2

My-time?

Is het MY-TIME of ME-TIME? 

Geleende tijd

Tijd voor jezelf is belangrijk. Je voelt het aan je hoofd wanneer er te weinig tijd voor jezelf overblijft. Je merkt het aan de innerlijke onrust en aan je reacties. Maar hoe belangrijk dat dan ook is het is ook lastig om die tijd vrij te maken.

Zonder ME-TIME gaat de kwaliteit van je relaties achteruit. Je innerlijke onrust blijft op ‘aan’ staan, je hoofd en je lichaam blijven onafgebroken bezig, je kunt jezelf niet geven. Je hebt genoeg aan jezelf. Elke dag een uur ME-TIME is hetzelfde dan goed voor jezelf zorgen. Veel vrouwen vragen zich af of dit niet egoïstisch is. Zullen we even stil staan? Wat is egoïsme?

Om die reden heb ik een workshop ‘STILTE’ voor jou ontwikkeld. Jij hoeft er alleen maar van te genieten. Dat gun ik jou! Even een ME-TIME in de wetenschap dat Gods tijd gebruikt wordt door jou, om tot Zijn eer, elke dag je dagelijkse taken te kunnen en mogen doen. Maar tegelijk is voor hem stiltetijd en rust zo belangrijk. We lezen dat al in Genesis 2. God rust en overziet Zijn werk en verlustigd Zich daarin. Jezus zegt het tegen Zijn discipelen na een drukke dag; ‘rust een weinig’, in Lukas 14. En wij rennen door?

ME-TIME nemen egoïstisch?

Wikipedia zegt het volgende: “ikzucht of zelfzucht is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen.”

De menselijke zelfzucht is ontstaan vanuit de breuk met God. In relatie met God wordt Gods beeld van dag tot dag vernieuwd. Helaas zal dat beeld nooit volkomen worden omdat de wereld waarin we leven niet volmaakt is. Die tijd wacht tot de klok ‘eeuwigheid’ slaat voor hen die in Jezus Christus geloven als hun Verlosser en Zaligmaker.

Ben jij egoistisch wanneer je elke dag oplaadt én anderen dient? Ben jij egoïstisch wanneer je elke dag een uur ME-TIME neemt?

ME-TIME is winst!

ME-TIME is je afzonderen van de drukte en het loslaten van alle prikkels om je heen. Om alleen te zijn en stil te worden heb je moed nodig. Je gedachten worden immers gefocust op je innerlijk. De innerlijke onrust opent haar deuren en komt tevoorschijn. Dat kan ongemakkelijk voelen waardoor we liever wegvluchten van de stilte. Mag ik een tip geven? Hou vol! Maak het tot een dagelijkse gewoonte. Het levert je winst op! Winst voor God en in de relatie met jezelf en de ander. Na een ME-TIME heb je ook meer concentratie waardoor je geplande taken kwalitatief beter worden. Je pakt ze sneller op en werkt ze af. Wandelen vóór 10.00 uur heeft effect op je welzijn van de hele dag.

Hoe doe ik ME-TIME?

Plan een ME-TIME in je agenda en maak het bekend aan anderen. Zij mogen weten dat je grenzen stelt aan je taken en rust gunt aan jezelf. ME-TIME kan op verschillende manieren ingevuld worden. Doe iets waar jij van oplaadt. Wandelen en zingen zijn medicijnen die wetenschappelijk bewezen effecten hebben op onze gezondheid.

Wandelend zingen

Zoek rustige plekken om te wandelen. Dat versterkt het effect. Wandelend mediteren is wandelende stille tijd ongestoord in de natuur. Neem een psalm of lied en een Bijbeltekst in gedachten mee voor de overdenking onderweg.

Is het My-Time of Me-Time? Mijn tijden zijn in Gods hand! Alle tijd is Gods tijd! Hij heeft de tijd in Zijn handen. Het loopt Hem ook niet uit de hand. Hij is God en regeert over alles en allen, ook over mijn levenstijd.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog