2

Ademnood

Tijdens de voorbereiding op deze blog openen zich mijn herinneringen. Daar sta ik als meisje van twaalf jaar aan de deur. Een impulsief idee was bij me opgekomen. Ik vroeg om geld voor het goede doel. Het lukte. Ik had er ook een reden voor. Mijn vriendinnen hadden veel meer mooie dingen dan ik: mooiere kleren, sinterklaascadeautjes, zakgeld, lekkere broodjes in hun trommel, een goede fiets. Begeerte nam mijn hart in, de leugen volgde haar op. Ik heb dit nooit aan mijn ouders verteld omdat ik me zo schaamde. Ik liep met een geheim, diep verborgen. Soms benam het me de adem. Ik durfde er niet over te spreken maar het achterhaalde me wel. Ik durfde anderen niet meer recht in de ogen te kijken. Ik kon het niet afdoen als iets begrijpelijks of iets kleins. Het was er; schaamte en schuld.

Geheimen

Een geheim kan je leven onder druk zetten en onrust veroorzaken in je hart. Deze onrust blijft niet verborgen want je bent kortaangebonden tegen je echtgenoot en/of jullie kinderen. Zij worden meegezogen in jouw geheim, ze voelen dat er iets mis gaat maar het is verborgen wat de oorzaak van de misser is.

Geheimen zijn als bunkers waarin jij jezelf beschermt vanwege schaamte en schuld. Wat een last ligt er op jouw schouders! En wat een last leg je op de schouders van anderen! Weet je er niet (meer) uit te komen? Ademnood.

Geheimen kunnen zich nestelen op elk levensterrein van ons leven: seksuele geheimen als misbruik, incest, porno, verslavingen, het ondergaan van een abortus, diefstal, leven met een leugen, geweld in huwelijk of gezin, geheime liefde in het verleden of heden, geldproblemen, seksuele macht in het huwelijk (zowel gebruik of misbruik als wel volledige onthouding aan de ander).

Begraven geheimen 

Hoeveel geheimen zullen al begraven zijn? Mee het graf zijn ingegaan? Hoeveel levens zullen in bitterheid en schaamte weggekwijnd zijn?

Je kunt geheimen ook levend begraven in de duistere spelonken van je hart. Je weet niet hoe je er anders mee om moet gaan. Je viel op dat zwakke moment. Had je van tevoren geweten wat de gevolgen zijn, dan had je wel beter uitgekeken. Nu ben je opgeslokt door het geheim en moet je er mee leren leven. Tenminste, dat denk je. Mag ik je een vraag stellen? Welke voordelen levert dit geheim jou op?

Gekoesterde geheimen

Geheimen kunnen spannend zijn. Geheimen die bij jouw leven horen. Je wilt ze niet prijs geven. Je leeft van een stuk spanning, dat geeft je een kick.

Wie leeft voor zichzelf heeft wat te verbergen en verbergt zich voor een diepe liefdesverhouding. Wees eens even stil en overdenk dit. Luister wat je hart je wil zeggen. Hoor je de roep om pure liefde?

Wanneer je leeft met geheimen, ben je steeds op je hoede. Je hart wordt koud en je wordt een ‘wandelend hoofd’, alert op alles wat er om je heen gebeurt en wordt gezegd. Hoe kick is dat?

Geheime oorzaken

Mogelijk koester je een geheim omdat je een behoefte kent waaraan niet voldaan wordt. Een gelegaliseerde behoefte. Ik denk aan de man die geen diepe liefdevolle gemeenschap ontving van zijn vrouw. Hij liep met een geheim. Het geheim dat hij zichzelf bevredigde, porno keek en het leven als te zwaar ervaarde. Het geheim en de duisternis in zijn ziel hadden de macht in zijn leven ingenomen. Hoe anders?

Openleggen

Geheimen zijn als wonden die schrijnend aanwezig zijn. Een wond moet eerst opengelegd worden en schoongemaakt voor hij heelt. Ik vertel je niets nieuws, maar je schrikt er voor terug omdat je de gevolgen niet kunt overzien. Je weet niet of je dit aankunt. Dat is zo’n begrijpelijke vraag. Je bent bang om afgewezen te worden. Afwijzing heeft alles te maken met de behoefte aan waardering, erkenning en respect. Je verdient geen waardering, erkenning of respect meer, maar je hebt het wel nodig om je geheim los te laten en te delen.

Wie erkent jouw probleem? Wie heb jij nodig? Wat heb je nodig?

Adem eens rustig in en adem rustig uit. Zoek een stille plaats. Leg al je geheimen neer voor Gods aangezicht. Hij is geen harde God, maar een liefdevolle Vader die zich ontfermt over hen die tot Hem komen in berouw. Adem je gebed: adem in wat Gods woord zegt en adem uit wat tussen God en jou staat. Kun je je niet focussen? Schrijf het allemaal op. Leg het als een brief voor Gods aangezicht neer, zoals Hizkia deed. En dan? Praat erover met iemand die je vertrouwt. Kom je er zelf niet uit? Vraag dan om ondersteuning of coaching.

Adem in en adem uit

Zonder adem is er geen leven. Een zuchtje lucht maakt je levend. God gaf aan de mens (Adam) levensadem. God blies de levensadem in zijn neusgaten. Het woord RUACH (Hebreeuws) of PNEUMA (Grieks) betekent Geest, wind of adem. De Geest die leven geeft in de schepping en de herschepping. De adem die door je lichaam stroomt, jou doet leven, is de geest. De geest keert terug tot God wanneer je sterft. Elke ademhaling laat je weten dat er een geest in je woont. Welke (G)geest? De geestelijke boosheden die je inademt; luchtvervuilers die je lichaam en je geest vergiftigen? Of de Heilige Geest die je leert strijden en verlangen om je adem te gebruiken tot Gods eer? Wie door genade mag leven in Christus voelt bij elke ademhaling de Geest in zijn lichaam. De inwonende Geest. RUACH!

Ik ben dankzij U

Zodra je ’s morgens wakker wordt is er het bewustzijn van je adem, je leven. Zelfs wanneer je het je niet bewust bent in de donkere nacht, gaat je adem door. Heb je wel eens gedankt voor je adem? ‘Dank U HEERE, dat ik adem? Ik ben er dankzij U!’

Muren om je hart

Durf je jezelf voor Gods aangezicht te stellen en Hem in de ogen te kijken? ‘Kom maar voor de dag met al je zonden’, zegt God. ‘Ik ken je en ik rekende erop dat dit zou gebeuren. Daarvoor gaf Ik Mijn Liefste weg aan zondaren’. Zondaren zijn mensen die zich verstoppen in schuld en schaamte. Juist zij worden aangespoord voor de dag te komen. Zo alleen is er genezing en heling van de schuld en de wonden die je daardoor opliep.

Vlucht je liever weg van God? Dan bouw je muren om je hart en verstop je je voor jezelf, je partner en voor God. Je verwijdert je steeds verder van jezelf. Het kan zijn dat je denkt dat God teleurgesteld is over je. Je bent ook teleurgesteld over jezelf. Het kost je teveel om voor de dag te komen. Je stopt met het goede te delen en leeft achter gesloten deuren.

In Hem leven wij

Wij hebben de wind, de adem van Gods Geest, in onze zeilen hard nodig om tot onze bestemming te komen, zoals God je bedoelt. Leg je hartsgeheim open tegenover God en elkaar. Doe het op een rustig moment; neem de tijd ervoor en wees puur en ootmoedig. Je bent geen slachtoffer van je eigen daden, je bent de veroorzaker van veel leed wat je als een diepe wond meedraagt.

Echtgenoot van het geheim

Zomaar op een goed moment kan het geheim openbaar komen. Vaak gebeurt dit juist op een goed moment waar er enige toegang is tot elkaar. Dat lijkt voor jouw echtgenoot het juiste moment na een lange strijd en worsteling. Wat zal het op zo’n moment in zijn of haar hoofd en hart stormen. Wat gaat er NU gebeuren?

Dit wordt jouw ademnood. Je breekt. Je adem stokt. NEE! Je kunt het wel uitschreeuwen: hoe nu verder? Je wordt boos, verdrietig en bang tegelijk. Alle emoties buitelen over elkaar heen. Het mag! Laat de pijn, boosheid en het verdriet maar toe.

En dan is het hoge woord eruit. Welke g(G)eest bezet ons of gaat met ons op de loop? Het is een zwak moment voor beiden. Een moment om samen te vallen in verwijten waardoor je elkaar en jezelf nog meer pijn bezorgt.

Ik kom even naast je zitten

Ik huil even mee. Voor nu is huilen genoeg.

Maar morgen wil ik jullie beiden de vraag stellen om eerlijk je eigen hart en leven te onderzoeken. Hoe is jullie leven tussen de huwelijksdag en vandaag verlopen? Welk doel heeft jullie huwelijk? Hoe hebben jullie beiden het grote doel geleefd: God zoeken in de ander en de ander leiden naar Christus?

Wil jouw echtgenoot samen met jou leven voor Gods aangezicht? Verootmoedig je samen.

Jullie mogen beiden werken aan een nieuw vertrouwen in elkaar. Val je weer in wantrouwen? Dat is begrijpelijk! Laat het je niet overheersen. Satans leugengeest mag jouw leven niet verwoesten. Strijd de goede strijd en adem de Geest in die van Boven is gegeven. Doe samen de Bijbel open. Lees, praat erover, bid samen. Een beter geneesmiddel weet ik niet. En kom je er samen met God doorheen, dan kom je er sterker en rijker uit.

Net zoals ik het echtpaar in de coaching hoorde zeggen: ‘Wat hebben we het goed, zo is het niet eerder geweest.’

Foto: De wind van de Heilige Geest blaast het Zaad naar het hart van ieder die Zijn Woord hoort. Het draagt vrucht bij ieder die Zijn Woord ontvangt en doet.

Denk ook eens aan een workshopdag Luisteren in stilte. Deze dag is ontwikkeld voor vrouwen die in de dagelijkse stormen leven. Je leert tijdens de workshop nadenken over jouw stille tijd voor Gods aangezicht, de methode die bij jou past en je krijgt meer zicht op de pijlen die op je afvliegen in de drukte van de dag. Waarom treft deze uitspraak of die situatie mij juist op dit moment? Na deze dag mag je dagelijks je wachters voor de poort van je hart zetten om de pijlen te weerstaan in Gods kracht.

 

 

 

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog