2

Kwetsbare gebrokenheid; met een doel…

Verwondering over Gods doel met jouw en mijn leven. Hij nodigt ons uit, via allerlei wegen en manieren, om tot Zijn Zoon te komen. Zelfs de gebrokenheid van de schepping werkt daaraan mee. Is dat: alle dingen moeten meewerken ten goede?

De vorige blog ging over kruisdragen. Wie wil dat nu? Ik niet! Ik wil liever gemak en vrede. En toch…

In deze blog neem ik je mee naar het schilderij van Rembrandt en de notities die Henri Nouwen aan de hand van het schilderij heeft gemaakt. Ik deel citaten uit zijn boek THUISKOMEN.

Eerst even een stukje van het kruisdragen van Rembrandt, om hem te begrijpen en meer inzicht te krijgen in zijn schilderij van DE VERLOREN ZOON. Rembrandt heeft het schilderij tussen 1665 en 1667 geschilderd, tegen het einde van zijn leven.

Eerst verloor hij een zoon

Vervolgens verloor hij zijn oudste dochter

Daarna verloor hij zijn vrouw

Toen stierf, in een krankzinnigengesticht, de vrouw waarmee hij samenleefde

Vervolgens stierf de tweede vrouw met wie hij getrouwd was

Toen verloor hij al zijn geld en zijn roem

En kort voor hij stierf

Stierf zijn zoon Titus.

Het meest intieme schilderij van hem is gemaakt door een mens die zijn leven een immense eenzaamheid heeft doorleefd.

Henri Nouwen; wat zegt hij over het schilderij? Ik ben Nederlander. Rembrandt is Nederlander. Dit schilderij is diep in mijn hart doorgedrongen. Het is mij tot troost geworden en als woorden mij ontbreken, als ik alleen nog maar tranen heb voor wat er met mij gebeurt, dan kijk ik naar het schilderij van Rembrandt.

Leg jouw leven eens naast de woorden van Henri Nouwen, een man die hoog op de maatschappelijke ladder geklommen was maar de intimiteit opzocht en besloot om te leven zonder franje en praal van mensen. Hij gaf zijn leven aan leraren die hem onderwezen; verstandelijk beperkte mensen.

Ik herken me in zijn verhaal en het treft mij diep. Onze kinderen zullen zich herkennen in zijn verhaal. Jij zult herkenning vinden in zijn verhaal. Lees rustig en overdenk.

‘In een bepaalde periode van mijn leven moest ik er steeds aan denken hoe mijn ouders mij gekwetst hadden en ik herinner me dat ik toen wenste dat zij zich anders gedragen hadden. Van anderen hoorde ik echter dat ook zij tijden hadden gekend waarin zij zich vooral gekwetst voelden door hun ouders, partner of mensen uit de kerk. Is de ware reden waarom wij gekwetst zijn door onze ouders en anderen niet dat zij niet in staat waren voor ons de onvoorwaardelijke liefde te zijn of te weerspiegelen? Misschien hielden zij ons wel stevig vast of leek het alsof ze ons van zich af wilden duwen. Zij hebben ons niet gekwetst omdat ze ons wilden kwetsen maar omdat ook zij mensen waren die van anderen onvolmaakte liefde ontvangen hadden. Ieder van ons deelt het mens-zijn met de ander en met allen die ons zijn voorgegaan en heeft er onder te lijden op onvolmaakte manier bemind te zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij blijven staan bij de ervaring van pijn om deze wonden, en evenmin dat wij vastlopen in schuld of beschuldigingen. Heel deze ervaring dringt ons juist de richting in naar het doel van ons leven; Christus Jezus en die gekruisigd en Zijn onvoorwaardelijke liefde.’

Alle dingen MOETEN! Meewerken ten goede. ALLE DINGEN! ‘HEERE open mijn ogen en maak mijn hart bereid.’

‘Ik ben me ervan bewust dat ik veel liefde heb ontvangen en veel kansen heb gekregen in mijn leven. Ik ben dank verschuldigd aan zeer veel mensen omdat hun liefde mijn bestaan mogelijk maakt, ook al weet ik dat die zelfde mensen die mij hun liefde hebben gegeven net zulke gekwetste en gebrekkige mensen waren als ik. Ik moet bekennen dat ik soms tot mijn verrassing nog steeds pijn voel om die oude wonden, en als dat het geval is, heb ik er moeite mee die geweldige liefde te laten gelden die mij gegeven is. Als ik vanuit die pijn leef, twijfel ik aan mezelf en heb ik het moeilijk met relaties. Mijn probleem is dat ik als ik de pijn voel, op zoek ga naar uitwendige liefde van andere gekwetste mensen in plaats van in het Woord op zoek te gaan naar de onvoorwaardelijke liefde en het gebed om de Trooster; de Heilige Geest, die woning wil maken in mijn hart.’

‘Adam en Eva wandelden in relatie met onvoorwaardelijke Liefde. Toen zij begonnen te twijfelen en zich van het woord van God afkeerden naar de woorden die zij tot elkaar spraken, voelden zij naaktheid, angst en onrust. Op Gods vraag ‘waar zijt gij?’ antwoordt Adam: ik ben naakt en daarom verborg ik mij. De eerste zonden houdt in: een tekortschieten van vertrouwen in de volmaakte relatie. De eerste zonde komt voort uit de verzoeking de eerste te willen ervaren van een mens of een ding.’ MAAR! ‘Gods hart werd geraakt door de pijn en de angst van Adam en Eva.’ Zijn plan lag klaar. Zijn Zoon stond klaar. Hij wil, door Zijn grote liefdesoffer, verloren zonen en dochters terugbrengen naar het hart van Zijn Vader.

‘Wij kennen allemaal eenzame mensen in anderen en in onszelf. Hun gedrag vraagt: ‘Alsjeblieft, herken me, houd van me.’ Het lijden van ons, mensen, is zo vaak een uiting van onze bovenmatige behoefte ons echt geliefd te voelen, en als we niets (willen) weten van de eerste liefde, wenden we ons tot anderen die ons niet de liefde kunnen geven die we nodig hebben.’

Wat een inzichten geven de beide boeken van Henri Nouwen over het schilderij van Rembrandt; de verloren zoon.

Op basis van deze beide boeken hopen Bob de Raadt en ik een vaderavond te organiseren in Halsteren/Bergen op Zoom. Dit is een van de onderwerpen. Elke avond heeft zijn eigen thema.

Niet alleen vaders maar ook mannen, vrouwen, moeders en stellen worstelen met de gekwetste harten die meegedragen worden in het leven of het huwelijk. Durf jij het tijdens coaching in te zien en het te voelen? Neem dan gerust contact op. Coaching kan eventueel ook met enkele videocalls naast enkel ontmoetingen.

Wil je samen genieten van elkaar en van hetgeen jullie samenbindt of wil je elkaar dieper leren kennen? Dan is de workshop MARRIAGE echt iets voor jullie! GEEN THERAPIE!

Heeft je onrustige of gekwetste hart rust nodig? Denk dan eens aan een retraite of workshop STILTE. De data voor de retraite en de workshop STILTE vind je onder de kopjes op de website. Hoe heerlijk en helend kan stilte zijn!

Foto; een deel van het schilderij van Rembrandt.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog