2

Werken vanuit de drie R’s?!

In het verleden stonden de drie R’s voor RUST, REINHEID, REGELMAAT.  Rust als eerste. Blijkbaar waren onze voorouders zich al bewust van het belang van rust. Was hun dag gevuld met de rust waar wij naar snakken? 

Het getuigt van moed wanneer je bewust rust zoekt, in deze voortjakkerende wereld. Het is als zwemmen tegen de stroom in. Alles staat open om je over te geven aan de onrust en het gewoel. Vanuit onderzoeken blijkt dat 80% van ons de dag door scrollen en de tijd voor elkaar verloren zijn. Het gaat er om er bij te horen en de laatste nieuwtjes te weten. Wie aan het einde van zijn leven terugkijkt zal nooit zeggen: ‘Ik heb te weinig door Insta of Facebook gescrold, ik heb te weinig uren gewerkt, mijn huis en auto, mijn vakanties en de luxe waren het waard om voor te werken’. Wel zal er schuld zijn wanneer we onze beloftes tegenover God, ons huwelijk en gezin in scherven zien liggen. We zullen denken: Was dit nu het leven? Zijn we ons bewust dat de eeuwigheid nu al is begonnen? God schiep voor ons de tijd om ons bewust te maken van de korte duur dat we op deze aarde leven. God leeft niet met de tijd maar in rust naar Zijn grote doel.

Drie R’s

Op mijn website staan de drie R’s centraal. Welke R’s? Wat betekent het werken vanuit de drie R’s? Waarom drie R’s?

Genesis twee én drie

De drie R’s, van waaruit ik werk, staan voor; rust, relatie en realiteit. Genesis twee en drie in verbinding. Genesis twee waar rust en relatie direct aan elkaar zijn gekoppeld. Ik heb hier vaak en veel over nagedacht; rust en relatie, sabbat en huwelijk horen bij elkaar omdat God het zelf zo heeft voorbestemd. Na het huwelijk is Adam niet moe, hij heeft geen sabbat nodig, maar hij is verwonderd over Gods gave. Hij verwonderde zich over de gave van God en gaf zichzelf weg aan Eva. Volgens een Joodse geleerde heeft Adam uitgeroepen in verwondering: ‘Eva, ik ben voor jou zo mooi gemaakt.’ Wat een pure liefde is dat!

Sabbatsvreugde

God kan ook niet moe zijn van het scheppen. Toch was de sabbat direct aansluitend na de woorden; ‘ziet het was zéér goed!’ De sabbat heeft een doel; om ons samen met God te verwonderen over Zijn werk. Is Gods doel ook ons doel?

Te positief?

Enkele maanden nadat ik een eigen praktijk had kwamen de eerste vragen om hulp en adviezen. In mijn positiviteit dacht ik dat preventief handelen dé manier was om problemen tegen te gaan. Helaas! Ik kwam er meer en meer achter dat de ogen bij de meeste mensen pas open gaan wanneer het al erg laat is geworden en het huwelijk koud aanvoelt. Ik vergelijk het met een haard. Je begint samen en zit warmpjes bij het vuurtje. Je wordt wat slaperig en zakt weg in een roes. Je schrikt wakker op het moment dat het donker en koud is geworden en je vraagt jezelf af wat er is gebeurd. Je kunt het jezelf niet goed herinneren, je hersenen waren in coma geraakt. Genesis drie is de realiteit van vandaag en morgen. Ook voor jou?

Augustinus als voorbeeld

Rust; Augustinus heeft op het gebied van relatie en seksualiteit de wereld ontdekt. Jarenlang is hij op de vlucht voor God en de godsdienst. Rust en vrede was er niet omdat hij de zonde vasthield en de gehoorzaamheid aan God verwierp. Totdat…Gods Geest hem ontdekt aan wie hij voor God is. Dan leert hij wat hij later zelf zegt:’ Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God’. Deze rust, die Christus Jezus, onze Heere, heeft verdiend door Zijn worstelingen vol onrust, is bij Hem te krijgen. Hij is het Woord, Gods stem en uitnodiging om te komen als vermoeiden en belasten. God ziet mensen graag aan de voeten van Zijn Geliefde. Jezus alleen geeft rust. Verbonden aan de Bron van rust zal de liefde gaan stromen. Liefde tot God en liefde tot elkaar. Rusten aan Zijn voeten maakt ons rijk en blij. Zo gaat Christus bruid stralen met Zijn schoonheid!

Ik voor jou!

Relatie; Adam zag Mannin staan. Hij zag haar aan en riep in blijde verwondering uit; ‘Mannin, voor jou ben ik zo mooi gemaakt’ (Joodse geleerde). Ik voor jou! Hoor je het ik voor u terug? De man mag (het beeld van) (als) Christus zijn voor zijn geliefde vrouw. Samen beelden ze Gods beeld uit in drie-eenheid; lichaam, ziel en geest. Samen in een eenheid van twee mensen met een vrouwelijke en een mannelijke kant van het beeld van God.

Hoe Goddelijk en schoon!

Uit de puinhopen van het Paradijs plukt God een bloem, het huwelijk. Het is hetgeen wat over is gebleven uit de schoonheid van de Goddelijkheid. God die JHW heet en zich verbindt aan zondaren met een eeuwigdurend verbond, geeft mensen aan elkaar om samen God te verheerlijken en elkaar te helpen en te ondersteunen, op de weg die naar het hemels Paradijs leidt. Dan zullen er geen puinhopen meer zijn. Daar zal eeuwige rust en verbinding met God en met elkaar zijn.

Vertrapt!

Realiteit; De realiteit gebiedt te zeggen dat het huwelijk niet zonder slag of stoot verloopt. We zijn mensen met een boos hart en ademen de boze geesten uit de lucht in, we laten ze toe in ons binnenste, in onze geest. Uit onze verdorven geest komt de gebrokenheid voort. We zijn gebroken door onze eigen schuld. Ons huwelijk is een spiegel van wie we zijn. Is het Gods bedoeling geweest om het huwelijk aan ons te geven om op deze manier ons eigen ik te leren doorgronden zodat we bewerkt worden en (meer van) Zijn beeld gaan vertonen?

Toch Zijn bijstand en hulp

Het huwelijksformulier zegt dat we allerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde zullen overkomen. Geen twijfel aan! Maar God die rijk is in barmhartigheid wil altijd Zijn hulp en bijstand geven, zelfs wanneer we het allerminst verwachten.

In gehoorzaamheid aan Zijn woord en gebod zegent Hij mens en beest en doet Hij Zijn hulp nooit vruchteloos vragen. Hij is gewillig en staat tot hulp gereed. Geloven we dat? Zo komt vanuit de realiteit van het leven (opnieuw) de Bron van rust in zicht waaruit we liefde mogen putten. Zullen we samen onze lege emmer dagelijks bij deze Bron laten vullen?

Snakken naar rust

De R van Rust vind je terug in het programma met de retraite. In een midweek of drie-daagse, tijdens een volledig verzorgde tijd in Amerongen, ervaar je de rust met Gods woord en van de natuur. Elke dag krijg je de ruimte voor een uur stille tijd aan de hand van Lectio Divina, een vorm van overdenking met een stappenplan om dieper in het Bijbelgedeelte te graven. De ME-TIME-vrouwendag is een onderdeel van het programma RUST, deze dag geeft iedereen de mogelijkheid om even nieuwe krachten op te doen door de rust te ervaren.

En nog meer…

Wat te denken van een aantal dagen een gratis verblijf in Brabant, met de ondersteuning op afstand?

Verlangen naar relatie

De R van Relatie vind je terug in de workshop Marriage.  De workshop is verdiepend in de kennis die je ontvangt over het huwelijk, het samen bezig zijn. Tijdens een wandeling van de cultuur en de natuur te genieten en in gesprek over de waarde van het huwelijk.

De avond voor (aanstaande) vaders en grootvaders is onderdeel van het programma RELATIES. Vaders mogen opstaan en de plaats als vader innemen. Het programma biedt ontspanning, bewustwording, reflectie en acties om het vaderschap vorm te geven. Hierdoor wordt het huwelijk en het gezin Bijbels gevormd. Vaders onder elkaar zijn gebleken, krachtige, kwetsbare mannen te zijn, met een hart voor relaties.

Van mist naar zegeningen

De R van Realiteit vind je terug in de wandelcoaching. Wie wil bouwen en toekomstgericht positief wil denken kan in de coaching stap voor stap naar zijn gestelde doel. Dit kan zowel voor jezelf als voor je huwelijk van belang zijn. Wacht niet tot het koud en donker is. Willen begint bij je verstand. Opnieuw JA zeggen (eerst met je hoofd) geeft jezelf de ruimte om bij Gods Woord te worden zoals je bent bedoeld. Je levensdoel leven begint bij bewust worden wie je bent.

Elke activiteit komt een aantal keer per jaar op de planning. De verschillende locaties zorgen er voor dat er altijd iets voor jou bij is. De locaties in Barneveld en Vrouwenpolder zijn verbouwde boerderijen. De gastvrouwen hebben een levensverhaal; zij zijn weduwe en moeten zorgdragen voor de inkomsten. Ik ben zo blij dat ik daarin mee mag dragen. In Reeuwijk heb ik een woning aan de Reeuwijkse plassen met vrij uitzicht. Evenals de andere locaties, de moeite waard om te bezoeken. In Halsteren verblijven we op een Landgoed met een arboretum. Al met al ben ik dankbaar dat ik mag werken op deze mooie verrassende plekken in Nederland.

Wil je een lezing en verwerking voor een groep, team of vereniging rondom rust en stilte?

Neem gerust contact op en we bespreken de mogelijkheden.

Je staat er niet alleen voor

Vergoedingen voor coaching, retraite en workshop MARRIAGE worden gegeven vanuit zorgverzekeraar ProLife. 

Ben je aanvullend verzekerd bij ProLife dan ontvang je voor de RETRAITE €185,- teruggave op het volledige bedrag.

Wandelcoaching wordt vergoed tot een maximaal bedrag van €250,- of €500,- naar gelang de wijze van verzekeren.

De workshop MARRIAGE valt vanaf 2023 in de vergoeding. De toerustingsdag wordt volledig vergoed.

In bezit van AGB code (geeft mogelijkheid van vergoeding voor coaching bij verschillende zorgverzekeraars)

Aangesloten bij NOBCO

Aangesloten bij NVCCH

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog