2

Achter de wolken schijnt de Zon

Wanneer het vriest dan is het koud….Koud! Voel jij je wel eens koud van binnen? Ik vroeg me af waarom ik mijn muts en wanten thuis gelaten had. Ik had me beter voor moeten bereiden. Kan jij je voorbereiden op de innerlijke kilte?

Het is kwart voor acht. Ik stap de deur uit om te wandelen. Wat een voorrecht dat ik het kan! Ja zeker, ik moet daar wel discipline voor aanboren. Mijn hoofd zegt, hé kan mijn hoofd praten? Ik hoor een stemmetje wat tegen mij zegt dat het koud is, het vriest,  en dat ik beter kan wandelen zodra de zon schijnt. Het stemmetjes is het niet eens met mijn keuze. Uhm, mijn keuze? Wat is mijn keuze? Het verward me even. Ik kies tegen mijn gevoel in. Wat is de oprechte keuze? Zijn mij hoofd en mijn hart het niet eens met elkaar? Of wil ik gewoon mijn gemak en pak ik mezelf aan? Ja! Dat is het! Waarom ik dit doe? Omdat ik al vaak heb ervaren dat ik op dit moment van de dag geniet van een wandeling. En meer…..Mijn hoofd is na een wandeling helder waardoor ik mijn stille tijd met meer focus kan doen. Nog meer…. Mijn dag voelt rustiger aan en ik heb meer overzicht.

Zintuigen open

Ik doe mijn rits nog wat hoger dicht en stop mijn handen in mijn mouwen. Ik stap stevig door. De eerste meters ben ik bezig met de kou. Maar gaandeweg ga ik horen, ik luister. De vogels fluiten, de specht trommelt, de duifjes koeren, de eenden kwaken. Ik loop langs de Haven van Tholen en zie de mist en achter de mist de zon die er doorheen wil komen. Ik maak wat foto’s. Ik vergelijk mijn foto’s met wat mijn oog ziet. Wat een verschil! Hoe wonderlijk mooi ben ik gemaakt dat mijn oog meer opvangt dan mijn camera. Het werk van de Schepper is niet na te bootsen.

De lente genaakt, de bloemen worden gezien; de sneeuwklokjes, enkele krokussen, de eerste narcissen steken hun kopjes boven de grond uit. De eenden zwemmen als paartjes. Ik zie een duif op het nest, de tweede duif zit lieflijk naast hem, ter ondersteuning, tenminste, zo voelt dat voor mij.

Tel je zegeningen

Het is koud buiten. Ik ben blij dat ik deze wandeling kon doen. Ik neem een kop gemberthee met honing en zoek mijn plekje op. De Bijbel voor me, stilte om me heen. Wat een zegen! Alleen te zijn met God. Dat verwarmt het hart!

Alleen zijn met God

‘’t Is mij goed in droeve dagen,

Als het kruis de ziel bezwaart,

En het oog ontelb’re zonden,

En veel bange zorg ontwaart,

In de stilte, ver van mensen

Neer te knielen voor mijn God,

Daar vertrouwend Hem te klagen

’t Drukkend kruis en droevig lot.

’t Is mij troost in tegenheden,

Veel te zijn met God alleen.

 

’t Is mij goed in blijde dagen,

Als Gods liefde mij verkwikt,

En de ziel vertroost met vreugde

Op het kruis van Jezus blikt,

In de stilte uit te spreken,

Ja te loven: ‘God is goed!’

En aan Hem het eerst te tonen

’t Dankbaar en verheugd gemoed.

’t Is mijn vreugd’ in zielsgenot,

Veel te zijn alleen met God.’

(dichter onbekend)

Stille tijd

Stille tijd! Maar hoe dan? Ik wil je meenemen hoe ik het doe. Dat is geen leidraad voor jou maar een richtingaanwijzer. God spreekt. Luister je? Niet naar Matthew Henry, de uitleggers van de Bijbel of de verklaarders, zelfs niet naar hen die de kanttekeningen schreven. Hoe mooi de uitleg ook is, het is Gods stem niet! Eerst en voor alles luisteren naar wat Hét Woord, de Heere Jezus, tegen jou wil zeggen. Hij spreekt tot jou!

God ziet lijden

Ik vraag je als eerste Bijbelgedeelte Romeinen 8 te nemen. De vorige blog had als thema; lijden. Dit hoofdstuk in de Bijbel wijst ons nadrukkelijk op het lijden en hoe God het lijden ziet.

Verlang je naar rust?

Zoek een stille plek of creëer een plek voor jezelf, zonder dat je afgeleid wordt. Neem de tijd die je er voor apart zet. Wees je bewust hoe langer dit is hoe dieper je in het woord komt. En tegelijk is lengte niet de diepte zelf. God is niet afhankelijk van onze gestelde tijden. Hij staat boven de tijd! Bid voor je de Bijbel opent om de werking van de Heilige Geest in jou, om concentratie en inzicht.

Hier wordt de rust geschonken!

Bedenk voor je aan het hoofdstuk begint aan wie de brief is geschreven, door wie de brief is geschreven, hoe de situatie op dat moment was. Beeld je in dat je in de gemeente van Rome zit en deze brief wordt aan je voorgelezen.

  1. Lees vers 1; overdenk dit vers rustig. Herlees hardop. Laat het binnendringen. Wat een woord; verdoemenis. Wat een onuitsprekelijk wonder; geen verdoemenis.
  2. Wat valt je op in dit vers? (welk woord, welke gebeurtenis, de wijze waarop de woorden er staan enz..)
  3. Wat zegt dit vers over God?
  4. Wat zegt dit vers over de mens?
  5. Wat begrijp je niet?
  6. Wat vraagt deze tekst aan jou?

Neem je tijd en laat het vooral tot je doordringen. Wat zegt God nu, op dit moment, tegen mij? Hoe vaker je dit doet hoe beter je de methode toe kunt passen. Je kunt het vergelijken met mist van onze gedachten en de Zon der gerechtigheid.

Dan ga je naar vers 2. Met dezelfde vragen loop je ook deze tekst door. Bij vers 2 staan tekst verwijzingen. Zij laten je de rode draden door de Bijbel heen zien en geven verdieping aan deze tekst door meer uitleg of het onderstrepen van deze tekst.

Accentueer

Onderstrepen: dat is een goede gewoonte. Onderstreep de teksten die je aanspreken. Ik zeg het verkeerd; onderstreep waarin je door God wordt aangesproken. Zet er eventueel een datum bij. Gebruik je Bijbel als een werkboek. Dat is het ook. De Bijbel wordt vaak gebruikt als leesboek. Even lezen en dicht, dat was het voor nu. Mag ik even scherp zijn? Het geweten is gesust, weer gelezen, punten gescoord en klaar. Is er voldoende bewustheid dat een heilige God ons zoekt en relatie wenst? Adam (mens) waar ben je?

Zodra je verwijsteksten gaat opzoeken kom je nieuwe thema’s tegen. Ga daar op dit moment niet op door. Schrijf ze in een schrift voor een nieuwe Bijbelstudie. Nu is Romeinen 8 aan de beurt.

Bidt zonder ophouden

Besluit je Bijbelstudie met gebed. Dank God voor Wie Hij is, voor Zijn Zoon die Hij gegeven heeft, voor de woorden die je hebt ontvangen. Bid om verdieping in het Woord en het beter leren kennen van Hét Woord, bid om wijsheid om de woorden in praktijk te brengen. Doe voorbede, begin bij de kleine kring en breidt het uit. Je hoeft niet voor alles in één keer te bidden. Gaandeweg de dag kun je het verdelen.

Heb je een druk gezin, ben je moe of is je hoofd vol en is concentratie lastig? Dan heb ik wat tips:

Bij het wakker worden kan het lied; Neem mijn leven laat het HEERE, toegewijd zijn aan Uw eer enz.’ een gebed zijn.

Achter de berijmde psalmen vind je ook gebeden met een rijke inhoud.

De onberijmde psalmen mogen als gebed gebruikt worden.

Creatief

Ben je creatief? Koop een schrift met een lege voorkant en versier dit. Maak er een gebedsschrift van. Schrijf je gebeden op. Schrijf wat je danken en bidden wilt. Hizkia legde zijn gebedsbrieven voor Gods aangezicht neer. Dat mag jij ook. Gebedsverhoringen moeten een plaats krijgen in je schrift.

Stille tijd is gezegende tijd

Ik hoop en bid dat stille tijd voor jou een gezegende tijd mag zijn of worden.

Weet dat God je ziet, hoort en zoekt. Hij kan en wil in al je behoeften voorzien. Zo God voor ons is wie zal er dan tegen ons zijn? (Romeinen 8) Dan ben ik niet afhankelijk van anderen maar van God.

Afhankelijk van God alleen

Je hebt anderen nodig voor de relatie maar niet om je persoonlijkheid te verwezenlijken. Veel diep verdriet, angsten en boosheid hebben te maken met aardse verliezen, beschadigde verwachtingen of onvervulde verlangens en de rouw die je daarvan ondervindt. Ik heb het niet over rouw na het verliezen van een geliefde maar over de pijn en het lijden wat je meedraagt in de gebeurtenissen of ontmoetingen van elke dag. Ontmoeting met jezelf en de ander vraagt om bewaring in Dé Schuilplaats. Hij is Dé bescherming tegen innerlijke kou. Bekleed je met de wapenrusting!

En meer

Verlang je naar dieper inzicht? Denk dan eens aan coaching, de ME-TIME vrouwendag of onze retraite.

Ben je getrouwd? Hoe mooi kan samen bidden en Bijbel lezen zijn! Het verdiept je samen-zijn en verrijkt je huwelijksleven. Zorg dat je elkaar niet uit het oog verliest. Heb je wel eens aan een workshop MARRIAGE gedacht? Bij ProLife wordt deze volledig vergoed. (let even op welke polis je hebt) En wanneer je kinderen hebt is dit hét voorbeeld wat ze nodig hebben in de boze wereld van nu. Zijn zij voorbereid op de koude, kille wereld? Hoe bereid je ze voor? Dit is een thema voor de vaderavond. In gesprek met andere vaders word je je (opnieuw) bewust en versterk je elkaar.

Als laatste; ik heb de AGB code ontvangen. Dit betekent dat ook andere zorgverzekeraars de coaching vergoeden. Tijdens de retraite ontvang je gratis coaching.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog