2

Ik ben (uw) God!

Nog even dan begint de vakantie. We hebben onze plannen gemaakt. We reizen af naar onze bestemming. Welke bestemming heeft onze prioriteit? Kan ons dagelijks bezig zijn een middel zijn om de hoogste prioriteit te vinden in ons leven en voor te leven aan ons gezin? 

Ik luister… Ik hoor haar onderwijs in de groep nog naklinken: ’Zoek eerst het Koninkrijk van God en alle dingen worden je toegeworpen’ (denk eens na over dit woord!). God werpt toe het dagelijkse goede wat ik nodig heb als genadeloon op ‘eerst zoeken’. Deze moeder had zes kinderen en stond dagelijks voor uitdagingen. Maar de uitdagingen werden met Gods hulp vlakke wegen. De dilemma’s losten zich op in mogelijkheden die God gaf! En dat door de dag heen! En dat elke dag weer! Ze was verwonderd! Dat is een levend genadeleven! Niet ons o HEERE, maar Uw Naam moet de eer ontvangen.

Westers denken staat open voor rationalisme , materialisme en humanisme. Of zijn we er dermate door beïnvloed dat het ons leven (mede) bepaalt? Realiseren we ons voldoende welke machten boven God en Zijn woord staan? Machten die niet voeden maar vullen. Gaat de vakantietijd ons voeden of vullen? 

Rationalisme

Wij mensen van het rationalisme zoeken het liever in onze hersenen dan in Gods woord. Terwijl Gods woord zegt dat God ons bevattingsvermogen ver overtreft. ‘Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten’(Jesaja 55:9). Veel christenen geloven de wonderen in de Bijbel maar in hun eigen leven kunnen ze niet leven van het wonder van Gods genade, wijsheid, zegen en goedheid. Een veel gehoorde uitspraak is: ‘je moet wel nuchter blijven hoor!’ Alles moet kloppen en alles moet getest worden. Kan nuchterheid ook rekening houden met Gods realiteit? Kunnen huwelijk en gezin vruchtbaarder zijn met God als Bron? Hij is niet na te rekenen maar geeft Zijn hulp, zelfs wanneer we het allerminst verwachten! Of moet ik zeggen; meestal wanneer we het niet verwachten maar wanneer we het niet meer in eigen hand kunnen houden?

Materialisme

Waarin vind ik mijn voldoening, veiligheid en geluk? Materialisme zegt niets over de grote van mijn bezit maar in hoeverre het ons hart, onze gedachten en ons handelen inneemt. Bepaalt het ons leven? Het is niet alleen van deze tijd. De mensen nu zijn niet anders dan 100 jaar geleden of in de Bijbeltijd. Daarin hoeven we vroeger niet te verheerlijken. Jesaja zegt in 55:1,2 de aardse dorst op de Goede Plaats te lessen. Jezus zegt dat we ons niet druk moeten maken over eten en kleding (Mattheus 6). Wanneer materialisme boven aan onze prio-lijst staat dan zijn onze ogen, oren en hart verstopt geraakt om Gods stem te horen. Materialisme zorgt goed voor zichzelf. Wat je hebt is niet genoeg. Het kan/moet beter en meer. Vandaag, morgen en elke dag die komt…..

Het is moeilijk te combineren met een leven vol van God waarin God ook onze portemonnee mag beheren evenals onze agenda.

God heeft recht op onze adem, onze dag, gezondheid, tijd, geld, huwelijk en gezin. Alles is van Hem! Vertrouwen we alles aan Hem toe? Dan wordt het leven zoveel eenvoudiger, een positie van bewuste afhankelijkheid. Het is leven als een kind in het vertrouwelijk gaan aan de hand van Vader.

Humanisme

Het is de overtuiging dat de mens bepaalt, en weet wat goed en slecht is. God mag de plaats op mijn troon niet innemen. Humanisme heeft invloed op het beeld van God. Gods waarheid wordt vervangen door menselijke redeneringen. Wat God verbiedt wordt goed gepraat en er worden menselijke oplossingen gezocht voor problemen of conflicten in kerk-, huwelijk-, gezins- of werk –relatie. Zien we het om ons en in ons gebeuren? Gods Heilige Geest wordt vervangen door democratisch denken en stemmen. Stemmen in plaats van bidden? Wat de meerderheid vindt wordt de leidraad. Het ‘weet dat ik God ben’ vervaagd. Ons onderwerpen aan God en Zijn leiding in ons leven met inachtneming van Zijn wil en wetten, die heilzaam zijn, geeft rust, vrijheid en vrucht in ons leven. Gods liefde heeft kracht en verandert mensenlevens.

Wat kun jij doen om je verkeerde gedachtepatronen aan God te geven of in Zijn kracht te overwinnen?

De dagelijkse omgang met God is een levensstijl, geen stappenplan. Ik denk aan de moeder van hierboven. Zoekt eerst is een leven wat de hele dag doortrekt. Tijdens haar werk bad ze wat de beste keuze voor nú was. God gaf gedachten die de oplossing waren of God nam weg wat er in de weg stond. Ik denk ook aan een oude vrouw die ik kende. Zo praktisch was haar wandel met God dat ze God vroeg te helpen haar gasfornuis aan te steken wanneer het niet lukte. Of een andere moeder die de afwas deed en tegelijk aan zichzelf vroeg of alle zonden afgewassen waren. Wil je leren om tijdens bezigheden je gedachten te focussen op Gods woord? Dan is de ME-TIME een goed hulpmiddel. Elke ME-TIME heeft een eigen thema. Voor €9,95 per vier weken kun je meedoen. Geef je op.

Wil je even los van je omgeving elke dag tijd om de HEERE te zoeken met gebed om Zijn Geest in Zijn Woord? Dan is de retraite iets voor jou. Van D.V. 10 september tot 17 september 2021 op Boerderij ‘de Verwondering’ in Goudriaan. Ik heb nog een paar plekjes. Kom je samen dan krijg je 10% korting.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog