2

Overdenking

Nadenken, gedenken, overdenken, herdenken, terugdenken….

Hoe geef ik woorden aan deze wandeling?

Het is oudejaarsdag 2022. Het is mijn traditionele gewoonte om elke oudjaarsdag de wandelschoenen aan te trekken en te wandelen. In gedachten verzonken ga ik dan mijn weg. Het liefst een kilometers lang wandelpad. Dwalen en verdwalen mag. Ik neem de tijd. Het weer maakt geen verschil; kou, regen, wind of sneeuw. Het is zoals het is. Elk jaar zoek ik naar een gebied waar ik nog niet eerder ben geweest.

Vooruitdenken

Deze keer valt oudejaarsdag op zaterdag. Mijn man is ook thuis. Ik vraag een week van tevoren naar zijn plannen voor de komende oudejaarsdag. Het blijft wat vaag. Ik geef aan dat ik graag samen met hem wil gaan wandelen.

Hij kijkt naar het voorspelling van het weer. Het blijkt een dag vol met regen te worden. Wat nu…?

Bijdenken

Zullen we toch gaan? Ik weet dat hij geniet van samen iets eten. Ik vraag aan hem: ‘Is het een idee om na de wandeling samen te gaan lunchen?’ We besluiten niet te ver van huis te gaan. Achter Zierikzee ligt een gebied waar we niet eerder zijn geweest. Paraplu mee. Regenjas aan en gaan. Langs het water, de Zeelandbrug op enkele honderden meters afstand, wind in de haren, regen in mijn gezicht. Ik geniet!

Verdenken

Mijn man pakt zijn paraplu. Klik, hij gaat open. De paraplu zorgt voor bescherming tegen de regen in zijn gezicht. Mijn paraplu blijft gesloten. Mijn keus! De regen tikt op mijn neus en ik denk. Ik denk over het afgelopen jaar na.

De paraplu van mijn man komt steeds dichter naar mij toe. We praten samen over hetgeen is gepasseerd, wat ons uit Gods hand is geschonken…..

De punt van de paraplu steekt in mijn haren. Ik buig me wat voorover zodat ik de punt kan mislopen. Waarom doet hij dat toch? Laat die paraplu bij jezelf…..

Welzijnsdenken

Ik voel een negatief gevoel naar boven komen. Ik onderzoek het gevoel. Is het eerlijk? Klopt het wel? Is mijn gedachte realistisch?

Wat mij opvalt:

  1. Dat ik deze gedachte krijg wanneer we juist over Gods goedheid praten
  2. Dat ik negatief over mijn man denk zonder dat ik de waarheid heb achterhaalt
  3. Dat mijn negatieve gedachten een negatief gevoel geven
  4. Dat ik hem (gelukkig) nog niets heb gezegd in negatieve zin
  5. Dat ik daardoor de sfeer (nog) niet heb beïnvloed
  6. Dat ik mijn zondige aard moet belijden voor de HEERE
  7. Ik bid in stilte…..Ik belijd!
  8. En daarna voel ik de zorg van Aart. Hij wil mij ook voor de regen beschermen. Zo is hij!

Aanvallen van binnenuit en van buitenaf zijn schadelijk! In drukke dagen komen negatieve gevoelens eerder naar boven. Wat kan een vrouwendag veel betekenen. Het is een verrijking wanneer je even bij het Woord tot rust mag komen en een ontspannen dag ontvangt. Het is een zegen wanneer je dan weer het doel van je leven en je taken ziet. Het is als hernieuwde levenskracht om anderen mee te dienen.

Hokjesdenken

Ik had mijn man, Aart, geplaatst in het hokje ‘ik mag niet zijn wie ik ben’. Dat is een gevoelig hokje voor me. Dat hokje is een levensproces, een levende les. Er waren zoveel situaties in mijn leven die mij vertelden dat ik niet mocht zijn wie ik was. De zorg van Aart kwam over als; ik moet natuurlijk mijn paraplu gebruiken. Zonder dat hij dit zegt laat hij mij dit zien. Ik doe het in zijn ogen niet goed. Het is niet handig van mij.  Zo denken? DAT WIL IK NIET! DAT WIL GOD NIET!

Wegdenken

Deze gedachten moet ik wegdenken! Deze gedachten moet ik eerlijk en realistisch omdenken. Van nature ben ik een piekeraar. Inmiddels ben ik dankzij Gods genade een positieve denker. Mijn verleden heeft veel impact op mijn leven gehad. En nog….De levensstrijd tegen het verkeerde, wat in mijn wortels huist, vraagt op onverwachte momenten de aandacht. Het steekt zomaar weer de kop op. Daar moet ik bewust mee omgaan.

Meedenken

Ik richt mijn aandacht opnieuw op onze wandeling en het doel ervan. Ik stel in alle rust en met liefde een vraag aan Aart: ‘Hoe kijk jij terug op het overlijden van je moeder?’ We stellen elkaar vragen. We praten over hoogtepunten en dieptepunten. Over mooie dagen en moeilijke dagen. Over blijdschap en verdriet. Over Gods hand in ons leven van elke dag. Over de zegeningen die we ontvingen. We eindigen in de vele genadegaven.

Wat heeft het afgelopen jaar ons samen dichter bij elkaar gebracht? Ja dat weten we wel; Enkele weken geleden hebben we besloten dat we biddend afscheid nemen voor we de deur uit gaan. Tijdens het afscheidsmoment ’s morgens vroeg nemen we elkaar in de armen. Aart bidt dan hardop voor mij, terwijl mijn hoofd op zijn schouder rust. We kijken elkaar in de ogen, een lach en een zoen en de dag kan beginnen.

Ik zwaai hem daarna uit en terwijl ik hem nakijk bid ik voor hem om wijsheid, kracht, zegen en bewaring, ik leg Aart neer voor Gods genadetroon. Meestal met de zegenbede uit Numeri 6:24-26. Dit, ja juist dit, heeft ons dichter bij elkaar gebracht. We weten van elkaar wat die dag gepland staat en we leggen deze planning met alle haken en ogen voor de HEERE neer. Wie kan zonder Hem bestaan? Tijdens de workshop MARRIAGE ontvang je ingrediënten om jullie huwelijk tot meer bloei te laten komen.

Indenken

Ik kan me indenken dat deze blog confronterend is voor jou. Dat zou het jaren geleden ook voor mij zijn. Weet dan dat je keuzes kunt maken in Gods kracht. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk en zonder Hem kunnen wij niets doen! Geloof je dat?

Mag ik je vanuit mijn ervaring iets meegeven? Blijf niet hangen waar je nu staat. Overwin de boosheid, de zonde, de negatieve gedachten en het verdriet. Hoe langer je er in blijft hangen des te meer je er in vastgezogen wordt. Het is als met een moeras. Je komt er niet in eigen kracht uit. Je hebt Gods hulp nodig! Ga goed denken en goed doen in rechtvaardig gedrag. ‘Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.’ (Matth. 7:12). God vraagt deze houding van ons….Juist tegenover je man of vrouw.

Lukt het je niet alleen? Ik je op weg helpen;  Wandelcoaching Archieven – Hartelijk Verbonden

Omdenken

Dit is de zwaarste les in mijn  leven geweest; anderen positief gaan bekijken, positief over ze denken, positief gedrag aan ze tonen, ook als ik me vernederd, eenzaam of niet onbegrepen voelde. De gedachten kon ik nog wel vormen, maar dan de woorden door mijn keel krijgen, ze bleven letterlijk hangen, het was alsof ik ze voelde, het was een brok om in te stikken. Inslikken was makkelijker dan uitspreken. Maar wat heeft profijt op termijn? Nu ik er over schrijf voel ik nog de strijd die het mij kostte. Het kostte mijn eigen I en K; IK! Wil IK verliezen? Wil IK mezelf overgeven aan onzekerheden?

In verlies ligt de winst! Hoe wil jij door de mensen om je heen herinnert worden? Hoe kun jij bij het graf van geliefden staan zonder schuldgevoel? Alleen wanneer je NU geeft wat je hebt ontvangen!

GENADE maakt mededeelzaam. Oefen maar. Begin gewoon te stuntelen en te struikelen. De eerste stapjes zijn het moeilijkste.

Soms heb je eerst rust nodig om zover te komen. Dan kan de retraite jou helpen; RETRAITE Archieven – Hartelijk Verbonden

Overdenking

‘De overdenking van Hem zal zoet zijn.’ ‘Wie Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de HEERE’. Wij moeten van binnenuit leren opnieuw te denken. Overnieuw denken. Daar hebben we een aansluiting op een Andere bron voor nodig! Hij is te vinden in Zijn Woord. Dat is dan ook de reden dat Zijn Woord geopend wordt bij alle diensten die ik je aanbiedt. In de wetenschap dat ik niets kan geven maar dat Hij alles heeft! Onze ogen zijn op Hem!

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog