2

Strijders gevraagd!

In het najaar kan ik zo genieten van het bos, de kleurrijke bomen en de kruidige geuren. In deze blog wil ik even met je stilstaan bij de wortels, volledig ondergronds of deels zichtbaar. Soms struikel je er bijna over. Bomen hebben wortels waarop ze staan. Jij en ik hebben ook onze wortels waarop we staan. Wortels die ons leven tekenden of tekenen.

Jij en ik hebben elk onze eigen opvoeding, waarden, normen, tradities en gewoontes van huis uit meegekregen. Dat heeft ons gevormd. Jouw verleden neem je mee in het huwelijk. Ook je echtgenoot neemt zijn verleden mee. De eerste vier jaar van ons leven is er al een basis gelegd. De daaruit volgende jaren vormen ons.

In de tegenwoordige tijd is er veel aandacht voor de basis en de hechting(stheorie). Het is nodig om zicht te hebben op het verleden van je echtgenoot om elkaar beter te kunnen steunen en bijstaan in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven nodig is. Samen leven met een doel naar een hoger doel moet het doel van ons huwelijk zijn.

De hechtingstheorie richt zich op de verbondenheid of de angst om die te verliezen. We noemen dat de duivelse dialoog. Meer begrip waarom de ander doet zoals hij/zij doet geeft meer begrip en dit begrip moet leiden tot vergeving van de pijn die je elkaar aan doet. De Bijbel leert ons dat vergeving niet gefundeerd is op meer begrip maar op liefde en verzoening door het kruis van Christus alleen. Dat gaat verder!

Duivelse dialogen zijn terug te vinden in; de schuld bij de nader neerleggen, je verdedigingsmuur optrekken of/en je achter de muur verstoppen. In het conflict is de reactie vaak terug te leiden naar de wortel van je opvoeding of de gewoontes van je ouders. Twee mensen die elkaar pijn doen die een muur om hun hart bouwen. Denk je bij een duivelse dialoog ook niet om de strijd tussen twee koninkrijken, een oorlog op heilige grond? Is het huwelijk de heilige grond? Zijn de twee koninkrijken onder te verdelen in jouw koninkrijk of Gods Koninkrijk? Om wie gaat het jou? Wie dien je met je huwelijk? De duivelse dialoog legt ons hart open. In ons huwelijk komt ons eigen ‘ikje’ of ‘IK!’ naar boven. Is het huwelijk het beste terrein om het eigen ik te lijf te gaan? Heeft God ons daarom het huwelijk te geven zodat daarna de liefde kan stromen vanuit de Bron? Het gaat niet om begrijp ik jou of heb ik gelijk of zie jij mij? De grote vraag is: wie dien ik? Dan gaat het niet om het onderwerpen aan het koninkrijk van mijn man/vrouw maar dat Gods Koninkrijk voor ons beiden de eerste plaats krijgt.

Hartelijk verbonden, op hart niveau verbonden zijn, begint met een verticale verbinding om te komen tot een diepere horizontale verbinding. Wat een conflict, een strijd, een oorlog, een duivelse dialoog komt er dan openbaar. Twee koninkrijken staan in Genesis 3 tegenover elkaar. Het eerste agendapunt is: ZELF REGEREN! ZELF BEPALEN! Ik voel wat goed of kwaad is. Een wortelkwaad op basis van egoïsme zorgt dat zelfliefde boven God en je naaste gaat. Waar haal je de moed vandaan om je eigen hart onder ogen te zien en tegen jezelf te strijden? God, onze Schepper heeft alles over jou en mij te zeggen. Hij heeft jou uniek geschapen en kent jou door en door. De verschillen in karakter, in het man – of vrouw zijn, het verleden en het uiterlijk is iets om dankbaar voor te zijn. Want:  ‘Wonderlijk zijn Gods wegen en werken’. Dat kan ook pijnlijk voelen…. Het betekent niet dat je behoeftes en verlangens moet ontkennen. Verre van dat! Maar je mag je er niet door laten leiden. Want je echtgenoot kan nooit je behoeftes en verlangens ten volle vervullen. Er blijven leegtes….

God is Koning over je huwelijk. Heb je jezelf wel eens afgevraagd wat Gods agendapunt voor het huwelijk van ons is? Heb jij je agenda ondergeschikt gemaakt aan Gods verlangen voor het huwelijk? Het huwelijk is een verbondsinstelling. Een verbondsinstelling van GOD! Dat geeft hoop want Hij verbindt Zichzelf aan Zijn beloftes en wil ons de moed en kracht geven om Hem boven alles te dienen als Koning en Regeerder van je leven en onze verborgen (eigen ik) agenda.

De wortel van je angst om gemiste verbondenheid en om alleen gelaten te worden is al in het paradijs ontstaan. De verbinding is verbroken en de kloof is diep. Hier ontstond de hardnekkige neiging tot enkel zelfliefde. Als we dat niet inzien in ons huwelijk dan missen we de overvloedige hulp en genade van hem die tot Hulp gereed staat. Hij heeft de kloof tussen God en zondaren overbrugd en kan en wil ook de kloof tussen echtgenoten overbruggen.

Kortom: Onze identiteit ligt niet in je huwelijk of in jezelf maar, buiten je eigen hart, in Christus alleen. In je huwelijk kan er veiligheid zijn als je verwachting voor groei naar meer eenheid, liefde en begrip niet bij onze echtgenoot wordt gezocht maar bij God wordt gevonden. Zoek Hem terwijl Hij nabij is. Nabij is het Woord.

Vanuit pastorale wandel coaching begeleid ik zowel echtparen als personen die naast coaching het belang van Bijbel lezen en gebed zien. Van waar is onze hulp (zowel van coach als coachee)?

Tijdens de retraite is er veel tijd voor onderzoek van Gods woord en luisteren naar Zijn stem in de stilte van elke morgen. Verlang jij daar naar? Schrijf je dan nu nog in voor de volgende retraite van 8-12 november in Hardenberg. Of neem contact op. Ervaar wat rust met je doet en laadt op om daarna thuis weer te kunnen schenken in de liefde. Zie hier het programma.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog