2

Je huwelijk is van God!

Bid jij het Onze Vader dagelijks? Wat een rijke woorden bid je dan! Het zijn woorden die alles en allemaal te maken hebben met Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk van nu en van de toekomst. Verlang jij naar de komst van Gods Rijk en om welke reden? Heeft God de hoogste eer in je leven? Dan zie je dat terug in de alledaagse taken.

Ons leven staat onder Gods besturing. Sterker; ons leven is van God. Doe je ’s morgens je ogen open en voel je leven? Elke in- of uitademing heeft Hij in Zijn hand. Alles is van Hem! Ik ben van Hem en daarom heeft God recht op mij! We krijgen het leven als een gave van God! Een gave met een doel; Hem in dankbaarheid teruggeven wat Hij je geeft. Kijk eens eerlijk naar je huwelijk en gezin, naar je eigen leven? Is je leven een dankbaarheidsleven? In Zijn vrijmachtig handelen deelt Hij je toe wat Hij voor jou heeft beschikt. Dat kunnen zegeningen en zorgen zijn. Het bijzondere is dat God het aan ons geeft. Hij die weet wat nodig en nuttig is voor je! Eer jij God met wat Hij aan ons geeft? Wanneer je Hem niet eert met Zijn gaven dan doe je jezelf en je naaste schade. Leven voor jezelf heeft verwoestende gevolgen. Het paradijs, Gods aardse tempel, waar Adam als een priester dienstbaar mocht zijn aan Zijn God en Koning, is verwoest. En de verwoestingen gaat door. De onvoorwaardelijke liefde voor God en je naaste heeft een knak gekregen in het Paradijs. Omdat het nooit is gelukt om duurzaam met God in verbinding te leven heeft God Zijn Zoon gestuurd. Hij heelt geknakten, gebrokenen en het gebrokene! ……..

SELA!

DÁN IS JE IDENTITEIT HERSTELD IN HEM!  Die in Hem geloven hebben het Koninkrijk in hun hart. Jezus zit op de troon! Zij leven met vallen en opstaan in dankbaarheid aan Hem? Jij ook?

Uw Koninkrijk komt! Is de taak in je huwelijk en je gezin op dat komende rijk gericht? Is je man behouden? Zijn je kinderen gered?

De eerste vraag die we onszelf kunnen stellen is: wil IK leven naar de wil van God? Wil ik dat wel? Mag de Heere achter het stuur van mijn levensauto zitten en neem ik genoegen met de bijrijdersstoel of wil ik het liefst zelf sturen?

Als we de Bijbel doorbladeren op zoek naar vrouwen en de wil van God in hun leven, komen we een vrouw tegen die het moeilijk vond om het stuur van haar leven uit handen te geven. Ik heb het over Sara. God beloofde haar een zoon, maar ze zag niet in hoe dat goed kon komen zonder dat ze zich ermee ging bemoeien. Niet alleen bracht de bemoeienis van Sara veel ellende in het gezin teweeg, het bracht ook een verwijdering tussen Abraham en haarzelf teweeg, en een verwijdering tussen haar en God. Maar toch ondanks dat Sara de Heere voor Zijn voeten liep, ging de Heere door met Zijn plan en voerde Hij Zijn wil uit. Dat mag je tot troost zijn. Je ‘rommeltje’ wil de Heere soms gebruiken in Zijn grote plan en tegelijk zorgt Hij er dan voor dat je iets leert van deze situatie. Iets over jezelf en iets over Hem.

Als burger van het koninkrijk van de hemel verrast het vaak wanneer God wonderen verricht of werkt op manieren die je vooraf niet kunt voorstellen. Maar al te vaak nemen jij en ik genoegen met een leven dat we kunnen zien, met dat wat tastbaar is. De Heere vraagt soms veel geduld of soms gaat Hij een moeilijke weg. De spannende vraag is: mag de Heere dat geduld en die moeilijke weg van je vragen? Hij beloofd niet dat je een makkelijke weg krijgt, maar Hij belooft wel dat Hij betrouwbaar is en Hij belooft ook te zorgen dat je veilig aankomt in het Vaderhuis. Dat zet moeilijke situaties waar veel geduld voor nodig is, in een ander perspectief. Het perspectief van het Koninkrijk van God.

We kunnen bidden; Uw Koninkrijk komt in mij, mijn man en kinderen maar de zorg is dan niet ineens weg en de Heere kan moeiten nog geruime tijd laten voortbestaan, maar de uitnodiging ligt er: breng je zorgen maar bij Mij. Ik weet er raad mee, ook al moet je soms maanden wachten, al begrijpen gezinsleden en kerkmensen je soms niet: Ik nodig je uit om je zorgen en moeiten met Mij te bespreken, en Ik vraag je erop te vertrouwen dat Ik weet wat goed voor je is.

Vanuit het perspectief dat jij en jouw taken er toe doen, draagt een luier verschonen eraan bij dat je kinderen opvoed voor het Koninkrijk van God. Dan draagt het voorlezen aan kinderen bij aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God, omdat je de ambtsdragers van de toekomst leert lezen en luisteren. Dan dragen een schoon huis en gestreken overhemden bij aan de voortgang van het Koninkrijk van God. Dan draagt het luisteren naar een vriendin die in de put zit bij aan de voortgang van het Koninkrijk van God. Uw wil geschiede; De wil van God is om Hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf omdat dit bijdraagt aan het Koninkrijk van God.

Je leeft niet zomaar voor jezelf, of voor je man of kinderen, of voor je werk of voor je vrienden en familie. Heel je leven hier staat in het licht van het Koninkrijk van God. God vindt jouw leven hier, zoals Hij jou als vrouw gemaakt heeft en op de plaats waar Hij jou gesteld heeft, belangrijk in de voortgang van Zijn Koninkrijk. Hier kneedt en vormt Hij je en wil Hij je elke dag iets leren. Stel je na een mooie of moeilijke dag eens de vraag: wat wil God mij vandaag leren? Hoe draagt deze les bij aan de voortgang van en het leven binnen het Koninkrijk van God?

Wie kan aan de hoge roeping voldoen om te leven naar Gods wil en bij te dragen aan de voortgang van Gods koninkrijk zonder de Heere voor de voeten te lopen? In eigen kracht lukt je dat niet. En gelukkig hoeft dat ook niet. De Heere vraagt geen onmogelijke dingen. Hij vraagt geloof en vertrouwen dat Hij Zelf ook wil geven. Hij wijst je op de verdienste van Christus, want Híj is het fundament van alles. Hij wil iedereen, ook jou, die vermoeid en belast is rust geven en we mogen van Hem leren wat het is om nederig en zachtmoedig te zijn.

(Deze blog is een deel van een lezing over Gods Koninkrijk. Hiervoor dank aan Ds. S.T. Lagendijk en zijn vrouw Anita)

Omdenk-vragen:

  1. Is jouw huwelijk een geschenk van God om je gelukkig te maken of om God daarin te verheerlijken en te bouwen aan Zijn Koninkrijk?
  2. Ligt je geluk in je bezit of in God (’s Gave/gave)?

Tijdens de retraite gebruik je Gods Woord om te ontdekken wat Hij tegen jou zegt over jouw situatie. Eventueel kan dat ook via pastorale coaching in Gods schepping. Neem contact op wanneer je daar gebruik van wilt maken of een vraag wilt stellen.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog