2

Tobben roept om ‘gezien-worden’

Wie heeft er meer last van tobben dan jij zelf? Tobben roept om voorrang en om aandacht. Roepen! Het roept je op om stil te staan en te overdenken. Het vraagt je er aandacht aan te geven. Maar hoe dan? En waarom?

De vorige blog ging over stoppen met tobben. Deze blog is daarop een vervolg. In een tijd van communicatiemogelijkheden in overvloed is eenzaamheid en leegte groter dan ooit; niet gezien, ontworteld, dravend naar meer om iets te zijn of te worden…..

Gezonde eenzaamheid

Is eenzaamheid verkeerd? ‘Gezonde’ eenzaamheid werkt heilzaam, het is een vindplaats van rust, van creativiteit, van stil worden voor God. Het maakt je gevoelvoller en ontvankelijker. De Zweedse diplomaat Dan Hammarskjöld (1905-1961) zei: ‘Bid dat je eenzaamheid tot een prikkel wordt om iets te vinden waarvoor je kunt leven, iets wat groot genoeg is om ervoor te sterven’. Ik zeg: ‘Bid dat je eenzaamheid een plek wordt om God te ontmoeten in het leven en een verlangen om te sterven.’ Zo ga je inzien dat leven geen bezit is dat je moet verdedigen tegenover anderen maar een geschenk om te delen.

Aandacht voor je innerlijke stem

Henri Nouwen schrijft; ‘Diep in ons leeft het besef dat ons leven in gevaar is zonder een dergelijke plek van rust. Ergens weten we dat onze woorden hun betekenis verliezen zonder de stilte van het zwijgen. Zonder luisteren kan ons spreken niet langer helen, zonder distantie kan onze nabijheid niet heilzaam zijn. Zonder een moment van alleen-zijn verwordt alles wat we doen snel tot een loos gebaar. Het zorgvuldig evenwicht tussen zwijgen en spreken, tussen afzondering en engagement, tussen afstand houden en nabij zijn, tussen alleen-zijn en gemeenschap, is de basis van het leven als christen en verdient daarom onze zeer persoonlijke aandacht.’

Om even bij stil te staan….

In het Oude Testament maakt God Zich bekend met Zijn Naam ‘IK BEN’. Hij heeft het niet over Zijn buitenkant maar wie Hij werkelijk is en eeuwig blijft. Ook onze Heere; Jezus Christus (Hij die recht heeft op het leven) noemt Zich vaak ‘IK BEN’. Hij laat Zich zien en van Zich horen. Kun je nog luisteren? Hij wist van tevoren dat jij hunkert naar erkenning, naar gezien worden, naar een zinvol bestaan. Dat was de reden dat Hij zei en zegt: ‘Ik ben het Brood des Levens’.  De leegheid in jouw menselijk bestaan kan ik vervullen. Dat kan het ‘altijd online en bereikbaar’ zijn je nooit geven. Je hoofd is vol, je dag zit vol, je hart is leeg; niet vol, niet vervuld. Alle prikkels vragen om voorrang. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de dreiging die er vanuit gaat, het raakt ons persoonlijk. Waarom? Omdat het dichtbij is en ons kan treffen. En de oorlogen verder bij ons vandaan dan? Zijn we samen meer vervuld van eigenbelang dan van het gebod van onze Heere Jezus; ‘Je naaste (in de oorlogen en de vele verdrukkingen, ook die naaste) liefhebben zoals jezelf’. De oorlog in Oekraïne komt aan jou en mij….Is dat de liefde die Jezus bedoelt? Is bidden om vrede voor Oekraïne ten diepste geen liefde tot onszelf?

Ik heb je nodig

Wanneer je de zin van het leven wil ontdekken heb je meer dan internet, je hebt mensen nodig die met je nadenken over de ‘waarom en waartoe vragen’. Die samen met jou op zoek gaan naar de zin van het leven, dwars door de ontreddering en chaos heen. Mensen die je ontmoet op plekken van verbinding en verdieping. ‘Op zoek naar de Geest die wegen schrijft in de tijd, naar Gods hand in de geschiedenis’, schrijft Els van Dijk zo mooi in haar boekje zinvol leven. Alleen met je hart kun je zien.

Stoppen met tobben! Je doet jezelf tekort. Er is meer.

Je eigen vierkante meter

Wie de grootheid en de majesteit van God niet ziet kijkt naar zijn eigen vierkante meter van het leven met de vele beperkingen en moeilijkheden (en die zijn er!) en tobt of moppert over elke struikelsteen of hobbel die je moet nemen.

Augustinus (in zijn Belijdenissen) zei: ‘de meeste mensen lijken op wat zij liefhebben. Het enige waar zij zich in hun leven zorgen over hoeven te maken, is dus het juiste Voorwerp van hun liefde te kiezen’. Je mag jezelf weg sleuren uit de onzinnige denkbeelden van deze wereld, of; laat jezelf er niet in meesleuren.

Een zware opleiding

In onversneden christendom schrijft C.S Lewis in kwetsbare openheid het volgende; ‘Ben je een armzalig schepsel-vergiftigd door een vreselijke opvoeding in een huis vol platvloerse jaloezie en onzinnige ruzies- buiten je wil opgezadeld met een walgelijke seksuele ontaarding-dag in, dag uit geplaagd door een minderwaardigheidscomplex, waardoor je je beste vrienden afsnauwt-wanhoop dan niet. Hij, Jezus, weet hier alles van. Je bent dan één van de armoedigen die Hij zalig noemt. Hij weet in welk een ellendig voertuig jij probeert vooruit te komen. Ga door. Doe wat je kunt (Bidt om Zijn kracht in jouw zwakheid! C.K.) Op een dag (misschien pas in de hemel, maar misschien ook veel eerder) gooit Hij het op de schroothoop en geeft je iets nieuws. En misschien zal je dan versteld staan-jijzelf niet in de laatste plaats; want je hebt een zware opleiding gehad.’

Een zware opleiding…. ‘HEERE waarom?’ Opdat men het in Uw hand geeft…..’Is het dan liefde HEERE?’

Toegerust vanuit de volheid

De Bijbel roept ons niet op tot berusting maar tot toerusting.

Heb jij daarin de volheid van Christus al gevonden? Hij is DE vervulling van ons lege hart! Wil je gelukkig worden of zalig zijn? Tobben heeft zo vaak te maken met verlies van geluk…..Verlies van verwachtingen…..Tekort van onze behoeften…..

Wie met het getob aan de voeten van Jezus komt wordt stil…

Wie tobt roept om hulp

Kan het je helpen om een Workshop Stilte te doen? Doe het dan! Deze dag zet je weer even stil bij wat er echt toe doet en is een middel tot nadenken hoe je verder wilt.

Is een retraite een beter idee? (duurt langer en beklijft beter)

Wat kies jij? Of kies je niet? Dat is ook een keuze. Wacht niet tot je geen keuze meer hebt.

Ik gun jou de goede keuze van Ruth.

Foto: Jezus vond rust in de woestijn. Zo is er rust in de woestijn van het leven bij Hem alleen! Dan heeft ons leven zin en een doel.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog