2

Niet doen; kijk en luister

En dan zit je middenin een crisis. Met alle zorgen, pijn, vragen en verdriet. Je kunt zomaar overbelast, burn-out, opgebrand raken te midden van al die zorgen. Het kan je zomaar boven het hoofd groeien. Je zit met je handen in het haar. Wat moet je doen? DOEN….

Wat kan een Christen doen in tijden van een crisis? Crises op vele gebieden. Milieucrisis, energiecrisis, huwelijkscrisis, gezinscrisis. Ben je niet in staat om de druk van dit leven te doorstaan? Faal je in de liefde en in de verwachting?

Een spiegel

In deze blog word je voor de spiegel gezet. Soms is het confronterend. Ik schrijf deze blog met de liefde van mijn hart. Ik bid om Gods zegen over jouw crisis-leven. Ik bid of je door deze blog je oog op God en Zijn beloften mag leren richten in plaats van op je problemen en zorgen, je verdriet en pijn. Daarvoor heeft God Zijn Woord aan ons gegeven. De Bijbel is geen leesboek maar een werkboek. Gods beloften in Zijn Woord mogen we gebruiken zoals een klimop die tegen de boomstam opgroeit en zich vastklampt. Er is een spanningsveld tussen ‘niets in eigen kracht’ en ‘bekeert u en gij zult leven’. Zullen we het maar laten staan? Het is niet in een schema te plaatsen omdat God gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Wij westerse mensen willen graag beredeneren en rekenen. Dat komt voort uit het Griekse denken; de filosofie. Niet doen; leer opzien, kijken en luisteren naar wat God deed, doet en blijft doen!

Kom!

Ik zie om me heen worstelende mensen die keuzes maken zonder God en (nog) diep(er) in de (huwelijks)problemen raken. Ze bidden wel maar vragen de verkeerde vragen; ‘Heere wilt U hem/haar veranderen?’ Er gebeurd niets! Ze weten niet wie God echt is, ze zien Hem op Zijn troon hoog verheven, ver weg, als een God die straks Zijn oordeel uit gaat voeren en hen zal veroordelen. Ja zeker, dat oordeel komt! Maar toch; ‘God is nabij’, zegt Hij in Zijn eigen Woord. En Zijn Woord is Christus Zelf! ‘Kom tot Mij die vermoeid en belast bent (van al het werken, het DOEN) en Ik zal u (Mijn) Rust geven.’ ‘Zal Hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken?’

Wat moet ik doen…? DOEN! Niet doen! Kijken en luisteren!

Werken, werken!

We zijn hard werkende mensen. Werken voor meer. Meer luxe, meer waardering, werken om te vluchten voor de problemen. Hoe is het met de verantwoordelijkheid (het werken aan) voor onze zaligheid (werk uw zelfs zaligheid…), huwelijk en gezin? Waar werken we aan? Waar werken we voor? ‘HEERE open mijn ogen zodat ik zie de wonderen van Uw wet.’

Strijdt!

De grootste vijand van de Christen is hard werken voor luxe, voor meer en tegelijk rustig leven, wachtend op de problemen, weglopen voor de problemen, een faalgevoel ontwikkelen en daardoor foute keuzes maken. Op dit levensterrein heeft satan de macht. Je gedachten zijn of worden overgenomen door hem. Je gedachten zijn het slagveld van hem (geworden). De goede strijd (met de aangeboden wapenrusting) ligt buiten je bereik. Je gaat teleurgesteld in jezelf door het leven. Verloren!

Volharden

Wat vraagt God in deze tijd van ons? Een volhardende strijder die zijn/haar hart op God afgestemd heeft. Luistert naar Hem! Een K (hoofdletter!)erk die waakt en strijdt. Christenen met ruggengraat die hun verantwoordelijkheid kennen en in de rust, binnen Gods Koninkrijk, te midden van de strijd, staan in het geloof. Biddend; ‘Gun door het geloof in Christus krachten!’

Hij weet je weg en hoe je wandel is

Een Kerk is een gemeenschap in verbinding met haar Heere Die het hoofd is. Het Hoofd heeft alles overdacht en stuurt het lichaam aan. Het lichaam, elk lid met zijn/haar eigen gaven en talenten, is geschapen in relatie met de ander, om te bemoedigen en te ondersteunen in de strijd door dit leven. Kijk om je heen en luister naar de ander. Zoals God luistert naar het geroep van de jonge raven en naar verloren mensen.

Het oog omhoog

Wie teveel gefocust is op de problemen kan de ogen niet op Christus, de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof houden. Problemen houden dan niet op maar de Levenskracht wordt vernieuwd en de vreugde vergroot. God wijst ons op Zijn beloften waarin we leren wie Hij wil Zijn te midden van elke crisis. Bemoedig elkaar! Zoek andere Christenen op die met je meebidden en meestrijden.

Niet ik maar IK

We zijn vaak geneigd om de oorzaak van de problemen buiten onszelf te zoeken. Ik herken het. Ik kijk liever niet naar mezelf. De ander de schauld geven is een wortelzonde! Schuld belijden en zonden erkennen ligt niet in onze aard. Buigen kost teveel van mijn ‘ik’. Ik blijf liever rechtop staan. Of toch niet? Ik weet ook hoe rijk het is om klein te zijn en Gods weg als volmaakt recht te erkennen. Juist in die wegen komt God aan Zijn eer en mag ik de vreugde in God ontvangen. Ik heb dat zo diep geleerd in een weg met onze dochter. Ik deel een stukje van haar verhaal met jullie en vraag om hierin Gods krachtige hand op te merken, tot bemoediging op jouw levensweg. Hij is getrouw! Zijn kracht en wijsheid kent geen grenzen! Kijk en luister;  https://www.youtube.com/watch?v=9PFAlNGRYUU

God verandert nooit

Een mens met ruggengraat begint bij zichzelf. Niet de ander is het probleem van mijn probleem maar ik kan het probleem. Dat heb ik geleerd! En hoe…! Ik was burn-out. Op! En dat juist, of moet ik zeggen door, de diepste diepten. Ik kon niet meer. Ik vluchtte weg voor mijn probleem, mijn eigen man, weg van mijn gezin, de diepe nacht in. Letterlijk! Donker en onrustig van binnen was het en bleef het. Rust noch vrede wordt gevonden om mijn zonden. Ik wilde niet buigen en ik kon niet buigen. Hij, mijn man, was de schuldige! OPSTAND! Tot ik in Gods heiligdom leerde hoe dom en dwaas ik bezig was. Toen keek ik naar mezelf. Ik keek weg van Hem. Ik verwachtte iets van ons huwelijk wat onhaalbaar was. Ik zorgde zelf voor de problemen. Ik wilde meer van de aardse liefde. Daarmee worstelde ik me los van de hemelse liefde. Ik kon niet berusten in mijn weg die God met mij persoonlijk ging.

TOEN! Toen ik in Gods heiligdom gebracht werd zag ik mijn ellende opnieuw en dieper. Mijn ellende veroorzaakte de problemen! Ja toen kon de liefde tot mijn man weer stromen. Veranderde de situatie? Niet direct! Maar God die onveranderlijk is veranderde mij! En dat veranderde de situatie. Wil je leren op een manier samen te leven zoals God het van jou/jullie vraagt? Coaching kan helpend zijn. We zoeken samen naar antwoorden in Gods Woord.

Het kruis is cruciaal

Ik mocht op dat moment het kruis omarmen door genade. Mijn onheilige geest werd (en moet steeds weer en meer) gekruist worden tot een leven met de Heilige Geest. Het kruis van onze Heere Jezus Christus is cruciaal bij alle problemen. Wie Christus aan het kruis kent, mag God zijn/haar Vader noemen. Dat is het grote doel van het kruis. De Vader en de Zoon zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wie dit losmaakt krijgt een verkeerd Godsbeeld. ‘HEERE leer mij door Uw Heilige Geest U te zien zoals U bent. Verander mijn karakter zodat ik naar U mag luisteren, kijken op U mag gaan lijken.’ Wat een heerlijke stilte voor de ziel!

Bloed op elke bladzijde

Door het kruis ligt het bloed van verzoening op elke bladzijde van de Bijbel. Lees en overdenk in de stilte; bloed op elke bladzijde is een uitnodiging persoonlijk aan mij gericht. Gods Vaderhart brand van liefde in het geven van Zijn Zoon aan mensen. MENSEN! Wat heeft het de Vader gekost om Zijn lammeren, door het bloed van het Lam, in Zijn schoot te vergaderen. In Zijn schoot waar de rust geschonken wordt. Dicht bij het Vaderhart waar de liefde-klop wordt gehoord. Ook kastijding is een liefdesbetuiging. ‘Wie Hij liefheeft die kastijdt Hij!’ Hij! God tuchtigt Zijn kind op Zijn schoot. Vaderlijke kastijding op Zijn schoot. Ren jij niet van Hem weg de nacht in, zoals ik wel deed? Rust vind je in Hem wanneer je dichtbij Hem blijft. Daarvoor is onze stille tijd onmisbaar. ‘Onderzoek de Schriften, die zijn het die van Mij getuigen.’ ‘Zij die de HEERE verwachten (kijken en niet doen!) zullen de kracht vernieuwen.’ Wil je in alle rust en stilte een poosje kijken en luisteren? Boek dan een retraite.

Vlucht naar Jezus

Vlucht! Niet in de media met alle likes, niet naar mensen om erkend te worden, niet in mooie spullen en kleding, niet in een goed aanzien maar vlucht naar Jezus zoals Robert Murray MCCheyne gedaan heeft en zo mooi verwoord in zijn lied; eens was ik een vreemd’ling…. Eens was ik een vreemdling voor God en mijn hart – YouTube

In de wereld tellen scores, bonussen, punten, geld, hebzucht, welvarend leven, aanzien maar voor God telt alleen gemeenschap met Hem. Welke afgod aanbid je? Wat telt voor jou? Door (W)wie wil jij gezien worden?

Diamanten gezocht

En voor het huwelijk, dit spreekwoord; ijzer scherpt men met ijzer. Vanuit de verbondenheid met Christus worden we geslepen in de liefde. Wrijvingen en vonken , weerstand en frustratie maken de liefde tot een diamant wanneer ik mijn ego, naam en eer laat scherpen en slijpen om meer op Zijn beeld te lijken. Het is het kruis wat ons zachtmoedig maakt, naar Zijn evenbeeld. Heb ik mezelf er voor over? Heb jij jezelf er voor over?

 

Foto: Bloei en groei (door Gods genade) voor wie buigt onder de doornen van het leven in het opzien naar het kruis (denk ook aan de doornenkroon)

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog