2

Heb jij een kruis?

Accepteer jij je kruis? Laat je het kruis over jou heersen? Schud je het kruis van je af? Worstel je van het kruis af?

De eerste en de meest aanwezige gedachte van ons mensen, ook bij christenen, is om zo spoedig mogelijk uit de kruiswegen weg te komen. We worstelen ons los van het kruis maar komen op die manier steeds vaster te zitten aan het kruis. Hoe kun je je los worstelen uit kruiswegen?

Lijdenstijd

Morgen is het Goede Vrijdag. GOEDE vrijdag!

Kom we gaan samen even naar de kruisheuvel Golgotha. Ik wandel met je mee. Het is ingrijpend wat we daar gaan zien.

Rust even

Ik neem je mee tot onder aan het middelste Kruis. Ik vraag je om je ogen op het Kruis te richten. Wordt stil en kijk. Zie op naar Jezus. Zie je Zijn ogen op je gericht? Voel je de liefdevolle blik? Zullen we gaan zitten? Even tot rust komen onder die blik? Zullen we met hem spreken over ons kruis? Of is dat nu niet passend?

Stil

Oh luister! Hij haalt diep adem. Hoor je de uitroep? ‘HET IS VOLBRACHT!’ In de verte hoor ik nog een stem; onze smarten heeft Hij gedragen. Om onze overtredingen is Hij verwond. Zie je Zijn wonden? En wat gebeurt er nu? Zijn hart wordt doorstoken! Ik hoor opnieuw een stem uit de verte; Mijn zoon, mijn dochter geef Mij uw hart. Hij wil ons genadig zijn, Hij wil jou Zijn liefde geven! Zijn liefde is groter dan jouw kruis. Hij is zó gewillig! En jij?

Torsen of gedragen worden

Wil jij je tot hem wenden en je kruisweg en je harte-strijdt aan Hem overgeven? Of strijd je liever je eigen strijdt? Ik vind deze vraag confronterend en scherp. Kijk nog eens in de liefdevolle ogen van onze Heere Jezus Christus. Hij vraagt om jouw kruis af te leggen onderaan Zijn kruis. Dit maakt het verschil; of wij ons eigen kruis torsen of Hij het voor ons draagt.

Geef je over

In de zwaarste kruiswegen wil God bovenmenselijke genade geven, Hij wil jou tonen wie Hij is en waartoe je met Hem in staat bent. Je kruis is er op gericht dat je jouw aardse verwachtingen bijstelt en je weg in Zijn handen legt; je tranen, je harte-pijnen, je vragen, je boosheid, je angsten, je gebroken verwachtingen aan Hem overgeven.

Door je knieën

In de overgave ligt de troost al klaar; Hij weet wat ik nodig heb om bij Hem te komen en te blijven. Hij meet precies het kruis, legt het op je schouders passend bij jou om je door de knieën te laten zakken.

Ik wil niet

Hier heb ik zo mee geworsteld! Ik wilde niet geloven dat Hij goed gemeten had! Ik wilde me niet overgeven maar hield mijn kruiswegen bij mezelf. Ik loste het liever zelf op. Een echte doe-het-zelver moest leren buigen in het stof. Het is God gelukt. Tot mijn schaamte. Wat een zware kruisen heb ik in mijn leven gekregen en zelf getorst omdat buigen niet in mijn geest zit. Hier heb ik de Heilige Geest voor nodig!

God in het kruis

Over de kruisen kan ik een boek schrijven. Maar Wie God in het kruis is geweest kom ik niet uitgeschreven. Dat boek gaat in de eeuwigheid door en lees ik van bladzijde tot bladzijde om me nog meer te verwonderen. VERWONDEREN over mijn kruisen die Hij gaf om Zijn Kruis aan mij bekend te maken.

Een moment alleen met God

Een kruis zet  je even op een zijspoor, alleen met God. Hij kijkt je in de ogen en vraagt jou wat Hij je waard is.  Met het kruis staat onze Heere Jezus Christus gereed om in de stilte met je samen te strijden en te leren Gods Vaderlijke liefdeshart achter het kruis te zien.

Maar tien dagen

Want de wereld gaat voorbij; het is een verdrukking van tien dagen. Dat is nog eens afgemeten! We leven toch niet voor de wereld en het aardse geluk? Wie geniet van Gods genade krijgt het geluk, de vrede die alle verstand te boven gaat.

Elisabeth Elliot zegt; dat niemand deelgenoot kan zijn van Gods vreugde zonder het leed te proeven dat Zijn Zoon geleden heeft. In het zwaarste lijden leren we het meeste van Hem. In het lijden neemt Hij de leiding.

Druk is goed voor mij

Ik ben Hem dankbaar voor de moeilijke wegen die ik ontving! Ik ben gevormd en wordt nog steeds gevormd. Wat voelt dat soms weer als een beuk met Zijn hand. Maar ik weet dat Hij Zijn doel in mij volbrengt. Door de nacht van strijd en zorgen zie ik dan naar Hem omhoog.

Ik leerde ook dat de mooiste geschenken (je huwelijk, kinderen, kleinkinderen, gemeente enz.) je meestal het diepste lijden brengt. Ik weet nu; waar mijn hart ligt moet ik afleren om het hart ergens op te zetten buiten Christus die alleen mijn hart waard is.

Een reflectie

Ga je weg eens na. Heeft jouw kruis te maken met een hoge verwachting of grote liefde voor diegene of datgene?

Jouw lijden is om zalig te worden en genoeg te hebben aan Hem! Er ligt geen geluk in de afwezigheid van het kruis maar in de aanwezigheid van God in het kruis.

C.W. Lewis zegt; dat lijden Gods megafoon is om de wereld wakker te schudden.

Er zijn situaties die niet veranderd kunnen worden maar aanvaard moeten worden. Buigen onder Gods woord en je verantwoordelijkheid nemen in afhankelijkheid van Zijn beloften, je keuzes (wat je doet of laat, zegt of zwijgt, denkt of voelt) Deze situaties mogen in Gods hand gelegd worden door gebed en worstelingen.

Hoe nu verder?

Mag ik even samen met jou meeworstelen?

  1. Denk na over je kruis in eeuwigheidslicht. Wie full-time bezig is mijn zijn kruis gaat er aan ten onder.
  2. Een eerlijke vraag; heb je een kruis of ben je het kruis? (ik bedoel; sta jij jezelf in de weg met het opgelegde kruis?)
  3. Laat je, in het kruis, de vruchten van de Geest (Galaten 5) zien of zijn het nog de werken van het vlees?
  4. Dankt God in alles! Niet voor alles. Zing Zijn lof zelfs in de zwarte nacht. Begin ermee! Danken en loven bereid de weg tot het zien en het ontvangen van de gaven van God in ons kruis.
  5. Neem dagelijks, het liefst ’s morgens voor tien uur, minimaal een uur om naar buiten om zo mogelijk te wandelen. Zie de natuur ontluiken.

Amy Carmichaël zegt dat de kleine uurtjes van de nacht veelal de molshopen tot bergen maakt. Maar David zegt dat hij in de nacht Gods lof zingt en Hem verwacht. Wat doe jij?

Wil je meer weten over hoe je omgaat met het kruis? Plan gerust een coachgesprek in.

Wil je een handreiking om je gedachten meer te richten op Gods woord? Dat kan met de ME-TIME die je kunt downloaden na betaling van €12,95.

Wil je even rust nemen om weer te leren relativeren? Denk dan eens aan een retraite of een workshop STILTE.

En als laatste; ik heb een zelfhulpmiddel ontwikkeld om na te denken over thema’s die in jouw leven belangrijk zijn. De thema’s zijn grenzen stellen in liefde, zelfwaardering, de beperkte invloed die je op het leven hebt nemen, je talenten, enz. Voor deze brochure waar je zelf mee aan de slag gaat kun je contact met me opnemen. Na betaling van €25,00 krijg je het toegestuurd via de mail.

Met een Hartelijk Verbonden groet van Corrie

www.hartelijkverbonden.nl

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog