2

Intimiteit en huisgodsdienst

In de christelijke opvoeding toon je als ouder Gods gezicht. Jouw kinderen zien in jou wie God is. Tenminste zo moet het zijn. Je bent geroepen je kinderen op te voeden voor God. Dat is jouw werk in Zijn koninkrijk. Je voorbeeld zegt meer dan duizend woorden.

Ja ik!

Daar sta ik dan…..met een schuldgevoel. Vanmorgen heb ik gebeden om de liefde van God naar mijn naasten uit te mogen stralen. En nu…? Nu ben ik verontwaardigd en boos. Zo boos dat ik mijn woorden niet meer in bedwang heb. Gebeurt dit jou ook wel eens?

Worstel jij?

Wat is vader en moeder zijn een verantwoordelijk werk. Soms ligt het als een last op mijn schouder. Zelfs nu ik oma ben. Ik denk vaak terug aan wat ik anders had willen doen. Ik worstel nu ook met de manier waarop ik het beste mijn gezin kan laten zien wie God is.

Geef er woorden aan

De vorige blog ging over; woorden geven aan je relatie. Relaties hebben woorden nodig. Woorden om te vertellen hoe je iets ervaart, wat je verlangt, wat je anders moet doen, welke steun je nodig hebt….En nog veel meer. Hoe kunnen je echtgenoot en je kinderen je begrijpen wanneer je geen woorden geeft aan wat je denkt, voelt en doet?

Wijsheid nodig

Om als ouders met één mond te spreken is wijsheid nodig. Gods wijsheid. En Hij belooft: ‘Ik zal raad geven, Mijn oog zal op U zijn!’ en; ‘Wie wijsheid ontbreekt dat hij ze van God begeert, Die een ieder mild geeft en niet verwijt; en zij ZAL hem gegeven worden.’ Het zijn Gods eigen woorden! We zien bij Salomo dat hij wijsheid begeerde. Hij ontving daarboven zoveel meer.

Verbinding is onmisbaar

Uit één mond spreken begint bij intimiteit. Zijn jullie aan elkaar verbonden? Dan is dat een licht voor jullie kinderen. Zij zien in jullie samenleven de liefde. Liefde komt niet bij ons vandaan maar is een Godsgeschenk!

Intimiteit en huisgodsdienst zijn nauw aan elkaar verbonden. Het versterkt elkaar. Intimiteit onderstreept de huisgodsdienst.

De ander zien

Met intimiteit bedoel ik niet alleen de lichamelijke gemeenschap. Het is breder te trekken. De dagelijkse momenten van elkaar zien en dat bezegelen met een knuffel of een zoen. Even een hand op de schouder van de ander. Bidden voor elkaar. Elkaar uitzwaaien. Succes wensen voor een werkdag. Sterkte wensen wanneer je weet dat je echtgenoot tegen de dag opziet. Het kost niets en brengt veel vreugde mee.

Mannen mogen er zijn

Zonder lichamelijke gemeenschap kan een man niet. Ook deze diepe liefdesintimiteit is een onderdeel van het huwelijk. Hoe het ingevuld wordt ligt bij jullie samen maar dat het ingevuld moet worden is een waarheid. Geen gemeenschap is een afleider voor de man om zijn diep verlangen buiten de deur of achter internet te zoeken.

Complexe verschillen

Jij als vrouw ervaart minder het verlangen om gemeenschap te hebben. Daar ligt een duidelijk man-vrouw-verschil. (Tijdens de workshop MARRIAGE bespreken we de man-vrouw-verschillen uitgebreid). Even een verschil; de man ziet gemeenschap als een bindmiddel/verbinding en de vrouw heeft eerst verbinding nodig om tot gemeenschap te komen. God schiep man en vrouw en legde daar de verschillen in. Dit is een verschil wat voor veel verwarring en pijnen kan zorgen. Het is ook een duivelse pijl om ons van Gods Woord af te houden. Intimiteit en huisgodsdienst horen bij elkaar. Satan haalt ze graag uit elkaar. Terwijl Paulus heeft gewaarschuwd; ‘Onttrekt u niet aan elkaar, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat u zich tot vasten en bidden kan begeven; en kom weer bijeen, opdat u de satan niet verzoekt omdat gij u niet kunt onthouden.’

Voorbeelden trekken

Wanneer de kinderen geen liefde zien als voorbeeld missen ze een voorbeeld tot het opbouwen een gezonde relatie en een goed voorbeeld in het dienen van God.

En nu..?

Hoe moet het als je nu beseft dat je ver uit elkaar bent gegroeid? Hoe vind je elkaar nog terug? Je wilt graag een liefdevolle verhouding én je wilt je kinderen opvoeden voor God. Na het lezen van deze blog is de verslagenheid en verwarring meer dan eens toegenomen.

 1. Neem rustig de tijd
 2. Wees eerlijk naar jezelf
 3. Denk op langere termijn
 4. Bedenk wat je je kinderen mee wilt geven
 5. Ga uit van de goede intentie van de ander
 6. Bepaal niet alleen jullie weg
 7. Durf kwetsbaar te zijn
 8. Kijk naar je eigen hart en schrijf op welke zonden je ontdekt die in jou in de weg staan
 9. Laat oordelen over de ander achterwege (dat heeft een negatief effect)
 10. Ga samen in gesprek (of doe dit via coaching omdat je samen een nieuwe weg in wilt slaan)
 11. Stel doelen
 12. Maak een planning (ook voor het opbouwen van intimiteit kan dit helpend zijn)
 13. Werk eerst aan jullie verbinding voor je huisgodsdienst uit gaat breiden of verdiepen
 14. Neem elke dag samen de tijd om God te vragen om Zijn wijsheid, liefde, steun en kracht
 15. Verwacht het van Hem alleen en niet van je echtgenoot (hoewel je elkaar hard nodig hebt)
 16. Wees dankbaar voor elk klein stapje en spreek dat naar elkaar uit

Wat heb jij nodig?

Sta je op een kruispunt en weet je het even niet? Dan kan een retraite helpend zijn. Je bent even los van de situatie en kunt er met een andere blik naar kijken. Je gaat in alle rust de situatie overzien en doelen stellen. Je gebruikt Gods Woord (Zijn stem die de Weg bepaalt). Je krijgt tijdens deze dagen gratis coaching.

Nog vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Mail gerust; info@hartelijkverbonden.nl

De foto is van enkel kaartjes uit een van de gesprekspotten. In de webshop vind je deze terug.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog