2

Over de grens

Nog even en de vakantie begint. Verschillenden van jullie gaan over de grens heen naar het buitenland. Grenzen kaderen en bewaken het eigen land. Zo mag jouw lichaam, geest en ziel gezien worden als jouw grens. Grenzen zijn nodig om je eigen leven te bewaken tegen verkeerde invloeden en problemen die verband houden met grenzeloos gedrag. Wanneer je goede grenzen stelt en bewaart kun je ook gezonde relaties aan. Dan maak je keuzes die bij jou passen en daarmee eer je de Schepper en Onderhouder van jouw leven.

Lastig

Ik vind het lastig om zo open over het onderwerp ‘grenzen stellen en keuzes maken’ te schrijven. Ik wil niemand schuld aanpraten. Degenen die het betreft zijn al zo gevoelig voor het dragen van schuld. Ik schrijf deze blog vanuit de noodzaak. Ik zie deze problematiek om me heen. En veel van onderstaande problematiek heeft te maken met het stellen van gezonde grenzen en het maken van keuzes.

Wil ik het wel weten?

Veel mensen zijn zich bewust dat er ergens iets hapert aan hun leven. Dit bewustzijn is onaangenaam. Een onaangenaam gevoel is een signaal, een waarschuwing; onderzoek gevraagd! Bij dit onderzoek is de maat die we gebruiken van belang. Wanneer we de maatstaf van de Levende God gebruiken als enige en ware maatstaf dan koersen we goed. De wil van God is de maatstaf voor ons leven. Wanneer we ons een eigen maatstaf maken dan valt het allemaal nog wel mee óf we beschuldigen onszelf harteloos. Vergelijken we ons met anderen dan valt dit eveneens naar één van beide kanten. Maar wat is nu Bijbels? Wat vraagt God, mijn Schepper van mij? Hij vraagt dat wij naar onszelf kijken zoals Hij ons ziet. Geboetseerd door ’s Vaders handen en gebroken door mijn schuld en zonden. Onze schuld en zonden roepen om vergeving. Dit is het begin van een proces in herstel van gezonde grenzen en keuzes.

We worden gevraagd onze verantwoordelijkheid te nemen. Alleen maar mopperen, afdwingen, of de minachting naar anderen tonen kan een teken zijn van onbegrensd gedrag en geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Ons eigen handelen begint bij bewustwording.  God heeft geen robot geschapen. We zijn mensen met verstand en een wil.

Nog even dit

Kom we gaan een stap dieper. Onderzoek eerlijk je hart voor God.

Ik beschrijf hieronder verschillende symptomen die op gebrek aan gezonde grenzen wijzen. Laat je niet ontmoedigen. Je kunt patronen die jarenlang jouw gewoontes zijn veranderen in Gods kracht en naar Zijn wil. Hij wil jou zien met jouw talenten, je waarden waaruit je leeft, wie je bent. ‘HEERE bewaar me voor zelfgenoegzaamheid of valse bescheidenheid. Geef dat ik blijmoedig en vrijmoedig in Uw kracht de weg mag gaan die U mij wijst, met mijn ontvangen gaven.’

Blijmoedig en vrijmoedig…..Dan straal je iets uit.

Burn-out

Veel mensen zijn burn-out omdat ze moeite hebben met goede grenzen. Het gebrek aan grenzen maakt kwetsbaar voor onrecht en de pijn die daaruit voortvloeit. Of boosheid zit diep vanbinnen, de boosheid gaat over mensen die jou overheersen. Wanneer je niet in contact bent met jouw keuze denk je misschien dat je geen keuze hebt.

Boosheid

Doe je dingen met tegenzin of onder dwang? Ben je iemand die zich aanpast aan anderen. Dat levert je vaak boosheid op. Het geven is geen oprecht en hartelijk geven. Je hebt het gevoel je op te moeten offeren. Daarmee roep je een gevoel van medelijden of schuld op bij de ander.

Overlevingsstrategie

Je hebt aangeleerde patronen van opvattingen, gevoelens en gedrag. Hiermee wordt je eigen gezondheid en welzijn ernstig genegeerd ten behoeve van de wensen van anderen. Anderen gaan altijd voor, vaak in je eigen nadeel. Hiermee komen jouw grenzen en die van de ander in de verwarring. Door verantwoordelijkheid van de ander over te nemen ben je niet meer in staat om verantwoord met hem/haar om te gaan.

Identiteitsverwarring

Identiteit heeft alles te maken met het toe-eigenen van wie je bent. je kent je eigenschappen en valkuilen. Wanneer je geen verantwoordelijkheid neemt voor dat wat binnen jouw grenzen valt en wat je van de ander scheidt kun je niet zeggen wat je zelf bent en wat iemand anders is. Het is belangrijk om te weten wie je bent, los van de ander.

Moeite met alleen zijn

Wie geen ‘ik’ heeft los van de ander is ‘niemand. Er is ‘niemand’ vanbinnen. Om te overleven moet er iemand in de buurt zijn. Er is geen interne structuur om de hechting vanbinnen vast te houden. Hoe meer liefde wordt ontvangen hoe meer je nodig hebt. De ander moet mij geven wat ik zelf mis. Hier zijn grenzen nodig om interne structuren te vormen.

Slachtoffer

Slachtoffermentaliteit komt voort uit onvoldoende of geen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Woorden als; ‘ik moet’ of ‘ik had geen keuze’ hoor je jezelf denken. Alle dingen overkomen je. Ontkennen van verantwoordelijkheid met name op het gebied van keuzes zijn aan de orde. Je denkt dat je geen keus hebt.

De ander heeft schuld

De verantwoordelijkheid voor pijn en verandering ligt aan de ander. Anderen kunnen jou pijn doen. Maar je kunt anderen nooit verantwoordelijk maken voor het omgaan met de pijn. Dan is de kans groot dat je vast blijft zitten in je de pijn. Wie vast blijft zitten in zijn beschuldiging naar anderen verandert niets. Het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen opvattingen, gevoelens en gedrag is nodig om tot verandering te komen.

Te veel verantwoordelijkheid en schuld

Wanneer je geen duidelijke grenzen hebt kun je de verantwoordelijkheid voelen voor een ander. Je voelt je schuldig omdat je niet bent zoals anderen verwachten dat je bent en dat je niet doet wat anderen van je vragen. Het gaat soms zo ver dat je denkt dat anderen iets van je verwachten zonder dat dit is uitgesproken. Het gevoel van slecht te zijn omdat je anderen niet gelukkig kunt maken beneemt je de keuze om te doen wat je wel kunt.

Verdriet

Wie denkt dat anderen net zo goed voor hen moet zorgen dan zij voor anderen doen zijn ontvankelijk voor teleurstelling en verdriet. Je ervaart het ‘uitgebleven’ gedrag van de ander als liefdeloos en zorgeloos.

Eenzaamheid

Wie verstoorde grenzen heeft is vaak verward in het denken en kent geen vrijheid. Je vermijd relaties om het stellen van grenzen te voorkomen. Toenadering of intimiteit betekent verlies van grenzen en zeggenschap over jezelf. Alleen zijn betekent dat niemand jou pijn kan doen. Dan maar alleen.

Afhankelijkheid

Wanneer je jouw eigen bestaan niet hebt toegeëigend heb je moeite met alleen functioneren. Hiermee ligt afhankelijkheid van anderen op de loer. De ander moet in de wereld voor jou onderhandelen (bijv. contacten leggen, telefoontjes, gesprekken, keuzes maken, grenzen stellen enz.). Zo vloeit de identiteit samen met die van de onderhandelaar. Afzondering van de ander geeft angst.

Verslaving

Verslaving kan een gevolg zijn van het gevoel geen zeggenschap over het eigen leven te hebben. Verslaving kan zich uiten in koopgedrag, eten, alcohol, internet, enz. om de pijn te verzachten of een gevoel van zeggenschap over iets te hebben. Gezonde keuzes en stellen van grenzen zijn buiten beeld.

Uitstel

Aarzelen, treuzelen of uitstellen van taken komt voort uit het gebrek aan duidelijk afspraken met jezelf en gestelde grenzen. Een echt en oprecht ‘nee’ is zo moeilijk. Je zegt ‘ja’ als je ‘nee’ bedoeld. Het ‘nee’ wordt gecommuniceerd door het niet te doen. Wie eerlijk is over ‘nee’ mag ook eerlijk ‘ja’ zeggen.

En nu?

Laat het er niet bij. Maak nu de keuze, stel je grens; zeg tegen jezelf: ‘zo wil ik niet verder’. Ik wil met opgeheven hoofd en in de verwachting van Gods hulp en de bijstand die Hij belooft, zelfs wanneer wij het niet verwachten, een nieuwe weg inslaan.

Zoek zo nodig hulp. Dat kan via coaching. Of wil je het laagdrempelig? Dan kan deelname aan een retraite al een mooie stap zijn. Tijdens de retraites is de coaching gratis.

Foto: een touw is, bij het minste zuchtje wind, uit balans. En jij?

 

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog