2

Omdenken of vastdenken?

Ik vind het intrigerend dat mensen lijken stil te staan en nadenken op het moment dat er al veel fout is gegaan. Ik vraag het ook wel eens aan mensen die in een crisis verkeren. ‘Wat heeft je ogen geopend?’ Het antwoord is veelzeggend. Het komt er vaak op neer dat men dan pas beseft wat er op het spel staat.

De rijkdom van de zegeningen van elke dag waren gewoon en de crisis brengt bij bewustzijn van de rijkdom terwijl de rijkdommen al tussen de vingers door glippen. Verdwijnen. Het gemis brengt tot een helder besef van de rijkdom. Ik vind het intrigerend en tegelijk heb ik er geen antwoord op. Hoe komt het toch dat we leven van dag tot dag tot gezondheid ziekte wordt en het huwelijk een ontwrichting of scheiding wordt? Is een crisis een wake-up-call?

In de vorige blog schreef ik over omdenken. Mag ik hier samen met jou over praten? Laten we samen op een bankje gaan zitten. In de tuin, in het zonnetje, kopje verse thee er bij.

Omdenken

Omdenken is het tegenovergestelde van vast-denken. Het heeft alles te maken met her-kaderen. Ik noem een paar voorbeelden van omdenken:

  1. Je bent niet geschapen om te voldoen aan de verwachting van de ander maar anderen dus ook niet om te voldoen aan jouw verwachtingen
  2. Elke crisis is een nieuwe kans. Zoals het was zal het nooit meer zijn.
  3. Acceptatie van het onveranderbare leidt tot nieuwe mogelijkheden
  4. Een relatie is samen oplossen van problemen die je alleen niet hebt
  5. Wat gebeurt er wanneer jij het probleem los laat?
  6. Onderschat nooit de kracht van kleine stapjes

Herken jij dat ook? Iemand vertelt iets en je zegt: ’Ja maar…’ Het kan zomaar voor in de mond liggen. Ik hoor je vragen wat het probleem is. Jij en ik nemen een slokje van de thee. We kijken elkaar aan. Zullen we samen naar de verschillen kijken?

Het verschil tussen ja-maar en ja-en is;

Ja-maar focust zich op wat je mist, wil veranderen, ziet fouten, denkt vanuit moeten en angst, stelt schuldvragen, is verbitterd en teleurgesteld.

Ja-en zoekt naar wat er (nog) gemeenschappelijk is, waardeert dat, zoekt naar mogelijkheden, kansen en wegen, denkt in het hier en nu, bekijkt de feiten en speelt daarop in, kan de verantwoordelijkheid laten liggen waar die hoort, heeft vertrouwen en straalt dat uit, is vergevingsgezind, kent zichzelf en spiegelt op eigen handelen.

Mag ik je vragen, wat is Bijbels denken? Reikt ja-maar of ja-en aan Bijbels denken?

Onze Westerse maatschappij is over het algemeen genomen beïnvloedt door westers denken, rationalisme, materialisme en humanisme. Dat gaat onze kerken niet voorbij. Of zie jij dat anders? Ik kijk je aan en wacht. Ik denk….Ik weet……Het gaat ook mij niet voorbij!

Ik spring op van de bank. Kom we gaan even wandelen. Laten we onze gedachten even ordenen. Vind jij het ook zo moeilijk om in moeilijkheden ‘ja-en’ te denken? Zullen we het samen doen? Zullen we elkaar steunen? FOUT! Zullen we samen bidden om kracht zodat we leren omdenken? Denken in mogelijkheden is denken zoals God denkt. Onze onmogelijkheden waren zijn mogelijkheden. Wij gooiden de deur naar Hem dicht en Hij opent in liefde nieuwe wegen. De Weg naar de hemelse zaligheid: GEZEGENDE HEMELVAART.

In stilte wandelen we ieder met onze eigen gedachten.

Als wandelcoach gebruik ik de Bijbel, het gebed, de Bijbelse coachkaarten en de omdenk-kaarten graag. Deze combinatie geeft nieuwe inspiratie in schijnbaar doodlopende wegen. We denken onszelf vaak vast. Dat heeft te maken met onze oude patronen, de uitgesleten paden in onze hersenen. Wat gewoonte is gaat het meest eenvoudig. Dat doen we steeds weer. Dat is onze valkuil. Maar satan weet ook welke troef hij in handen heeft als het gaat om ons zelfbeeld en de liefde tot anderen. We denken westers omdat we die lucht inademen. We denken liefdeloos omdat we mensen zijn die in het ravijn van zonden en schuld liggen. Om daaruit te komen kunnen we best wat hulp gebruiken. En weet je dat jou verandering in denken, voelen en gedrag effect heeft op alle relaties waar je mee te maken hebt?

Vorige week scoorde ik tijdens het bezoek aan een kringloopwinkel een spreukentegel. Voor €0,50 was het voor mij. En de spreuk?

“We hebben elkaar meer nodig dan we laten blijken. We hebben elkaar meer te bieden dan we gewoonlijk geven. We zouden elkaar meer moeten bemoedigen in het goede. We zijn tot meer in staat indien we dienend liefhebben in de geest van Jezus.”

Ik kijk omhoog naar de wolkenlucht. Even maar. Mijn gedachten gaan verder dan mijn oog kan zien. Jezus, dienend gaf Hij Zijn grenzen aan in liefde voor Zijn Vader, Zichzelf en de Zijnen. Hij zocht de plaatsenWat een voorbeeld hebben we!

Zullen we nog een keer afspreken? Ik hoop je snel weer te ontmoeten.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog