2

Eerlijke seksualiteit

Ze loopt naast me. Ik luister: ‘Als mijn man dit doet, hoeveel mannen dan nog?’

‘Ik geloof niet dat er één man is die geen porno heeft gezien’, zegt een ouderling tegen me.

Een vader met een groot gezin wist zijn adresjes. Het zwart-verdiende geld zette hij om in ‘lustobjecten’. Elke zondag neemt hij zijn plekje in onder Gods Woord. Totdat…Het Woord hem gaat lezen en hij uitroept: ‘Toen ik zweeg brulden mijn beenderen de ganse dag’. Wat was dan zijn genot?

Foute seks

Boven deze blog schrijf ik de titel eerlijke seksualiteit. Ik had het ook foute seks kunnen noemen. In de huidige maatschappij is er geen foute seks. Foute seks komt volgens de maatstaf van de 21e eeuw voort uit een verwrongen ego. Er is iets mis met je wanneer je niet genieten kan van alles wat je wilt of waar je naar verlangt. Alles?

Een open houding

En wij als Christenen? Trekken wij seksualiteit in de sfeer van de zonde? Ik denk aan de kerkenraad die me na een avond aan jong getrouwde stellen zei dat ik te open was geweest. De Bijbel is eerlijk en open over seksualiteit. Kinderen op school krijgen lessen over hun lichaam en seksualiteit. De biologielessen vertellen de jongeren hoe alles zo wonderlijk mooi is gemaakt. Heeft taboe de puurheid verdreven? Werkt taboe mee aan geheimzinnige seks? Waar kunnen onze jongeren met hun vragen heen? Wie staat er naast de pasgetrouwde stellen die worstelen met gezonde seksualiteit? Wie geeft er antwoord op de vragen van ouders die rondom gezinsvorming worstelen en niet weten hoe zij Bijbels gezien mogen handelen?

De vorige blog ging over Bijbelse seksualiteit.

Slachtoffer

Wat gaat er veel mis. Juist ook op seksueel terrein. Seksualiteit is een sterke kracht die in handen van satan een gevaarlijke macht kan uitoefenen op mensen. Ik schrijf mensen omdat het niet alleen mannen zijn die er slachtoffer van worden. Slachtoffer worden is trouwens iets anders dan slachtoffer blijven of je slachtoffer voelen.

Hij vecht

Hij is man en is geschapen met seksuele verlangens. Zijn vrouw wijst hem af. Niet één keer….Zijn gevoel overheerst en vechten lukt steeds minder. De focus op seks wordt sterker. Het gevecht zwaarder. Er moet geen ander op zijn pad komen. Zijn leven met de HEERE taant. Hij kan de verleiding soms niet weerstaan, dan kijkt hij porno. Daarna ervaart hij een diepe leegte. De strijd is te zwaar. De macht is te groot. Zijn lichaam roept om bevrediging. In de eenzaamheid bevredigt hij zichzelf. Er lijkt een koord om zijn nek te hangen wat zich als een wurggreep vastklemt. Meer en meer is hij gebonden. Tegen wil en dank. Hoe moet hij hieruit loskomen? Hij draagt een geheim mee.

Zij strijdt

Zij is zijn vrouw. Ze voelt dat haar man met verkeerde dingen bezig is en ze is bang. Bang dat er iets niet klopt. Waarom zit hij vaker achter zijn scherm? Waarom op die tijden? Waarom is hij later thuis? Waarom gaat hij steeds later naar bed? Ze is ook bang omdat hij haar niet ziet en kortaf is naar zijn gezin. Ze gaat hem steeds meer uit de weg. Ze strijdt in eenzaamheid. Ze draagt een geheim mee. Ze kan haar man toch niet in een kwaad daglicht zetten?

Onthechting

Elke dag is een worsteling. Elke dag verlangt het hart van hem naar haar. Naar waardering, naar haarzelf. Elke dag verlangt haar hart naar haar man. Ziet hij haar nog wel? Ze voelt dat ze hem verliest.

Onthechting is een proces. Een proces waarbij de klok de uren en maanden wegtikt. In dit proces ontwikkelt de man zijn eigen patronen, maar ook de vrouw. Waarin herken jij jezelf? Is het vluchten? Vermijden? Ontkennen? Verdringen? Maskeren?

Onthechting is een levensgevaarlijk proces, terwijl jullie beider hart zoekt naar dé ander. Jouw man of jouw vrouw.

Onthechting is pijn die roept om aandacht. Wordt er geen aandacht aan gegeven dan bouw je een muur om je hart om de pijn niet toe te laten.

Bouwen of breken

Muren bouwen gaat zo vaak onbewust. Je pijn is zo schrijnend dat je je hart ervoor beschermd met een muur; jouw patroon van overleven. Is dit liefde voor jezelf? Is dit de liefde die je man of vrouw nodig heeft? Hoelang speel je nog verstoppertje. Kom uit je bunker en breek deze muur af. Dat betekent dat je voor de dag komt. Dat je gaat praten met anderen. Er is foute seks maar er is ook foute communicatie. Zwijgen is de kortste weg naar een huwelijksbreuk. En dat wil je allebei niet!

Foute seks

Ik vind het gruwelijk om er over te schrijven omdat het me treft; aanranding, afwijzing, (samen) porno (indrinken), incest, verkrachting (ook binnen het huwelijk), overspel, prostitutiebezoek, groepsseks, seksverslaving, de ander als object misbruiken voor jouw genot,…..

Alleen nu..?

Bathseba baadde zich na haar menstruatie of haar zwangerschap  in een Mikwe; een reinigingsbad (2 Sam. 11:4). David zag haar. Ze was geen bekende van hem want hij vraagt naar haar naam. Davids oog valt op haar lichaam. Een mooie vrouw en de man naar Gods hart liggen samen in bed. Hij kent haar niet maar neemt haar wel. Jij bent van mij, is de antithese op het Bijbelse huwelijk en de Agapé; IK VOOR JOU! Toen en nu! En de gevolgen zijn slopend en schrijnend. Toen en nu!

Ik denk ook aan de tempelprostitutie in de dagen van Eli. En de ark werd weggevoerd; de HEERE vertrok! Foute seksualiteit in de kerk?

Vandaag zijn de mogelijkheden anders dan in de Bijbeltijden; subtieler of juist grover, maar het hart van de mens is even arglistig en gruwelijk.

Second Love

Recent keek ik de gruwelijke reclame van Second Love weer in de ogen. Ik bestuurde de auto en kon mijn ogen er niet voor sluiten. Mijn hart knijpt zich samen en in gedachten rijd ik verder. In gedachten; tweede liefde. Een datingsite die aansluiting vindt bij een listig hart.

Tweede liefde. Ineens springt mijn hart op, ik heb een tweede liefde. En zelfs meer dan twee….

God boven alles en mijn naaste is gelijk aan mijzelf!

God is mijn eerste liefde (waard) en mijn man krijgt de tweede plaats. Dat vond hij lang heel lastig maar door Gods genade begrijpt hij nu dat de tweede plaats een genade-plaats is. God geeft naast Zichzelf zoveel zegeningen door Zijn genade.

(Lees verder onder het lied) 

Bij het wakker worden zingt mijn hart regelmatig in gebed;

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

 

Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij uw getuigen zijn.

 

Neem mijn zilver en mijn goud,

dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand

tot een werktuig in uw hand.

 

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heil’ge Geest er woon’.

 

Neem ook mijne liefde, Heer,

‘k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

 

En in het verband van dit artikel schrijf ik ook de toegevoegde verzen. Toegevoegd door de vertaler, C. P. Burger.

 

Neem mijn zonden en mijn schuld

in ’t beleid van uw geduld.

Maak dat ik, opstandig kind,

steeds de weg tot U hervind.

 

Neem, o Trooster, mijn verdriet,

Gij veracht mijn tranen niet.

Maak dat ook in mij uw kracht

steeds in zwakheid wordt volbracht

 

Neem en weeg mijn staat en stand

in de weegschaal van uw hand.

Maak dat ik in deemoed leer

knecht te zijn, als Gij, o Heer.

 

Neem en zegen alle vreugd,

al ’t geluk dat mij verheugt.

Maak dat ik mij nimmer schaam

mens te wezen in uw Naam.

 

NEEM HEEERE ALLES VAN MIJ, WANT ALLES BEHOORT U TOE! Dank dat ik U toebehoor!

En nu…?

Kom jij er achter dat je man porno kijkt of op een andere manier in overspel leeft?

 1. Erken de pijn die jou treft. Durf te huilen en schrijf of praat met anderen die je in vertrouwen kunt nemen. Blijf er zeker niet mee lopen. Gedeelde smart is halve smart.
 2. Zijn er meer verslavingen? Dat kan een teken zijn van de schuld- en schaamte gevoelens of een gevolg van pijn uit het verleden (langer of korter geleden) of andere problemen. Wees bewogen met het lot van je man, zoals Christus
 3. Ben je je als vrouw bewust welke plaats seksualiteit in het leven van je man heeft? Des te meer wanneer er stressfactoren zijn. Het verlangen naar jou is dan groter. Jij vervult zijn hart met rust door er te zijn, ook op lichamelijk terrein.
 4. Zijn jullie open over seksualiteit in jullie huwelijk? Weet je van elkaar wat je fijn of moeilijk vindt?
 5. Is jullie huwelijk gebouwd op Gods Woord, gebed en open gesprekken?
 6. Durf het pijnlijke gesprek aan op een juist moment met de houding van wie zonder zonde is werpt de eerste steen. Besef dat het voor je man net zo moeilijk of zelfs moeilijker is dan voor jou. Dit vraagt zelfopoffering en zelfverloochening. Het is Goede Vrijdag geweest. Christus gaf Zichzelf voor zondaren. Voor jou? Het is Pasen geweest. Christus overwon de zonde! Ook voor jou? Dan heb je niet iets om uit te delen maar Iemand om uit te leven en te delen
 7. Ga een open gesprek aan. Wat heb je gezien en stel vooral vragen in liefde en vanuit jezelf. Bijv. ‘Ik zag in de geschiedenis van je telefoon dat je op seks-sites bent geweest. Dat raakte me. Ik wil het open met je bespreken. Je bent toch mijn man? Ik heb jou nodig! Is er een reden waar ik iets aan kan doen? Kan ik je ergens in steunen?….’
 8. Je mag gerust uitleggen wat het met je doet maar wees je bewust dat mannen een huilende vrouw lastig vinden en dan juist eerder hun bunkertje in kruipen. Huilen mag wel maar zeg dan dat je man de tranen maar even moet laten. Voor die tranen draag jij zorg. Maar je wilt met hem in verbinding komen
 9. Zorg goed voor jezelf! Wat heb jij nodig voor en na zo’n gesprek?
 10. Maak afspraken hoe je samen weerstand kunt bieden in de strijd tegen de zonde en durf eerlijk je eigen zonden onder ogen te zien
 11. Bid samen!
 12. Vergeven is goed maar goedkoop vergeven is zwak. Neem de tijd om tot eerlijke vergeving te komen. Laat het niet onnodig lang duren
 13. Is de angst voor een nieuwe zwangerschap de reden dat jullie weinig tot geen seksuele gemeenschap hebben? Dat vraagt om doordenking. Zijn jullie wel op de goede weg? Zijn er, door de jaren heen, verkeerde denkpatronen of gewoontes ontstaan? Bespreek dit samen. Luister zonder oordeel. Zoek eventueel hulp of coaching. Of lees ook het boek van Henrieke Schouten; Gezinsvorming in een gebroken wereld

Ik loop naast haar, langs de waterkant, terwijl ze verteld over de pijn die ze ervaart toen ze ontdekte dat haar man porno keek. Maar ze kijkt ook haar eigen gedrag in de ogen. Ze weet waar haar fouten liggen en die heeft ze aan hem beleden. Ze stond niet boven haar man maar naast hem in de oorlog waarin hij te strijden had. Ze had veel van de HEERE geleerd in haar strijd. Ze weet dat God erbij is en ze dankt Hem voor deze weg. Zo kwam het proces van herstel op gang. Hoewel ze er samen nog niet zijn…Wat vind ik haar dapper.

Foto: Voel jij je gebonden? Schrijven geeft je hoofd ruimte. Wil je leren om helend te schrijven? Maak dan een afspraak of kom naar de retreat. Een Vrouwendag kan voor jou als vrouw een stap naar heling zijn. Gods woord is de Bron.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog