2

Werken vanuit de drie R’s?!

Wat betekent het werken vanuit de drie R’s?

De drie R’s staan voor; rust, relatie en realiteit ( zie cyclisch proces hieronder)

Rust; Augustinus heeft op het gebied van relatie en seksualiteit de wereld ontdekt. Jarenlang is hij op de vlucht voor God en de godsdienst. Rust en vrede was er niet omdat hij de zonde vasthield en de gehoorzaamheid aan God verwierp. Totdat…Gods Geest hem ontdekt aan wie hij voor God is. Dan leert hij wat hij later zelf zegt:’ Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God’. Deze rust, die Christus Jezus, onze Heere, heeft verdiend door Zijn worstelingen vol onrust, is bij Hem te krijgen. Hij is het Woord, Gods stem en uitnodiging om te komen tot Zijn Zoon. God ziet mensen graag aan de voeten van Zijn Geliefde. Jezus geeft rust. Verbonden aan de Bron van rust zal er liefde vloeien. Liefde tot God, liefde tot jezelf als schepsel van Hem en liefde tot elkaar. Rusten aan Zijn voeten maakt ons rijk en blij. Zo gaat Christus bruid stralen met Zijn schoonheid!

Relatie; Adam zag Mannin staan. Hij zag haar aan en riep in blijde verwondering uit; ‘Mannin, voor jou ben ik zo mooi gemaakt’ (Joodse geleerde). Ik voor jou! Hoor je het ik voor u terug? De man mag (het beeld van) (als) Christus zijn voor zijn geliefde vrouw. Samen beelden ze Gods beeld uit in drie-eenheid; lichaam, ziel en geest samen in een eenheid van twee mensen.

Uit de puinhopen van het Paradijs plukt God een bloem, het huwelijk. Het is het enige wat over is gebleven uit de schoonheid van de Goddelijkheid. God die JHW heet en zich verbindt aan zondaren met een eeuwigdurend verbond, geeft mensen aan elkaar om samen God te verheerlijken en elkaar te helpen en te ondersteunen op de weg die naar het hemels Paradijs leidt. Daar zullen geen puinhopen meer zijn. Daar zal eeuwige rust en verbinding met God en elkaar zijn.

Realiteit; De realiteit gebiedt te zeggen dat het huwelijk niet zonder slag of stoot verloopt. We zijn mensen met een boos hart en ademen de boze geesten uit de lucht in, we laten ze toe in ons binnenste hoekje, ons hart. Daaruit komt de gebrokenheid voort. We zijn gebroken door onze eigen schuld. Ons huwelijk is een spiegel voor wie we zijn. Zou God het aan ons hebben gegeven om op deze manier ons eigen ik te leren doorgronden zodat we bewerkt worden en (meer van) Zijn beeld gaan vertonen?

Het huwelijksformulier zegt dat we allerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde zullen overkomen. Geen twijfel aan! Maar God die rijk is in barmhartigheid wil altijd Zijn hulp en bijstand geven, zelfs wanneer we het allerminst verwachten. In gehoorzaamheid aan Zijn woord en gebod zegent Hij mens en beest en doet Hij Zijn hulp nooit vruchteloos vragen. Hij is gewillig en staat tot hulp gereed. Geloven we dat? Zo komt vanuit de realiteit van het leven (opnieuw) de Bron van rust in zicht waaruit we liefde mogen putten. Zullen we samen onze lege emmer dagelijks bij deze Bron laten vullen?

De R van Rust vind je terug in de retraite. In een midweek of drie-daagse ervaar je de rust met Gods woord. Elke dag krijg je de ruimte voor een uur stille tijd aan de hand van Lectio Divina, een vorm van overdenking met een stappenplan om dieper in het Bijbelgedeelte te graven. Meer informatie

De R van Relatie vind je terug in de workshop Marriage.  De workshop is verdiepend in de kennis over het huwelijk en het tot (meer) bloei komen van het huwelijk.

De R van Realiteit vind je terug in de wandelcoaching. Vanuit het hoofdgebod; God liefhebben boven alles en iedereen en je naaste is gelijk aan jezelf, werk je aan de relatie met jezelf of met elkaar. Ik denk met jou/jullie mee vanuit Bijbelse kijk op jou en jullie huwelijk. We gaan kijken naar hetgeen al goed gaat en bouwen daarop verder. Wie wil bouwen en toekomstgericht positief wil denken kan in de coaching stap voor stap naar zijn gestelde doel. Willen begint bij je verstand. Opnieuw JA zeggen (eerst met je hoofd) geeft zichzelf en de ander nieuwe kansen tot verdieping en ruimte voor vertrouwen en veiligheid. Zo wortelt het huwelijk om tot groei en bloei te komen. Wie wil dat niet?

Extra: Moeders en vrouwen zijn op de zorg voor anderen gericht. Voor hen heb ik de ME-TIME-vrouwendag

Wandel coaching aanvragen voor een groep: Wie als groep wil genieten van een mooie dag in de natuur kan gebruik maken van mij als wandelcoach. Mijn kennis stel ik graag beschikbaar aan jullie. Aan de hand van een door jullie gekozen thema, tijdvak, locatie, catering, lezing, stiltewandeling, enz. geef ik een offerte af. Ik werk graag met groepen (team, familie, vereniging enz.). Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden.

Meld je aan voor onze blogberichten