods hand mag leggen is ze kwijt. En wat als ze toch terug komen? Maakt je dat moedeloos? Vergeet niet dat bezorgdheid een ingesleten gedachtepatroon is. Het is als een routine die zichzelf in stand probeert te houden. Ik vergelijk het vaak met een platgetreden bospad. Je loopt over het pad en niet door de kant met hoog gras. Dat is toch veel moeilijker? Waarom moeilijk doen wanneer het makkelijk kan? Toch heeft het effect en profijt wanneer je het positieve gedachtepatroon gaat ontdekken. MAAR het overwinnen van je hersenpatroon en je karaktertrek gaat nooit zonder Gods hulp. Zonder hem kunnen wij niets doen!

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog