2

Succesvol leven….

Je moet succesvol zijn want daar wordt geluk aan afgemeten. Goede cijfers, een goed inkomen, gezond blijven, carrière maken, een dure vakantie, een goed ingericht huis, een goede studie; GEZIEN WORDEN! We leven op de toppen van ons kunnen, elke nieuwe dag. Vraag je je wel eens af wat het je oplevert?

Tekort! Schuldgevoel! In alle soorten en maten. Tekort aan energie, tekort aan tijd, tekort aan aandacht, tekort aan ……vul het maar in. Een leven van tekorten en vol tekorten. Je leven wordt geleefd. Je laat je leven, want er wordt zoveel van je verwacht. Je staat altijd ‘aan’. Je moet altijd bereikbaar zijn. Je mag niets missen. Je bent altijd bezig, er is werk te over. Je stelt hoge eisen, het moet altijd beter. Je voelt je verantwoordelijk en de taken die je toebedeeld krijgt moet je onder ogen zien. Je bent belangrijk genoeg, ze vragen het aan JOU! Alles in het leven overkomt je voor het succes wat je leeft, waarvoor je leeft. Succes gaat zover dat het in iedereen naar boven komt en zelfs in kerkelijke gelegenheden of in het leven met God. Dan gaat het over onze naam en onze successen die Gods grote Naam naar beneden halen. God wordt gebruikt voor ons succes….. Wat is ons hart arglistig! En verder…? Onze hersenen vragen om steeds meer van deze verslavende manier van succesvol leven. Ze zijn niet tevreden met minder, het moet meer….meer…MEER! Erkenning is hierbij het troostwoord. Wie ons erkenning geeft is een graag geziene gast. Geld en goederen kunnen ook tot bevrediging (erkenning) dienen. Niet te snel overheen lezen. We hebben allemaal onze valkuilen. We moeten beseffen, (h)erkennen en belijden dat we verkeerde keuzes maken voor we een nieuwe weg in kunnen slaan. Met wat steun en hulp zet je de stappen naar een ander doel. Desnoods met behulp van coaching.

Succes! Is dat hetzelfde als de zin en het doel van ons leven? Laten we ieder voor zich onze agenda eens voor God open leggen. Even stilstaan. Welke afspraken staan er in? Met wie zijn deze afspraken gepland? Waar is de afspraak met God? Waar de stilte met Hem alleen? Waar staat de afspraak met mijn man/vrouw? Waar staat er een afspraak om tijd te nemen om bewust stil te staan en na te denken over mijn weg en hoe mijn wandel is? Waar is de tijd om de juiste keuzes te maken?

Wanneer een succesvol leven een hoge prioriteit heeft dan zijn er tekorten. Tekort aan rust, tekort aan tevredenheid, tekort aan dankbaarheid, tekort aan verbinding-echte verbinding met de ander, tekort aan diepgang in mijn leven. In plaats daarvan is er vermoeidheid, onrust, prikkelbaarheid en drang van moeten, moeten, MOETEN.

Hoeveel harmonie ervaar je wanneer je succesvol wilt leven? Hoe goed doet dan je ‘wel verdiende’ vakantie? Hoe dankbaar ben je voor alle weldaden die je elke dag ontvangt? Uit verschillende psychologische onderzoeken is gebleken dat dankbaar leven goed voor je is. Dat je daardoor je negatieve emoties los kunt laten. Dat je positiever in het leven staat. Dat pijn vermindert en herstel bevordert. Dat je slaap van betere kwaliteit is. Het vermindert stress en depressiviteit. Uit deze studies blijkt dat mensen die hun dank uiten op papier of met woorden, empatischer zijn. Worden dankbaarheid en harmonie door succes geblokkeerd? Satan lacht wanneer we alleen op de aarde zijn gericht, elkaar over het hoofd zien, geen tijd hebben voor de dingen die werkelijkheid zijn en worden.

‘Er zijn’ is een belangrijk element in ons huwelijk. “Er-bij-zijn’ is een rijk element voor ons huwelijk. ‘Er-voor-je-zijn’ is noodzakelijk om je huwelijk te laten worden zoals God het heeft bedoeld. En ik durf te zeggen dat je daar zelf in rijke mate van profiteert. Koester wat je in het huwelijk, in de ander hebt ontvangen. Het is sneller voorbij dan je denkt. Vraag je eens af; Waar zijn je dromen aangaande het huwelijk gebleven? Die dromen heb je vroegtijdig begraven?!

Heeft succes de levenslust en de liefde gedoofd? Weet je dat liefde in je hoofd begint met het maken van de juiste keuzes? De keuze ‘ik ga voor mijn man/vrouw’. Na de keuze zet je de liefde om in daden en het gevoel van liefde volgt. Neem één dag tijd en laadt op tijdens een WORKSHOP MARRIAGE. Het kan een nieuwe start zijn voor jullie samen.

‘O, HEERE gelijk een schaap heb ik gedwaald…… Hoor mij en vergeef!’ Er is een HERDER, dé HERDER is ook de Leidsman en Raadgever. Laat je leiden naar grazige weiden, stille wateren en in het spoor van de gerechtigheid. Zo komt God aan Zijn eer en in die Weg word je rijk in Hem alleen, die zegt: ‘Wie Mij vindt die vindt het Leven.’

Vraag je je wel eens af hoe jij herinnert wilt worden door je geliefde, wanneer je alles los moet laten en de dood jou op komt halen? Laat de wereld met succes je leven niet bepalen. Durf naar je intentie te kijken. Stel prioriteiten. Maak keuzes die er toe doen!

Goed om naar het einde van het jaar na te denken over de eindigheid van het leven. Ben je er klaar voor? Is je paspoort getekend met het bloed van Het Lam? Dan zal je op Hem gaan lijken, ook in je huwelijk.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog