2

Genoeg is goed

Herken jij dat? Je ziet iemand met een brede lach en denkt: ‘wat een mooi gebit! Dat heb ik niet’ of je ziet juist iemand van wie het gebit minder mooi is dan dat van jou.

Je ziet iemand met een mooi figuur en denkt: misschien moet ik op mijn gewicht gaan letten of meer gaan bewegen. Of je merkt het gemak waarmee een ander contact maakt en jij voelt schroom: kon ik het ook maar zo. Of je ziet die moeder met zoveel energie en passie haar taak uitvoeren, maar jij bent zo vaak moe. Je merkt dat die vrouw in de kerk zoveel voor anderen betekent, maar jij hebt genoeg aan je gezin.

Deze blog kun je gebruiken als een workshop voor jezelf. Ontdek hoe jij tegenover jezelf staat en welk effect dit heeft op de verhouding met God en je naaste. Sta steeds even stil en maak de vragen. Vraag of de HEERE Zelf inzicht geeft of jouw hart voor Hem leeft, lauw is of dood. Wees eerlijk en durf, met Gods hulp, in de spiegel te kijken.

Oordeel over jezelf

Je vergelijkt jezelf met anderen. Dat kan waardevol zijn om te ontdekken wie je bent, maar het kan ook een oordeel zijn dat jou naar beneden haalt.

  1. Schrijf eens op waarin jij jezelf vergelijkt met anderen. Wat is oordeel over jezelf? Is dit waarheid?

In deze tijd word je vaak opgeroepen om de kracht in jezelf te zoeken, jezelf te ontplooien en voor jezelf op te staan. In de Bijbel gaat het over een andere boodschap: ootmoed, nederigheid, over een gevallen mens die niets goeds meer doet, over totale afhankelijkheid van Gods genade.

Ik wil in deze blog met je op reis gaan naar de waarheid.

Goed gedaan!

Ik hoor het mezelf zeggen: ‘Goed gedaan!’ of ‘Wat kun jij dat goed!’ Herken je het? Je krijgt of geeft een compliment over wat iemand doet. Je voelt je voldaan wanneer je de taken die op jouw planning stonden afgerond worden. Wat je doet, doet er toe. Het geeft je status en aanzien. Deze maatschappij hangt status aan wat je presteert en wat je hebt. De verwachtingen die gesteld worden zijn hoog. Misschien ben jij iemand die alleen tevreden is met honderd procent. Je bent perfectionistisch. Ben je perfectionistisch of doe je perfectionistisch? Met welk doel? Niemand is perfect en die hoge lat haal jij ook niet. Dat heeft een afkeurend oordeel over jezelf tot gevolg. Er is een diepgewortelde onzekerheid in je ‘zijn’.

  1. Neem een persoon in gedachten waar jij een voorbeeld aan neemt. Welke eigenschappen heeft diegene?
  2. Lees de eigenschappen eens door. Wat valt je op?

 

Ik wil een beetje meer

Er kan verschil zitten in hoe je wilt zijn of wie je daadwerkelijk bent. Bijvoorbeeld: ik zou meer geduld willen hebben, ik zou beter uit mijn woorden willen komen, ik zou meer mee willen leven met anderen.

Je hebt dingen waar je goed in bent of ook waar je minder goed in bent. Hoe die eigenschappen zijn verdeeld bepaalt de Pottenbakker. Het beste is als de pot zich voegt naar de bedoeling van Zijn Schepper. Het wordt lastig als je ergens geen talent voor hebt en je er toch sterk in wilt zijn. Je legt jezelf een last op. Het accepteren en omarmen van eigen sterke en zwakke kanten helpt je om realistisch te blijven. Verlangen en uitstrekken naar meer dan je zelf bent, kan protest zijn tegen je Schepper. Wat een zegen is het om nu jezelf te zijn en tevreden te zijn met wat je in de huidige situatie aankunt. Dat betekent geen stilstand. Het is tevredenheid. Je neemt je verantwoordelijkheid voor wat er zich nú aandient. Je ontwikkelt nú door je levenservaringen, zorgen en zegeningen. En dit staat nooit stil.

Strijd!

Je eigenschappen gebruiken gaat niet door ze te ontkennen of ze weg te duwen. Wel door te accepteren hoe jij bent en door te belijden dat je zo snel in de zonde valt door je talenten te gebruiken om jezelf te verheerlijken. Wanneer je door Gods genade bent gered dan begint er een strijd tegen je eigen verheerlijking.

  1. Lees Romeinen 12: 1 en 2

4a.         Schrijf een gebed op. Dank voor de talenten die je hebt gekregen. Belijd wat je niet accepteert of waarin je jezelf bedoelt.

Sterven aan mijn eigen ik

Ik wil samen met je nadenken over de uitspraak: ‘sterven aan je eigen ik’. Je mag zijn wie je bent én je moet sterven aan je eigen ik. Hoe kan dit samen gaan? Op het moment dat je door Gods genade opnieuw geboren wordt start er een proces van heiliging. Het hart wat op zichzelf gericht leefde, ziet nu wat er tussen God en het eigen ik in staat. Je duistere hart moet gereinigd en geheiligd worden. Alle afgoden moeten eruit. Deze afgoden geven de verkeerde voeding aan je hart. De Heilige Geest geeft inzicht en wijsheid om je afgoden, die verweven kunnen zijn met wie je bent, te ontdekken. Zo wordt God meer en je afgoden minder; dat heet ‘sterven aan je eigen ik’.

Mijn afgoden

In 1 Thes. 1:9 staat; ‘….hoe gij bekeerd bent van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij (God de Vader) uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost heeft van den toekomende toorn’.

Ik wil eerlijk iets met jullie delen, in de wetenschap dat mijn afgoden anders zijn dan die van jou.

De HEERE is mij te sterk geworden in 1996. In die tijd liep ik in het zwart gekleed. Tot de HEERE aan me liet zien dat dit mijn afgod was. Ik wilde graag ergens bij horen. Ik wilde gezien worden als dé bekeerde vrouw. Hoe walgelijk en listig was deze afgod van mij! Niet Hij maar ik…

Een andere: ik naaide kleding voor onze kinderen om er voor geëerd te worden en gezien te worden. Naast ons drukke gezin kreeg ik dat toch maar even voor elkaar. Tot God diepe slagen in ons gezin bracht om mij te leren dat het niet om mij draait. Deze ‘ik’ moet sterven want alleen God moet alle eer ontvangen in wie ik ben en wat ik doe. Juist in die tijd werd ik meer wie ik werkelijk was en wie ik mag zijn. Een schepsel van de Schepper. maar ook een strijder die elke dag strijd tegen de afgoden, die met wortel en tak uitgeroeid moeten worden. Een levenslang proces.

Geen streep maar een Kruis

Er is geen Bijbelse grond om een streep door jezelf te zetten maar wel een Bijbelse grond om te leren leven tot Gods eer en dan moet er heel wat veranderen. God wil je nieuw schepsel maken om Hem de eer te geven die Hij waard is. Hij is je schepper en boetseert een vat tot Zijn eer door de pijnen van het leven heen. Alle dingen moeten meewerken ten goede voor hen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. En al die afgoden moeten door-Kruist worden. Daar zijn kruizen vaak een efficiënt middel voor. Wie achter Hem wil aankomen moet Zijn/zijn kruis opnemen en leren volgen.

Gebed

‘O God, bewaar me voor zelfgenoegzaamheid en valse bescheidenheid. Geef dat ik vrijmoedig en blijmoedig elke dag mijn talenten gebruik die U mij als een gave uit genade geeft. AMEN.’

Wat is waarheid?

Een negatief oordeel over jezelf geeft een verkeerde tekening van de werkelijkheid en heeft invloed op je godsbeeld. Wanneer je zo naar God kijkt dan is Hij voor jou een God die een oordeel over jou heeft. Herken je dit? Dan bestaat de kans dat je jezelf afwijst omdat het nooit goed genoeg is, je vergelijkt je met anderen en je legt de lat te hoog. Je blijft rekken en strekken om te pakken wat net buiten je vermogen ligt. Hoe vermoeiend en frustrerend. Dat uit zich in onvrede en onrust naar jezelf en anderen om je heen. Doe je wat je doet omdat je vindt dat het moet of omdat het bij je past? Doen kan ook een vlucht zijn om niet te voelen. Heb je er last van en weet je niet hoe je hier mee om moet gaan? Denk eens aan coaching.

Ik ben mens

Mens zijn betekent dat je de positieve en negatieve ervaringen opdoet. Mens zijn betekent dat je in veel opzichten gewoon gemiddeld bent. Verwonder jij je over het feit dat je als mens binnen het plan van God een plaats en een taak kreeg op aarde?

Je mag jezelf aanvaarden en liefhebben zoals je bent. Zelfaanvaarding betekent dat je niet voor ieder ander opzij gaat, maar ook niet dat je alles van jezelf goed vindt. Zelfaanvaarding durft in de spiegel te kijken, de spiegel die haar zelf reflecteert. Fouten maken gebeurt, fouten erkennen en belijden geeft vrede. Leer van je fouten maar reken jezelf er niet op af. Wie zichzelf aanvaardt, heeft oog voor de ander zonder voorwaarde. Je wordt hierdoor medemenselijk.

Heb lief

Jezus zegt: ‘Heb je naaste lief zoals jezelf’. Waarom zegt Hij niet dat je jezelf lief moet hebben? Hij gaat er vanuit (en wie weet het beter dan Hij?) dat je jezelf liefhebt.

Wie zichzelf liefheeft, heeft de ander niet nodig om iemand te zijn, maar is dankbaar dat je anderen om je heen hebt om van te houden en met hen jezelf te delen. Je leeft met een open hart. Calvijn zegt: ’Wij moeten niet met een oordeel naar de ander kijken, maar naar het beeld van God in hem of haar.’ Jij bent van waarde omdat je naar het beeld van God bent gemaakt.

  1. Jij hebt twee benen. Het been DOEN en het been ZIJN. Op welk been leun jij vaak?
  2. Vraag jezelf eens af of je meer doet dan God van je vraagt? Verlang je te leven vanuit genoeg?

 

Leg de last af

Met zorgen of bezig zijn op zich is niks mis. Als je bestaansrecht, je identiteit er maar niet van afhangt en het de gezonde zelfzorg niet in de weg staat.

Het druk hebben lijkt soms iets te zijn wat je overkomt. Heb jij het nodig om met je doen iets te bewijzen? Vraag je steeds af: Laat je je leiden door je bezigheden, of maak je bewuste en gezonde keuzes? Druk zijn kan zelfs een vlucht zijn om niet te hoeven voelen. Op het moment dat je niet stil kan worden, kun je doorgaan met het negeren van je signalen, die zich in de stilte niet laten verdringen. In de Vrouwendag denk ik met een groep vrouwen na over de wakers die aan de poort van je hart moeten staan om je hart te behoeden. Wil jij leren om een herder voor je hart te zijn? Boek dan een dag bij jou in de buurt.

Leef je of overleef je?

Je komt pas bij de diepere lagen van je leven als je stil wordt, momenten van rust neemt. Eerst voor jezelf, om daarna van betekenis te kunnen zijn voor een ander. Dit is geen egoïsme maar heilige arbeid in agendabeheer. Rust is even belangrijk als werk. Kijk eens naar de scheppingsorde. De eerste volle dag dat Adam en Eva leefden was een rustdag. Wat een boodschap! Vanuit de rust mag je op pad gaan. Dat is de Bijbelse volgorde en niet andersom. Heb je behoefte aan hernieuwde rust? Twee keer per jaar organiseer ik een retreat.

Zing (wijs van psalm 139)

Uw oog zag reeds mijn pril begin;

Van mijn bestaan wist Gij de zin,

Van toen af dat het aanvang vond’

Gewrocht in ’s aardrijks diepe grond.

Gij hebt mijn dagen opgeschreven

Reeds voor de aanvang van mijn leven.

 

Ik loof U die mijn Schepper zijt,

Die met Uw liefde mij geleidt,

Gij hebt mijn eerst-begin aanschouwd,

In ’t diepst verborgen opgebouwd.

Niets blijft er voor Uw oog verborgen.

Ja, Gij omringt mij met Uw zorgen.

 

Vakantietip: Neem de volgende boeken mee op vakantie en leer meer over dit onderwerp.

  1. Met vreugde vrouw zijn; Elisabeth Elliot
  2. Goed dat je er bent; Sarina Brons-van der Wekken
  3. Een vrouw naar Gods hart; Elizabeth George

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog