2

Moet dat echt?

Mannen zijn het hoofd van de vrouw en de vrouw is de hulp tegenover de man. Sara noemde haar man ‘heer’. Dat was nog eens vol ontzag. Moet dat nu echt zo? Is dat nog wel van deze tijd?

In gedachten zie ik Adam staan tegenover zijn vrouw Mannin; uit de man ontstaan. Adam; mens uit het stof van de aarde gemaakt. Dat tekent het aardse bestaan. Mannin opgebouwd uit de rib van Adam. Beiden naar Gods beeld gemaakt, geboetseerd. Adam en Eva, ze kijken elkaar in de glanzende ogen. Ze verwonderen zich over elkaars lichaam. Volgens een Joodse Rabbi roept Adam dan ook in verwondering uit: ‘Eva ik ben voor jou zo mooi gemaakt!’ Klinkt daar het ‘Ik voor u’ in door? Wat een diepe liefde en vrede zal het hart van hen beiden vervuld hebben.

En dan Efeze 5: Tussen het gedeelte waar het gaat over leven van de oude en de nieuwe mens, de opwekking om te wandelen als kinderen van het licht én de wapenrusting staan de leefregels voor het huwelijk en het gezin. Een opvallende plek in het Woord! Zo te zien is de vrede tot een oorlog geworden en hebben we wapens nodig om het huwelijk te beschermen. Wapens die we dagelijks op moet nemen in de strijd. Over welke strijd gaat het dan? Omvat deze strijd ook het huwelijk?

Efeze 5:23 zegt iets over de man als het hoofd van de vrouw. Met een prachtige toevoeging; gelijk ook Christus het Hoofd van de gemeente is en de Behouder van het lichaam. Lees je ook de beschermende rol van de man? Christus is de Bruidegom van Zijn gemeente, de Bruid. Het huwelijk is een spiegel van de relatie tussen Christus en de gelovigen. Spiegel eens…….

Christus heeft zeggenschap/leiding over de gemeente. Zo ook de man over zijn vrouw. Moeilijkheden moeten door de man (mee)gedragen worden en hij moet zijn vrouw leiding geven, onderwijzen, beschermen en troosten. Dienende liefde in de lijn van Christus die de voeten wast in ootmoedig leiderschap. Wat een pracht taak voor jou als man! IN DE LIEFDE! Wat zal je vrouw respect voor je hebben!

En dat is wat een man juist zo hard nodig heeft om zijn taak uit te voeren in het belang van de vrouw. De cirkel is rond. Eenvoudig? Denk aan de wapenrusting. Blijkbaar dus niet. Het dé baas zijn of de vrouw die het hoofd overneemt en daarmee de man leiding geeft, zijn geen nieuwigheden. Maar het ontwricht wel het huwelijk. Hier is sprake van strijd.

Gods regels voor ons huwelijk zijn vanuit Zijn grote liefde aan ons gegeven om Zijn Naam daarmee te verheerlijken. En waar deze liefde woont gebiedt de HEERE Zelf Zijn zegen én het leven tot in eeuwigheid. Wat is een Bijbels liefdevol huwelijk een heerlijk evangelie voor de omgeving waarin we wonen en voor de volgende generatie. Zij hebben voorbeelden nodig om zich aan te spiegelen. Geloven jongeren nog in een gelukkig huwelijk?

Ik heb sprak een aantal jaren geleden een jongere die aangaf dat hij al langere tijd op mensen let die getrouwd zijn. Hij zag maar weinig echtparen waaraan hij kon zien dat ze gelukkig waren met elkaar. Hij had het over huwelijken die in de kerk gesloten waren. Helaas zijn in veel huwelijken mannen en vrouwen gekwetst en beschadigd door egoïsme. Ook komt het voort vanuit te weinig kennis over de verschillen tussen man en vrouw. Ik merk tijdens de workshop MARRIAGE dat mannen zich gerespecteerd voelen wanneer ze de man-vrouw-verschillen zien. God schiep man en vrouw uniek. Zelfs de verbindingen in de hersenen wijzen hier op….Gods wijsheid is te zien in al Zijn werken.

HULP(je)? NEE de vrouw is geen hulpje! Hulp is een eretitel. Denk aan de Namen van God, Hij is een Hulp en Hij staat tot onze hulp gereed. De meeste mannen zijn hulpbehoevender dan hun vrouw. Vrouwen zijn over het algemeen genomen zorgzamer. Het huwelijk is een opdracht om samen aan te werken in wederkerige afhankelijkheid van elkaar. De man heeft hulp en de vrouw heeft leiding nodig. Man en vrouw hebben elkaar nodig. De vrouw is een uniek persoon tegenover de man. Niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Een Joodse Rabbijn zei eens ‘De vrouw is uit de mans zij geboren; niet uit zijn hoofd om hem te overtreffen, niet uit zijn voeten om door hem vertreden te worden, onder zijn arm om door hem beschermd te worden en nabij zijn hart om door hem bemind te worden’. Bemind worden! Dat is een basisbehoefte van de vrouw binnen het huwelijk.

Het tot hulp-zijn is de mooie taak van een vrouw om haar man compleet te maken. Zo komt de man door de hulp van zijn vrouw tot zijn recht en kan hij zich ontplooien. Dat betekent niet dat we als vrouwen onze man naar onze hand mogen zetten of veranderen zoals wij hem in gedachten voor ons zien. We zijn getrouwd met deze man, we zijn getrouwd met een man, we zijn getrouwd met een zondaar. Laten we accepteren dat het huwelijk op aarde is gesloten. Dat behoedt ons voor te hoge verwachtingen van onze man of van ons huwelijk. Zoeken we naar een hemels huwelijk? Dan moeten we op zoek naar een andere Man…..

Een vraag: Kan het zijn dat mannen in hun schulp kruipen wanneer de vrouw te hoge verwachtingen heeft, hem wil veranderen of geen respect toont? Ik weet het antwoord niet……

Ik heb het zelf wel uitgeprobeerd. Bij mij werkte het positief! We varen er beiden wel bij! En nog val ik in mijn kuil. Ik weet het graag en vaak beter. Dan buig ik niet voor het gezag van mijn man. Ik regel graag en heb alles al op poten voor ik hem er in ken. FOUT! Tijd voor een ‘sta even stil moment’. Tijd om over de brug te komen als hulp naar mijn hoofd.

Uhm…. Kan het zo zijn dat een huwelijk het beste middel is om ons eigen ‘ík’ te leren kennen en verloochenen? Mijn ‘ik’ krijgt in elk geval veel te verduren, veel om af te leren. Kan dat de reden zijn dat God het huwelijk aan ons geeft? Daar kunnen we niet op tegen zijn!

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog