2

Ik in de eindtijd

We zijn in de lijdensweken. We denken aan het lijden van de Heere; Jezus Christus die kruipt als een worm en geen man. Wat een tegenstelling heeft een worm met een slang. Een worm laat zich vertrappen en een slang wordt giftig en sist wanneer er op hem wordt getrapt. Hij spuit zijn vuile gif tot verwonding in het lichaam en het gif doortrekt alles. Satans listen zijn ons niet onbekend maar het is een tegenstander met eeuwenlange ervaringen. Hij is een ervaringsdeskundige.

Duizenden jaren geleden woonden in een prachtige tuin twee mensen, een man en een vrouw. Geboetseerd en gevormd naar Gods beeld. Ootmoedig voor hun God en onderworpen aan elkaar beleefden ze de volle liefde en vrede in Gods aanwezigheid. Maar op zekere dag is de harmonie verbroken. De zonde sloop binnen en de vrede en de gemeenschap werd gemist. Nu leefden zij voor zichzelf. Juist in de door God als veilige haven verkozen huwelijk werd tot een plaats van tweedracht. In het huwelijk kwam de gebrokenheid het eerste binnen. Wat een nieuw begin moest zijn werd een verwoesting. De geschiedenis begint met het huwelijk. Vandaar uit is de zonde geboren. Een nieuw begin moet daarom beginnen binnen het huwelijk. Vanuit man en vrouw, jou en je echtgenoot komen de kinderen voort die we opvoeden tot Gods eer en voor Zijn Koninkrijk. Uw Koninkrijk kome!

We leven in de tijd voorafgaand aan de komst van de Heere Jezus. (De volgende ME-TIME gaat over de eindtijd) Kerk en land is in verval. Er is gebed voor kerk en land nodig maar wat is gebed zonder een opwekking in ons huwelijk en gezin? Ik kijk maar naar mezelf. Hoe vaak was ik prikkelbaar, boos of zelfzuchtig binnen mijn huwelijk of gezin en zodra ik de deur uitging speelde ik mooi weer. En dat als belijdende Christen! Hoe schijnheilig! Mijn man en onze kinderen prikten er door heen en mijn belijdenis was als vuilnis wat vertrapt kon worden. En denk maar niet dat ik me liet vertrappen, ik had geen Christushouding, ik siste als een slang. Ze komen niet aan mijn eigen IK. Ik kijk terug en vol schaamte en schuld zeg ik: ‘Het had anders moeten zijn!’ SPIJT!

Wat hapert er nu aan ons huwelijk of gezin?

  1. Openhartigheid

We leven veelal achter de gesloten vensters ons eigen leven. We laten ons niet zien zoals we werkelijk zijn. Onze worstelingen, moeilijkheden, vragen en verdriet blijven verborgen achter een masker. Gebrek aan openhartigheid is het gevolg van de zonde. Het eerste gevolg in het Paradijs was verberging. Zij die niets te verbergen hadden verborgen zich voor God. En zeker weten ook voor elkaar. Want we vertellen nog liever onze verkeerdheden tegen God dan tegen elkaar. Onoprechtheid breekt de intieme omgang met elkaar. Schijn is de wereld van vandaag.

  1. Liefde

Liefde is geen sentimenteel gevoel of vurige hartstocht. Liefde kwetst niemand, reageert vriendelijk, heeft geduld met de ander en zijn gebreken, denkt positief. Liefde kent als geen ander de gebreken van zichzelf en kan in dat licht de ander liefhebben. Liefhebben is een werkwoord. Liefde wordt in praktijk gebracht. De workshop MARRIAGE werkt aan een sterkere relatie vanuit Gods woord. Liefde vervluchtigd niet als een geur die even wordt verspreid maar liefde vult de sfeer van het huis waarin zij woont. Ik buig mijn hoofd. Gebreken van mezelf zien en niet van de ander? Verre van dat!

  1. Jaloers

Pronken met wat we hebben maakt anderen jaloers. Jaloers zijn op het goed van anderen is oppervlakkig werelds leven en onze toevlucht in materiële zaken zoeken. Het vervult ons hart nooit! We missen de werkelijke vervulling.

  1. Trots

We weten het zo vaak beter, we spelen de baas, we vitten wat af. Juist deze houding is een verheffen boven de ander. Ik kan en weet het beter. Ons hart ligt nu open voor minachting en de ander als schuldige aanwijzen.

  1. Zelfzucht

Onze verlangens en belangen stellen we ook wel boven die van de ander. Wat ik wil of wat ik denk…Wat worden we snel geprikkeld wanneer we tegengewerkt worden. Kunnen deze gedachten en gedragingen het licht verdragen? Wie zegt dat hij in het licht wandelt en zich tegenover de ander stelt betoont in de duisternis te wandelen. De gemeenschap met elkaar en met God is dubieus. Dit hebben we met iedereen gemeen; de zonde!

Wensen we een opwekking in ons huis? Dan moeten we de zonden eerlijk onder ogen zien en ernstige beslissingen nemen. Staat op de weg en zoek naar de juiste paden waar de goede weg is en wandelt daarin; zo zullen we rust vinden voor onze ziel. (naar Jeremia 6:16) Rust is vaak ver te zoeken in het dagelijks leven. Juist nu in de lijdenstijd is het een verademing wanneer er rust is om te overdenken wie Christus voor zondaren is.

Ik weet uit ervaring hoe pijnlijk buigen of breken is. Maar de rust ligt er achter verborgen. Door het kruis heen naar het kruis, buigen onder het kruis en vertrouwen op God in Christus, biddend om Zijn liefde en kracht. De reinigende bron van bloed is beschikbaar; het is volbracht! Breng de weg van het kruis het huwelijk binnen; geef je rechten op zoals Jezus ze Zelf opgaf. Vertoon Zijn beeld en volg Zijn voetstappen. Het doen en laten van anderen zullen we moeten aanvaarden. Wij kunnen de ander niet veranderen of naar onze hand zetten. We kunnen onszelf veranderen door Gods genade en in Zijn kracht. Er is kracht in het bloed van het gewillige Lam. Hardheid zegt: ‘Jouw schuld’. Verbrokenheid zegt: ‘Mijn schuld’. God heelt gebrokenen van hart en Hij verbindt ze in hun smarten. Dan krijg je meer terug dan je verliest of op moet geven. In Hem is een overvloedige rijkdom! Hij heeft alle macht! Hij brengt hen die dwalen op het rechte spoor.

Voor hen die lijden onder de pijn in het huwelijk en het gezin wil ik zeggen: Zoek hulp bij God die door Zijn Woord, Zijn Jezus, de zondaar naar het recht doet handelen en de weg wijst om in Zijn wegen te wandelen. Hij zal je trouw verzellen met Zijn raad terwijl Zijn oog vol liefde op je gevestigd staat. Kan coaching wat ruimte en steun bieden in je pijn? Dan mag je gerust contact opnemen.

‘HEERE verwek een nieuw begin in het huwelijk wat barsten vertoond. Verlevendig de harten van echtgenoten door Uw liefde er in te storten. Verheerlijk Uw Naam door de vernedering van mensen heen. Vergroot Uw Koninkrijk vanuit liefdevolle huwelijken. Uw macht is groot en Uw trouw zal NOOIT vergaan. Houdt Uw eigen werk in stand maak het levend naar Uw woord.’

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog