2

Snelweg uitgeschakeld

Zijn negatieve gevoelens tot Gods eer? Met deze vraag eindigde de vorige blog. Ik stel aan het begin van deze blog een nieuwe vraag. Een vervolg-vraag; Zijn verkeerde patronen Hem aangenaam?

Problemen opgelost?

God schiep de hersenen. Met het verstand erbij gaf Hij de mens meer dan andere schepselen die de aarde bewonen. Toch is er iets mis. Sinds 1960 is het kennisbestand van de wereld verdubbelt maar we kunnen onze eigen problemen niet oplossen en de kwalen worden niet minder maar meer. Ligt het aan de Schepper?

God kent jou!

Dé Mens met inzicht, kennis, wijsheid en verstand zei het volgende: ‘Ik dank U Vader dat U deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt het aan de kinderen geopenbaard’. Kinderen die opzien naar Zijn Vader worden wijs gemaakt; ‘Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die u gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op U zijn’.

Mijn patronen zijn aangeleerd

Vandaag een blog over verkeerde patronen; denkpatronen die zich hebben vastgezet in onze hersenen. Deze verkeerde patronen zijn vaak te herleiden op het gedrag wat we onszelf hebben aangeleerd in een bepaalde situatie. In die situatie was het helpend. De situatie veranderd en de patronen blijven bestaan. Nu werken ze tegen je. Maar de patronen zijn een onderdeel van wie je bent geworden.

Snelwegen uitschakelen

Patronen noem ik ook wel de snelweg. Een weg waarover je zonder al te veel nadenken van A naar B gaat. Maar niet van A naar Beter! Je weet dat het anders moet maar hoe? Hoe kom je op het bospad waar rust is en waar je jezelf mag zijn in relatie met de ander, de Ander? Hoe vind je je identiteit (terug)? Zonder de patronen die je in de problemen brengen?

De uitdaging

Patronen zijn vaak als een schaduw van je leven. Dat betekent niet dat het je slechte kant is maar dat je je van dit deel minder bewust bent. Luisteren naar wat anderen zeggen kan helpend en steunend zijn om tot inzicht en verandering te komen. Uhm….Het is niet altijd leuk om te horen wat de ander over jouw patronen zegt. De uitdaging is hierbij om  dat wat je niet wilt zien, toch onder ogen te komen. Alleen zo kun je de kansen ontdekken die verborgen liggen in jouw patronen. Je schaduw verbergt, of moet ik zeggen; herbergt, namelijk ook een verborgen kracht. Dit vraagt moed. Bid maar met psalm 27: ‘HEERE weest U mijn Hulp, mijn Licht, mijn Kracht?’

Voor-geprogrammeerd

Patronen zijn de snelwegen van onze hersenen. Wat wij tegen onze hersenen zeggen dat gaan we geloven en daarnaar gedragen we ons. Ons gedrag en onze gevoelens ten opzichte van onszelf en anderen worden gestuurd door onze hersenen. Kruispunten geven bewustwording. En waar je je bewust van wordt kun je transformeren. Je kunt verantwoordelijkheid nemen voor jouw gedrag en gevoelens. Die verantwoordelijkheid is aan ons, als mens, gegeven.

Mijn levensdoel

Om verantwoordelijkheid te nemen is het belangrijk om te weten wie je wilt zijn voor anderen. Wat is levensdoel? Hoe wil je aan het einde van je leven terugkijken? Heb je het dan vanzelf goed gedaan? Wel nee! Samen weten we beter! Maar je hebt een doel! Is het ook in de lijn met Gods doel? Om dit te leren is Gods stem in de stilte en gebed nodig. Is de retraite voor jou een aanzet om stil te staan en na te denken?

Voorbeelden

Ik noem een paar patronen als voorbeeld:

  1. Het gewonde kind zoekt de veiligheid bij anderen

In jou herbergt een kind wat huilt om aandacht. Zo lang je zelf niet de liefdevolle zorg en aandacht draagt voor dit kind blijf je roepen naar anderen om die aandacht, bescherming, liefde en ondersteuning. Dat gaat vaak op een subtiele manier. Hoeveel likes krijg ik? Het is van belang om als volwassene de verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag en gevoel. De negatieve patronen vanuit het kind-zijn nemen de negatieve patronen aan. Het kind-gedrag blijft bestaan. De hersenen zijn dit aangeleerde gedrag als snelweg gaan zien. Maar deze snelweg vertoont veel putten en kuilen en loopt uit op onveilige situaties, op botsingen. Bij dit gedrag gaan anderen vermijdend gedrag tonen. Waar je hart om huilt en wat je nodig hebt stuit af op een muur van machteloosheid. Hoe kan de ander ooit geven wat je vraagt? Je verborgen kracht is onbezorgdheid. Ga onbezorgde dingen doen. Gewoon om er van te genieten. Doe gerust iets wat in jouw ogen geen nut heeft maar waar je blij van wordt. Verzorg het gewonde kind. Geef het onbezorgdheid cadeau.

  1. Het slachtoffer blijft passief uit angst

Machteloos. De omstandigheden zorgen er voor dat je niet kunt doen wat je wilt. Op dit moment is het niet anders. Hoewel de omstandigheden zijn wat ze zijn is het wel zaak om keuzes te maken in de situatie waarin je je bevindt maar je hebt het idee dat je dat niet echt kunt. Je wacht tot een verandering zich aandient. Je wacht tot de ander verandert. Je vraagt niet welke stap je nu zelf kunt zetten. Je voelt je het slachtoffer van de situatie of van de ander.

Wat heb je nodig om dit patroon te veranderen? Ga in een denkbeeldige helikopter zitten en overzie de situatie. Onderzoek wat er werkelijk aan de hand is en hoe je hiermee om kunt gaan. Voer deze keuze uit en luister naar je gevoel van eigenwaarde. Je gevoel van ‘slachtoffer zijn’ groeit op deze manier uit tot het ervaren van persoonlijke kracht om keuzes te maken. Je gedrag zegt wie je bent, niet wat je zegt dat je bent. Wat wil je laten zien?

Betrokken anderen

Bij het veranderen van patronen zijn de mensen om je heen betrokken. Zij zien en ervaren dat jij verandert. Dat kan verwarrend zijn. Ik geef je wat tips:

‘Wie naar buiten kijkt droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt’, volgens Carl Gustav Jung.

Liever het bospad

Dan nemen we de weg die ongemakkelijk voelt. Het bospad waar weinig mensen over gaan. Hoe vaker je het onbegaanbare pad neemt des te beter is het te betreden en wordt het jouw pad. Weg dus van die snelweg. Ga gerust regelmatig naar het bos en maak een pad wat nog niet (vaak) belopen is. Doe fysiek wat je hersenen doen wanneer je oude patronen verlaat en nieuwe patronen toelaat. Bij de wandel-coaching doen we het samen. Het helpt je om een gezonde verbinding te vinden. Stel je voor dat je de ander vindt aan het einde van dit pad. Je valt elkaar in de armen omdat jullie op een gezonde manier op elkaar reageren.

Verborgen zonden

‘HEERE wijs mij mijn verborgen zonden aan!’ Want die hebben jij en ik. Durven we te buigen voor God en de ander? Buigen zónder van ons af te wijzen? Zonder dat we de ander de schuld geven? ‘Onderwerping geeft rust’. Dan worden we bevrijd van veel negatieve patronen. ‘HEERE leidt mij op Uw Weg’. De weg naar U toe.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog